facebook RSS # #

13.12.2019 14:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-22 13:28       aktualizacja: 2018-05-22 16:15       KADRY
  A A A

Brak kadr. W OPS-ach brakuje pracowników terenowych

Brak kadr. W OPS-ach brakuje pracowników terenowych
Fot. PAP
W ośrodkach pomocy społecznej brakuje chętnych do pracy w terenie. Dodatek za taką pracę w wysokości 250 zł nie zmienił się od lat. Resort rodziny i pracy podkreśla, że to samorządy kształtują politykę kadrową w OPS-ach oraz odpowiadają za wynagrodzenia pracowników socjalnych.  

Od kilku lat liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi niecałe 20 tysięcy osób. Z badania przeprowadzonego w OPS w ubiegłym roku przez MRPiPS wynika, że „na 2 495 ośrodki, 1 925 spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z proporcją wskazaną w ustawie o pomocy społecznej”.  

Ośrodki pomocy społecznej skarżą się jednak na brak chętnych do pracy terenowej, szczególnie przeprowadzania wywiadów środowiskowych i rozpoznawania spraw w miejscu zamieszkania osób korzystających z pomocy.  

- Obecnie problem z zatrudnieniem pracowników do realizacji tych zadań występuje coraz częściej i wyraźnie narasta – zauważyła posłanka Zofia Czernow w interpelacji poselskiej w tej sprawie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jej zdaniem, wynika to m.in. z bardzo trudnej i często niebezpiecznej pracy w terenie, niskiego wynagrodzenia i niskiej oceny społecznej. Dodatek za pracę w terenie wynosi 250 zł i nie zmienił się od 2004 roku. 

- Do tego wynagrodzenia są na stosunkowo niskim poziomie, jednym z najniższych na rynku. Tymczasem zakres pracy ośrodków pomocy społecznej systematycznie rośnie i wymaga profesjonalnej kadry – podkreśliła posłanka Czernow.  

Utrzymanie OPS-ów i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej to zadanie własne gmin. W ubiegłym roku minister Elżbieta Rafalska pisała do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z apelem o dołożenie wszelkich starań, aby pomoc społeczna była dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje, m.in. poprzez zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznych, które nie spełniają wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników socjalnych. 

- Zatem to samorządy lokalne muszą zapewnić środki finansowe na wynagrodzenia pracowników socjalnych. Tak więc to wójt/ burmistrz/prezydent miasta decydują o wysokości środków, które przeznaczają na wynagrodzenia m. in. pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej – podkreśliła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska w odpowiedzi na interpelację poselską. 

Bez podwyższenia dodatku za pracę socjalną 

Obecnie resort rodziny, pracy i polityki społecznej nie planuje zmian w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., które zwiększałyby kwotę 250 zł przysługującą pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującemu pracę socjalną w środowisku.  

Samorządy mogą wnioskować do wojewody o dofinansowanie zadań własnych dot. pomocy społecznej, w tym między innymi na dodatek 250 zł dla pracownika socjalnego. Z danych MRPiPS wynika, że w ubiegłym roku z budżetu państwa na ten cel przeznaczono 46 mln zł.

- Należy podkreślić , że jest to jedyna grupa zawodowa, która otrzymuje taki dodatek – napisała wiceminister Bojanowska. Wyjaśniła, że finansowanie i wypłacanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w wysokości 250 zł miesięcznie jest zadaniem własnym gmin i powiatów finansowanym z ich dochodów własnych, a podwyższenie kwoty tego dodatku mogłoby skutkować w głównej mierze obciążeniem budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Jak wymieniła wiceminister, „zgodnie z art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych, pracodawca w regulaminie może przyznać inne dodatki niż wymienione w ustawie (specjalny, funkcyjny) albo rozważyć podwyżkę wynagrodzeń, co dla pracowników ośrodków pomocy społecznej byłoby najbardziej korzystnym rozwiązaniem”. 

- Wszelkie decyzje dotyczące polityki płacowej, w tym ewentualnych podwyżek dla tej grupy pracowników pomocy społecznej, podejmowane są wyłącznie w poszczególnych samorządach – podkreśliła wiceminister Bojanowska.  

Minimalne kategorie zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego minimalnie w górę 

MRPiPS zaproponowało ostatnio podwyższenie kategorii zaszeregowania dla stanowisk, na których zatrudniani są pracownicy socjalni. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zwiększyło minimalne kategorie zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego m.in. w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Będą to o kwoty rzędu 20 – 40 zł. Dla stanowisk: starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej oraz specjalista pracy socjalnej minimalną kategorię ustalono na poziomie odpowiednio: 2000 zł (XVI zamiast XV czyli 1980 zł), 1980 zł (XV zamiast XIV - 1960 zł) oraz 1960 zł (XIV, poprzednio XIII i 1940 zł). 

Wyższą od dotychczasowej kategorię zaszeregowania będą też mieć starszy pracownik socjalny i pracownik socjalny: 1960 zł (XIV, poprzednio XIII i 1940 zł) oraz 1940 zł (XIII, poprzednio XI i 1900 zł). (chodzi tylko pracowników z wyższym wykształceniem). 

Promowane rozdzielenie pracy socjalnej od działań administracyjnych 

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej chce, aby w ośrodkach pomocy społecznej praca socjalna była wyraźnie oddzielona od działań ściśle administracyjnych. - Z danych zebranych w kwietniu 2017 roku wynika, że rozdzielenie pracy socjalnej od działań administracyjnych zostało już przeprowadzone w 526 ośrodkach pomocy społecznej – poinformowała Bojanowska.  

Resort ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) realizuje konkurs dla ośrodków pomocy społecznej, polegający właśnie na rozdzieleniu pracy socjalnej i usług od świadczeń pieniężnych przyznawanych w formie decyzji administracyjnej, który ma zwiększyć udział pracy socjalnej w działaniach ośrodka pomocy społecznej oraz poprawić obsługę osób potrzebujących pomocy. 

W dotychczas ogłoszonych konkursach do dofinansowania zostało wybranych 95 projektów. - Docelowo wsparciem zostanie objętych 200 ośrodków pomocy społecznej. Kwota przeznaczona na konkurs to 71 mln zł – poinformowała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. 

amk/
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-05-24 15:21:12
OPS: Obniżka + , to jest aktualne hasło rządzących. A ryczałt i zwrot za delegację za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych obowiązuje z roku ...2004; 0,86 zł przy cenie benzyny wtedy chyba ok 2,50 za litr a teraz ponad 5.00 zł a praca w terenie...
 
2018-05-23 08:23:15
urzędnik1: @OldestWoman
'samorząd wstydziłby się dać podwyżkę 20 zł.". Piszesz bzdury. W moim urzędzie były "podwyżki" i pracownicy dostawali na rękę 28,00 zł. Może Twój urząd jest hojniejszy i daje więcej, mój się nie wstydzi traktować pracowników gorzej niż w biedronce. Podwyżki są niepopularne społecznie i w trosce o głosy wyborców pracujemy za jałmużnę.
 
2018-05-23 08:20:51
urzędnik1: @OldestWoman
'samorząd wstydziłby się dać podwyżkę 20 zł.". Piszesz bzdury. W moim urzędzie były "podwyżki" i pracownicy dostawali na rękę 28,00 zł. Może Twój urząd jest hojniejszy i daje więcej, mój się nie wstydzi traktować pracowników gorzej niż w biedronce. Podwyżki są niepopularne społecznie i w trosce o głosy wyborców pracujemy za jałmużnę.
 
2018-05-22 14:52:50
urzędnik: I taki trend będzie się rozszerzał na inne sektory budżetówki, te które zarabiają najniższą krajową. Zaczekajcie jeszcze chwilę, a nie będzie miał kto uczyć w szkołach. To skandal, by w tabelkach płacy zasadniczej były pozycje poniżej najniższej krajowej.
 
2018-05-22 14:06:06
OldestWoman: "Będą to o kwoty rzędu 20 – 40 zł. Dla stanowisk: starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej oraz specjalista pracy socjalnej minimalną kategorię ustalono na poziomie odpowiednio: 2000 zł (XVI zamiast XV czyli 1980 zł), 1980 zł (XV zamiast XIV - 1960 zł) oraz 1960 zł (XIV, poprzednio XIII i 1940 zł)."

Czy coś tutaj trzeba komentować? Wszystko w rękach samorządu, samorząd wstydziłby się dać podwyżkę 20 zł. Rząd się nie wstydzi.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25