facebook RSS # #

27.01.2020 08:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-18 15:32       aktualizacja: 2018-12-18 15:51       KADRY
  A A A

Nie dla każdego. Potrzebne jest precyzyjne uzasadnianie podstaw przyznania dodatku specjalnego

Nie dla każdego. Potrzebne jest precyzyjne uzasadnianie podstaw przyznania dodatku specjalnego
Fot. Fotolia
Wypłacenie dodatku specjalnego bez uzasadnienia podstawy jego przyznania jest istotną nieprawidłowością – uznała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

RIO w Gdańsku, która przeprowadziła kontrolę w jednej z pomorskich gmin, zaleciła usunięcie nieprawidłowości wynikających z braku uzasadnienia podstawy przyznania pracownikom dodatku specjalnego, czego wymagał regulamin urzędu miasta.

"Zgodnie z treścią § 11 ust. 1 Regulaminu wynagradzania oraz art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań" – podkreśliła RIO. Zaleciła też, by przyznawać i wypłacać dodatek zgonie z obowiązującym regulaminem wynagradzania.

Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku interweniowała w podobnej sprawie. Kontrola RIO wykazała, że dodatki otrzymywało kilkudziesięciu pracowników, natomiast w zdecydowanej większości przypadków nie uzasadniono na piśmie podstawy ich wręczania. Nie można zatem ustalić, czy wystąpiły przesłanki, by przyznać świadczenie.

RIO zaleciła precyzyjne uzasadnianie merytorycznych podstaw przyznania dodatku. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność wykazania dodatkowych zadań (w stosunku do obowiązującego pracownika zakresu czynności) lub zwiększonych obowiązków służbowych urzędnika, który otrzymuje świadczenie.

Kontrola szczecińskiej regionalnej izby obrachunkowej wykazała, że sekretarz powiatu przez trzy lata wykonywał, jako dodatkowe, obowiązki Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Z tytułu wykonywania dodatkowych obowiązków sekretarzowi przyznano dodatek specjalny w wysokości 2,3 tys. zł.

W ocenie RIO było to sprzeczne z ustawą o pracownikach samorządowych (art. 21), która dopuszcza powierzenie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki. RIO wskazała też, że ustawa przewiduje możliwość przyznania dodatku specjalnego jedynie z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

Kontrola wykazała ponadto, że na okres pięciu lat skarbnikowi przyznano dodatek specjalny za obsługę systemu "BeSTi@". RIO wskazała przy tym, że jest to „podstawowe narzędzie do zarządzania budżetem jednostki samorządu terytorialnego”. Również w tym przypadku, w ocenie RIO, nie było przesłanek do przyznania dodatku za wykonywanie czynności wynikających "z okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań".

Według ustawy o pracownikach samorządowych dodatek specjalny przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa (art. 36 ust. 3). Dla pracowników samorządowych innych niż wymienieni w ustawie nie ma charakteru obligatoryjnego. Jego przyznanie uzależnione jest od wypełnienia przesłanek ustawowych oraz swobodnego uznania pracodawcy samorządowego.

Do przesłanek ustawowych zalicza się okresowe zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenie dodatkowych zadań (art. 36 ust. 5 ustawy).

kic/

TAGI: KADRY , PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-12-19 09:38:48
samorządowiec: Niektórzy dostają taki dodatek co miesiąc i od lat. Nikt nie wie za co-oni pewnie też nie ba rdzo wiedzą

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25