facebook RSS # #

13.12.2019 13:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-04 15:16       aktualizacja: 2018-07-04 15:09       KADRY
  A A A

Słaby jak skarbnik. KR RIO: trzeba wzmocnić pozycję prawną samorządowych skarbników

Słaby jak skarbnik. KR RIO: trzeba wzmocnić pozycję prawną samorządowych skarbników
Fot. Fotolia
Krajowa Rada RIO postuluje wzmocnienie pozycji prawnej samorządowych skarbników. Wszystko przez martwe przepisy o kontrasygnacie. 

W przekazanym do Sejmu sprawozdaniu z działalności za 2017 r. Krajowa Rada RIO zaproponowała zmianę przepisów regulujących pozycję prawną skarbnika w samorządzie. Przedstawiciele izb obrachunkowych proponują, aby do odwołania skarbnika potrzebna była większość 3/5 głosów ustawowego składu rady.

Jest to większość kwalifikowana, wymagana obecnie w ustawach ustrojowych między innymi dla uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta czy odwołania starosty.

Martwa kontrasygnata

Zgodnie z przepisami skarbnikiem jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej, m.in. za prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, czego dowodem jest złożenie podpisu na dokumentach dotyczących danej operacji.

Ujawnienie nieprawidłowości w tym zakresie obliguje skarbnika do odmowy podpisania dokumentu, a w przypadku polecenia zwierzchnika - zawiadomienia o tym fakcie organu stanowiącego oraz właściwej regionalnej izby obrachunkowej.

Również dla ważności czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, udzielaniu pożyczek i gwarancji, emisji papierów wartościowych, niezbędna jest kontrasygnata skarbnika, który w przypadku odmowy złożenia kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie przewodniczącego zarządu jst, z wyjątkiem przypadku, gdyby wykonanie tego polecenia stanowiło przestępstwo lub wykroczenie; wówczas skarbnik ma obowiązek powiadomić organ stanowiący i regionalną izbę obrachunkową.

Tymczasem z analiz KR RIO wynika, że instytucja odmowy dokonania kontrasygnaty skarbnika jest w praktyce martwa, a przypadki jej dokonania na pisemne polecenie zwierzchnika są całkowicie incydentalne.

Skarbnik nie odmawia

Z danych zawartych w „Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych w 2017 roku" wynika, że w latach 2015 i 2016 w całym kraju nie wystąpił ani jeden taki przypadek, a od roku 2010 wystąpiło ich łącznie 18. Przy czym w większości przypadków powołane w izbach komisje uznawały odmowy dokonania kontrasygnaty za uzasadnione.

KR RIO zwraca jednocześnie uwagę, że w tym samym okresie (od roku 2010), izby stwierdziły w toku przeprowadzonych kontroli aż 884 przypadki zawarcia umów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, które nie były kontrasygnowane przez skarbników.

„Może to świadczyć o tym, że umowy co do których skarbnicy mają lub mogą mieć obiekcje są podpisywane przez organ wykonawczy bez uzyskania kontrasygnaty i bez wydawania formalnego polecenia jej wykonania" - podkreśla KR RIO w sprawozdaniu.

Zdaniem przedstawicieli izb oznacza to również, że przepisy kreujące RIO na arbitra, który rozstrzyga spór pomiędzy skarbnikiem a jego zwierzchnikiem nie funkcjonują w praktyce. Według KR RIO prawdopodobnie skarbnicy unikają też nagłaśniania konfliktów ze swoim pracodawcą, ponieważ ich stosunek pracy nie jest chroniony.

Przedstawiciele RIO zauważają też, że pomijanie skarbnika przy zawieraniu umów (za wyjątkiem tych dotyczących zobowiązań wspomnianych w ustawie o finansach publicznych) nie jest obciążone istotną sankcją. „Powoduje to, że w sytuacji braku porozumienia pomiędzy organem wykonawczym a skarbnikiem, kontrasygnata nie odgrywa swojej roli" - podkreślono w dokumencie.


mp/

 
KOMENTARZE: 12 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-09 18:01:06
Skarbnik2: Brawo skarbniku. Jestem całkowicie po twojwje stronie. Pan Wojtania i cal reszta która komentuje nie ma w ogóle z tego co piszą pojęcia o pracy skarbnika. Ja do tego dodam jeszcze sprawdzanie umów bo nie raz mi się zdarzyło dostać coś do podpisania co z umowa nie miało nic wspólnego. Zapisy często są takie ze to to druga strona ma prawa a nie samorząd. Niestety prawnicy są kiepscy niczym się nie przejmują. Często zdarza mi się odsyłać umowę do poprawy zanim ja
podpisze. A umowy przed przetargiem sprawdzam obowiązkowo. To nie jest mój zakres ale tez nie mogę podpisywać wszystkiego co mi się da. Poza tym gdyby nie skarbnicy proszę o wybaczenie ale wójtowie burmistrzowie po prostu nie dali by rady. Oni nawet będąc w samorządzie po kilka lat nie maj pojęcia jakie robimy bilanse sprawozdawania. Nie znają przepisów no ale cóż oni mogą być po szkole podstawowej wójtem natomiast od skarbnika wymaga się określonego wykształcenia. Jak go nie ma skarbnikiem po prostu je jest i być nie może. Jakby przeciętny wójt musiał znać przepisy na których bazują skarbnicy chyba szybko by zrezygnował z tej funkcji. A proszę wierzyć zapędy wójtów są czasami skandaliczne i niejeden skarbnik musi się niezłe pogimnastykowac aby to miało wszystko ręce i nogi i jeszcze nie naruszało przepisów. Z całym szacunkiem ale zapraszam Pana Wojtanie oraz realistę aby objęli funkcje skarbnika. Może wtedy inaczej będą pisac. A połączenie funkcji wójta i przewodniczącego rady to nic innego jak władza w jednej ręce i nic mi nie zrobicie. Nigdy do tego nie można dopuścić bo inaczej samorządy padną i będzie hulaj dusza pieniędzy brak oraz jakoś to będzie. Skandal aby takie rzeczy wypisywać. Cieszę się ze w końcu ktoś chce nam pomoc i nas wesprzeć. Bez pomocy rzeczywiście martwe są przepisy o kontrasygnacie. Bez skarbnika wójt nie ma prawa zaciągać żadnych zobowiązań bo po prostu często nie ma wyobrazni na jakie konsekwencje może narazić gminę. Bo najzwyczajniej zwlasza w małych samorządach nie ma żadnego merytorycznego przygotowania do pełnienia funkcji wójta. Ja tez lubię swoją prace tylko nerwy mnie ponoszą jak muszę rozmawiać z osobami które nie wiedza o czym mówię i są zdziwieni ze pewnych rzeczy nie można. Wydaje mi się ze większość skarbników przyzna mi racje. Zarabiać tez powinnismy odpowiednio bo mamy wiedzę odpowiedzialność. Poza tym to osoby które nie chcą mieć nic wspólnego z polityka, która niestety niszczy wszystko nawet to
co dobre wiec jak coś nie pasuje to zmieniamy skarbnika bo przeszkadza jak pisze Polityk. To powinno być zabronione ale my skarbnicy nie damy się narażać na kłopoty bo stracimy prawo do wykonywania zawodu a wójtowi co zrobią. Nic nie będzie mógł być wójtem ale posadkę się dla niego znajdzie. Pozdrawiam
 
2018-07-06 13:38:51
Tomasz Wojtania: Skarbnik nie ma łatwego życia to fakt. Ale rola skarbnika w gminie jest nienaturalna. Powinien mieć zwykłą umowę o pracę. I to wójt powiniej sobie go powoływać lub odwoływać bo to wój a nie skarbnik jest organem wykonawczym....a czasem jest odwrotnie. Szczegónie w małych gminach, gdzie nowy wójt ma starego skarbnika i nagle nic się nie, da nic nie można...jak tak to po co nam wybory?
 
2018-07-06 12:17:10
mireko66: Jest to jedno z najtrudniejszych, najbardziej odpowiedzialnych a zarazem niewdzięcznych stanowisk. Zwłaszcza w małych gminach, gdzie "aparat wsparcia" skarbnika jest niewielki. Obiecanych uproszczeń przepisów, sprawozdawczości itp. nie widać wręcz przeciwnie.
 
2018-07-06 11:40:43
skarbnik: Do realisty i Tomasza Wojtani. Tak rzeczywiście skarbnik to takie zbędne stanowisko. Już widzę wójta, który jest w stanie zrobić wiarygodną wieloletnią prognozę (realną zapewniającą stabilne finanse gminy), prowadzić finanse na poziomie rachunkowości zarządczej. "Księgowa" (jak pisze realista) to może co najwyżej "wklepać" faktury do systemu f-k. Ale to skarbnik: organizuje całą rachunkowość w gminie, właściwe przepływy środków pomiędzy jednostkami w ramach gminy, nadzoruje plany wszystkich jednostek (sporządza zarządzenia i uchwały), zapewnia płynność finansową, organizuje całą sprawozdawczość, sprawozdania półroczne i roczne, nadzór nad VAT, nad zadłużeniem, nad zapędami wójta i rady do nietrafionych iwestycji itp, itd. Widać, że panowie nie maja pojęcia jaką rolę pełni skarbnik. Nie chroni nas żadne prawo. Wystarczy "utrata zaufania" i projekt uchwały o odwołaniu gotowy. A zarobki? Po 15 latach pracy skarbnika zarabiam tyle i z-ca gł. księgowego w spółce prywatnej, a również obracam milionami. Nie narzekam. Lubię swoją pracę tylko jest mi przykro, że nikt tego nie docenia. Odpowiedzialność - owszem wójt i...skarbnik. Jakoś zawsze jak jest kontrola (RIO, NIK, UKS itp) to największy zakres kontroli obejmuje moją działkę.
 
2018-07-06 10:39:35
Jarek: Idąc takim tokiem rozumowania to może zlikwidować stanowiska sekretarza i kierowników, a i urząd, czemu nie. Wracając do propozycji likwidacji stanowiska skarbnika , ten kto to pisał nie ma pojęcia o roli skarbnika w planowaniu i wykonywaniu budżetu.
 
2018-07-06 09:22:57
Tomasz Wojtania: W 100% zgadzam się z realistą. 100% odpowiedzialności powinien ponosić wójt. Ale trzeba jeszcze zlikwidować funkcje zastęców wójta. Nikt ich przecież nie wybierał. A w urzędach są przecież etaty kierownicze czy deyrektorskie.
 
2018-07-05 21:21:12
realista: Za realizację budżetu i tak odpowiada wójt. Skarbnik jest zbędnym stanowiskiem funkcyjnym pobierającym niesłusznie wysokie wynagrodzenie. Wystarczy księgowa zatrudniona na umowę o pracę. A kontrasygnaty to totalny absurd, jak wójt chce to i tak wyda pieniądze wedle swojej decyzji, żaden skarbnik nie stanie mu na drodze. A jeżeli wyda pieniądze niezgodnie z przepisami to odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów. Poza tym realizację budżetu okresowo kontroluje RIO, więc zbędny jest hamulcowy w urzędzie.
 
2018-07-05 11:47:54
ania: Dokładnie, też uważam, że skarbnicy powinni być zatrudniani na umowę o pracę, ja sekretarze. Nie rozumiem dlaczego jest inaczej.
 
2018-07-05 11:30:40
skarbnik: Jeżeli powołanie i odwołanie skarbnika zależne jest od widzimisię wójta/burmistrza/prezydenta, a rada często "chodzi na pasku" wójta (zwłaszcza wójta czy burmistrza), to jak ten biedny skarbnik ma odmówić kontrasygnaty i donosić na swojego szefa? czyli zaryzykować swoje zatrudnienie?? Oczywiście,że jest to martwy przepis! Włodarze gmin często nie doceniając pracy księgowości traktują skarbnika jak zło konieczne i tam gdzie im to wygodne pomijają kontrasygnate.
Drugim problemem są wynagrodzenia skarbników.
Uzależnione od wielkości gmin są nieadekwatne do wykonywanej pracy. Proszę mi powiedzieć, czy skarbnik w malutkiej gminie gdzie zarabia np. 3,5 tys.netto może pominąć wykonanie jakiegokolwiek sprawozdania Rb czy finansowego?! czy może, w takich samych terminach, nie napisać projektu budżetu, budżetu czy sprawozdania? Jaka jest różnica czy w rubryce bestii wpisze 5, 7 czy 4 miliony?! Żadna. Owszem, może mniej ma do podpisania decyzji podatkowych bo ma mniej podatników. Ale za to ma mniejsze dochody.Czy mając dwie szkoły zamiast pięciu może nie zrobić jakiegoś SIO? Na dodatek w mniejszej gminie, zwłaszcza wiejskiej, nie ma rozbudowanych działów finansowo-księgowych, które za niego sporządzają wiele informacji, a często skarbnik jest wszystkim, księgowym, vatowcem, kierownikiem referatu, szefem podatków, prowadzi kredyty i księgowość oświaty. A widełki są jakie są...chore.
 
2018-07-05 07:53:06
Polityk: "...sytuacji braku porozumienia pomiędzy organem wykonawczym a skarbnikiem," należy zmienić skarbnika!
 
2018-07-04 17:44:23
Tomasz Wojtania: Pan Jarek ma 100% racji. Popieram. Ale powninno się też połączyć funkcję wójta z przewodniczącym rady. Takie 2w1. Wój powinien być szefem rady.
 
2018-07-04 16:01:10
Jarek: Skarbnik powinien być zatrudniany tak samo jak sekretarz czyli umowa o pracę.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25