facebook RSS # #

27.01.2020 22:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-16 13:27       aktualizacja: 2018-07-16 13:40       KADRY
  A A A

Staż naczelnika. Jaki staż pracy wymagany jest na stanowiska naczelnika i kierownika w urzędzie samorządowym

Staż naczelnika. Jaki staż pracy wymagany jest na stanowiska naczelnika i kierownika w urzędzie samorządowym
Fot. Fotolia
Ustawa o pracownikach samorządowych wymaga innego stażu pracy dla naczelników niż rozporządzenie płacowe - sygnalizuje poseł Piotr Zgorzelski.  

Poseł Piotr Zgorzelski (PSL) zwrócił się do MRPiPS z interpelacją, w której poprosił  o wyjaśnienie dotyczące treści art. 6 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w kwestii wymaganego stażu pracy na stanowisku naczelnik (kierownik, dyrektor) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej), rzecznik prasowy.

Parlamentarzysta zwrócił uwagę, że ustawa wymaga od kandydatów na tego typu stanowiska 3-letniego stażu pracy, a rozporządzenie aż 5-letniego.

Zgorzelski dodał, że samorządy różnie interpretują te zapisy. „Jedni wymagają 5-letniego ogólnego stażu pracy, w tym 3-letniego stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. Inni zaś wymagają tylko 5-letniego ogólnego stażu pracy, a jeszcze inni 5-letniego ogólnego stażu pracy, w tym 3-letniego stażu pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku" - wyliczył poseł.

Wiceminister pracy Stanisław Szwed odnosząc się do posiadania co najmniej 3-letniego stażu pracy podkreślił, że konstrukcja art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych odzwierciedla pojęcie stażu pracy, które funkcjonuje w polskim porządku prawnym i oznacza zatrudnienie w ramach stosunku pracy (przede wszystkim na podstawie umowy o pracę).

Jak zaznaczył, oznacza to, „że samozatrudnienie czy też +praca+ w ramach np. stosunków cywilnoprawnych nie jest świadczeniem pracy w rozumieniu prawa pracy".

 Szwed zwrócił jednocześnie uwagę, że ani ustawa ani rozporządzenie Rady Ministrów nie ograniczają stażu pracy do zatrudnienia tylko w jednostkach samorządu terytorialnego czy administracji rządowej.

Wiceminister poinformował też, że w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części D (stanowiska we wszystkich urzędach) dla stanowisk określonych w lp. 2: naczelnik (kierownik) wydziału (jednostki równorzędnej, rzecznik prasowy przewiduje się 5 lat stażu pracy. Zaznaczył jednak, że zgodnie z wyjaśnieniem pod tabelą do odnośnika 1) - minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie, „przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych".

W ocenie wiceszefa MRPiPS wymóg wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku daje gwarancję posiadania przez pracownika doświadczenia i wysokich kwalifikacji w ściśle określonych obszarach, co jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

W swoich wyjaśnieniach Szwed nie wskazał jednak wprost, jak samorządy powinny interpretować przywołane przez posła przepisy. Zaznaczył jednak, że zagadnienie zatrudnienia w urzędzie administracji samorządowej należy analizować przede wszystkim przez pryzmat zagwarantowanej konstytucyjnie samorządowi samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań, podlegającej ochronie sądowej. „Stąd też, określenie wymagań, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego, czy też ocena stażu pracy wymaganego na danym stanowisku oraz zgodności doświadczenia z wymaganiami określonymi na danym stanowisku należy - na podstawie obowiązujących przepisów prawa - do kompetencji pracodawcy samorządowego" - podkreślił Szwed.

Dodał, że szczegółowe określenie wymagań związanych z konkretnym stanowiskiem następuje w ogłoszeniu o naborze i w opisie stanowiska.

mp/
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-17 10:50:22
Sekretarz gminy: Nie ma informacji kiedy pan poseł skierował interpelacje, ale od 19.05.2018 r. rozporządzenie z 2009 r. straciło moc - choć w nowym zapisy dotyczące kierowników są tożsame to byłoby dobrze, gdyby prawodawcy wiedzieli co uchwalali.
Przy okazji, w nowym rozporządzeniu nadal są powtarzane wymagania dla zastępcy kierownika USC - wyk. wyższe i 4 lata stażu ogólnego - choć od kilku lat na podstawie p.a.s.c. wymagania są już takie jak dla kierowników USC (studia prawnicze lub administracyjne i 5 lat pracy w administracji na urzędniczym) - czyli powinno być wg odrębnych przepisów - i nikt z prawodawców tego nie poprawił. A co tam, kogo takie szczegóły obchodzą, niech się martwią ci na dole...
 
2018-07-16 22:32:57
Urzędnik_nieuprawniony: Szanowna Redakcjo!

Proszę o kontynuowanie tematu i wyjaśnienie dlaczego do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej a dla pozostałych nie? Jest to nierówne traktowanie pracowników, które nie powinno mieć miejsca i wydaje się być niezgodne z konstytucją.

Skoro w ocenie wiceszefa MRPiPS wymóg wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku daje gwarancję posiadania przez pracownika doświadczenia i wysokich kwalifikacji w ściśle określonych obszarach, dlaczego ogranicza się w tym zakresie wyłącznie do stanowisk kierowniczych?

Ponadto osoby, które nie były zatrudnione na umowę o pracę, lecz prowadziły wyłącznie działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, mogą nie spełniać warunku formalnego stażu pracy dla stanowisk niekierowniczych. Oznacza to, że nie moga startować w konkursie na takie stanowisko a zatem są nierówno traktowane przy naborze.

Osoba, która nie jest zatrudniona na stanowisku kierowniczym, nie ma zaliczonego okresu prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy a tym samym później nabywa prawa do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej.

Może ktoś zainteresowałby się na poważnie tematem i doprowadził do równouprawnienia stażowego na wszystkich stanowiskach a nie tylko tych najwyższych.

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25