facebook RSS # #

20.10.2019 12:08

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-17 11:18       aktualizacja: 2019-06-18 10:16       INFRASTRUKTURA
  A A A

Wodne wyzwanie. Wodociągi i ścieki jednym z najważniejszych wyzwań dla małych gmin

Wodne wyzwanie. Wodociągi i ścieki jednym z najważniejszych wyzwań dla małych gmin
Fot.PAP/J.Undro
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków to jedno z najważniejszych zadań, które spoczywają na samorządach. A do zrobienia jest wiele. 30 proc. mieszkańców ciągle nie ma dostępu do kanalizacji; tylko 16 proc. właścicieli sieci wodociągowych monitoruje na bieżąco jakość dostarczanej mieszkańcom wody.

Według badań prof. Mariana Kwietniewskiego z Politechniki Warszawskiej, w latach 1990-2015 trzykrotnie wzrosła długość sieci wodociągowych, a z 33 do 70 proc. wzrosła liczba mieszkańców, podłączonych do kanalizacji. Z wodociągu korzysta już 92 proc. Polaków. Są jednak i minusy - 41 proc. sieci nie jest monitorowana pod względem ciśnienia wody, rocznie wymieniamy tylko 0,4 proc. sieci, a średnie straty wody w sieciach przekraczają 15 proc.

Właściwa i efektywna eksploatacja systemów wod-kan oznacza czystą i zdrową wodę w kranie, brak odorów, prawidłowe oczyszczanie ścieków, niską awaryjność systemu. Nie jest to proces ani prosty ani tani, a mniejsze samorządy mogą napotykać na wiele problemów. Jest jednak konieczny, by sprostać wymaganiom mieszkańców, coraz rzadziej akceptujących niską jakość usług komunalnych.

Samorządy, zwłaszcza te mniejsze, stoją przed nowymi wyzwaniami - brakuje wystarczającej liczby fachowców i doświadczenia w eksploatacji złożonych systemów wod-kan, wybudowanych za środki unijne. Najważniejszym z wyzwań jest utrzymanie jak najwyższej jakości, a więc ciągłość w dostawach wody, dotrzymywanie europejskich norm, ograniczanie kosztów i satysfakcja klienta.

Według włodarzy mniejszych gmin często po wybudowaniu i zakończeniu okresu gwarancji w nowych oczyszczalniach, samorządy borykają się z problemami technologicznymi. Skraca się żywotność instalacji, a ich remonty są niejednokrotnie bardzo kosztowne. Często problemem jest niedoświadczony operator, zbyt mała wiedza, a czasami też niedobór kadr, doświadczonych w działaniach eksploatacyjnych, które mogą zapewnić, że instalacje będą odpowiednio działały przez wiele lat. Z reguły wiedza technologiczna w małej gminie skupiona jest na jednej osobie.

Podczas niedawnej konferencji Ekogmina 2019 samorządowcy, naukowcy i wykonawcy sieci wod-kan zwracali uwagę także na inne uwarunkowania dotyczące funkcjonowania usług wodno-ściekowych w gminach. Chodzi m.in. o minimalizowanie dopłat do tych usług ponoszonych przez samorządy na rzecz mieszkańców. Sposobem może być rozwój OZE, konsolidacje firm z kilku gmin (jeden operator na kilka gmin), audyty techniczne pozwalające na zwiększenie efektywności systemu i zmniejszenie strat wody, retencjonowanie i wtórne wykorzystanie wody opadowej. Gminy muszą sukcesywnie podejmowac nowe obowiązki, zarówno organizacyjne jak i ekonomiczne, związane z wdrożeniem nowego Prawa wodnego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z kolei brak ustawy odorowej zmusza samorządy do samodzielnego zwalczania zagrożeń dla środowiska i zdrowia mieszkańców.

Jak tłumaczy Andrzej Osiński, członek rady programowej Ekogmina 2019, dzisiaj zarządzanie systemami wod-kan w niczym nie przypomina tego, jak pracowało się w wodociągach 15-20 lat temu. Bez wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, wdrożenia monitoringu sieci, narzędzi GIS, zdalnych odczytów wodomierzy nie da się optymalizować eksploatacji, a tym samym osiągać zadowalających efektów i satysfakcji klienta. Coraz większe znaczenie odgrywają dziś podmioty, oferujące konsulting i wiedzę na temat optymalizacji procesu utrzymania nowowybudowanych systemów i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.

A, wbrew pozorom, Polska jest uboga w wodę. W przeliczeniu na jednego mieszkańca mamy 1600 metrów sześć. wody, podczas gdy przeciętna w innych państwach europejskich to 4560 m. sześć.

woj/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-06-18 08:29:02
sentinel: Gminy powinny obowiązkowo pod groźbą wysokich sankcji dla wójta utrzymywać w dobrym stanie, modernizować i rozbudowywać sieć wodociągową i kanalizacyjną. A obecnie to różnie bywa, w wodociągi się nie inwestuje bo rur "nie widać" i nie ma się czym pochwalić przed wyborcami.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25