facebook RSS # #

19.02.2020 11:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-12-30 11:54       aktualizacja: 2019-12-30 12:05       KADRY
  A A A

Polecenie służbowe. Skarbnik i sekretarz nie muszą słuchać przewodniczącego rady

Polecenie służbowe. Skarbnik i sekretarz nie muszą słuchać przewodniczącego rady
Fot. Fotolia
Czy przewodniczący rady może wydawać polecenia służbowe skarbnikowi i sekretarzowi gminy? Na pytanie Czytelnika odpowiada ekspert.

W świetle znowelizowanej w 2018 r. ustawy o samorządzie gminnym (art. 21a) począwszy od obecnej kadencji przewodniczący rady ma prawo wydawania, w związku z pełnioną funkcją, poleceń pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne i inne związane z funkcjonowaniem rady, komisji i radnych. Tym samym ma możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.

Dr Stefan Płażek, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapytany, czy przewodniczący rady może wydawać polecania sekretarzowi gminy i skarbnikowi, ocenił, że podstaw ku temu "zbyt wielu" nie ma.

"Wydaje się, czytając zadania skarbnika przewidziane w ustawie o finansach publicznych, że nie są one +związane z funkcjonowaniem rady, komisji czy radnych+. Zatem nie znajduję zbyt wielu podstaw dla wydawania poleceń skarbnikowi przez przewodniczącego organu stanowiącego jst" – zaznaczył dr Płażek.

Według eksperta, co najwyżej mogłyby wychodzić w grę jakieś żądania danych finansowych. "Jakkolwiek, skarbnik ma konkretny powód, by nie narażać się radzie. Ta bowiem uczestniczy w jego powoływaniu i odwoływaniu" – zauważył.

Odnosząc się do pytania o sekretarza, prawnik zwrócił uwagę, że jego zakres czynności - w odróżnieniu od stanowiska skarbnika - jest labilny, w każdej gminie inny. Ale i sekretarz – jak ocenił dr Płażek - raczej nie zajmuje się obsługiwaniem rady. "Najczęściej wójt powierza mu jakiś segment zadań ze swej puli. Więc i sekretarz raczej nie wchodzi w zakres pracodawczych uprawnień przewodniczącego " – ocenił.

Zdaniem Płażka, praktyka idzie bardziej w kierunku "odkomenderowania" do obsługiwania rady konkretnych osób o zadaniach raczej "sekretarskich".

Jak podkreślił, prawidłowe funkcjonowanie przepisu zależy od ścisłego określenia zakresu "szczególnego prawa i szczególnego związanego z nim zwierzchnictwa służbowego". "Najlepiej uregulować to poprzez konkretne sformułowania, zarówno ogólne - np. w regulaminie organizacyjnym urzędu czy nawet statucie gminy - jak i indywidualne, np. w u mowach o pracę czy zakresach czynności konkretnych pracowników" – powiedział dr Płażek.

Wskazał również, że ustawa milczy o możliwości cedowania uprawnień pod nieobecność przewodniczącego rady na wiceprzewodniczącego. "Dlatego tak ważna jest obudowa tego przepisu konkretnymi uregulowaniami wewnątrzgminnymi" – zaznaczył.

kic/
TAGI: KADRY
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-02 10:25:01
Przewodniczący: Dobry przewodniczący nie będzie używał tego przepisu. Jeśli czegoś potrzebuje to o to prosi A nie wyda polecenie służbowe. Jeśli potrzebuje jakieś dane czy dokumenty od urzędników i natrafić na opór zawsze może zwrócić się do wojta w trybie zapytania o informację publiczną także bez stosowania w/W przepisów.
 
2020-01-02 08:53:57
Pracownik : Widać, że hołota dochodzi do władzy "Sekretarz" z Bożej łaski" bez taktu i wiedzy.
 
2019-12-30 22:18:28
SEKRETARZ: Przewodniczący rady do dyspozycji ma "sekretarki" oddelegowane do obsługi rady. Wszystko zależy od niego, czy zamierza je wykorzystywać jedynie do obsługi techniczno-organizacyjnej, czy też do wsparcia merytorycznego.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25