facebook RSS # #

19.02.2020 15:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-22 12:37       aktualizacja: 2019-05-22 12:45       INFRASTRUKTURA
  A A A

Kolej plus. Ruszyły konsultacje projektu ustawy o transporcie kolejowym

Kolej plus. Ruszyły konsultacje projektu ustawy o transporcie kolejowym
Fot. PAP/G.Michałowski
Minister Infrastruktury skierował do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, którego celem jest wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym i powstrzymanie ich degradacji – tzw. Program Kolej Plus.

"Program Kolej Plus składa się z kilku segmentów. Jednym z nich jest segment inwestycyjny: doprowadzimy kolej do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały pociągi"  powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodał, że ważny jest też komponent prawny. "Chcemy stworzyć takie prawo, aby kolej stawała się jeszcze bardziej przyjazna pasażerowi. Polacy wracają na kolej – to sukces, ale i zobowiązanie. Musimy się starać, aby coraz więcej osób stawiało na ten szybki, bezpieczny i ekologiczny środek transportu" – zaznaczył Adamczyk.

Projektowane zmiany wprowadzają mechanizmy prawne, które m.in.: upraszczają procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych, stwarzają zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa. Wpłynie to pozytywnie na mobilność osób, które będą chciały dotrzeć do miasta pełniącego funkcję centrum życia społecznego, zawodowego i kulturalnego dla danego subregionu, a które znajduje się w województwie sąsiednim.

Nowa regulacja umożliwi też przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych, a także umożliwi samorządom województw realizację przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa,

Projektowane przepisy wyeliminują też dotychczasowy brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowych przez przywrócenie wymogu uzyskania zgody właściwego ministra oraz wprowadzą możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe.

Ponadto ustawa pozwoli na oddanie zabytkowego mienia PKP lub PKP Polskie Linie Kolejowe do korzystania, w tym nieodpłatnego, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego, w celu sprawowania opieki nad zabytkami, będącymi wytworami techniki kolejowej.

Z projektem można zapoznać się na stronie internetowej RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321775


mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25