facebook RSS # #

20.06.2018 19:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-28 18:06       aktualizacja: 2017-03-29 17:02       Wiadomości
  A A A

Kongres Samorządów. Na spotkaniu w Krakowie m.in. o inteligentnych miastach

Kongres Samorządów. Na spotkaniu w Krakowie m.in. o inteligentnych miastach
Fot. Europejski Kongres Samorządów
W Krakowie zakończyły się we wtorek 2-dniowe obrady III Europejski Kongres Samorządów. W obradach  wzięło udział ok. 2 tys. samorządowców, przedstawicieli rządu, nauki i biznesu.

Kongres jest jedną z największych konferencji międzynarodowych w Europie poświęconych zagadnieniom polityki regionalnej, współpracy samorządów z władzą centralną i przedstawicielami nauki oraz biznesem. Program tegorocznego spotkania obejmował ponad 80 paneli, warsztatów, wykładów i prezentacji.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kwestie związane z wpływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny. Rozmawiano również o lokalnych mediach, potencjale słabiej rozwiniętych regionów i efektywności energetycznej. Ponadto odbyły się panele dotyczące: organizacji szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i turystyki biznesowej jako szansy na rozwój miast i regionów.

We wtorek, w drugim dniu kongresu, rozmawiano też o inteligentnych regionach i miastach. Jak zaznaczył marszałek woj. małopolskiego Jacek Krupa, inteligentny rozwój powinien służyć długoterminowemu podniesieniu jakości życia mieszkańców. Wskazał przy tym na tzw. inteligentne specjalizacje, które określają w jakich kierunkach powinien rozwijać się region.

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski powiedział, że w byciu „smart” chodzi o nowoczesny sposób zarządzania. Zwrócił przy tym uwagę m.in. na takie rozwiązania jak ekologiczna utylizacja odpadów i systemowe wspieranie startupów.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, odnosząc się do kwestii smart city, podkreślił, że rząd zamierza wspierać potencjał tkwiący w regionach i miastach, a przede wszystkim w ich mieszkańcach. „Kluczowa w całym procesie jest partycypacja społeczna i poddanie nowych rozwiązań ocenie obywateli” - zaznaczył wiceminister.

W ramach kongresu odbyła się również debata Serwisu Samorządowego PAP i Komitetu Regionów UE nt. przyszłości polityki spójności. Uczestniczący w niej samorządowcy uznali, że mechanizm unijnego wsparcia musi być kontynuowany, choć wymaga zmian.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski powiedział, że unijne wsparcie wymaga większej elastyczności i uproszczeń na etapie wdrażania. „Właściwie wszystkie kraje krytykują te (…) wymogi, kontrole, które są związane z polityką spójności” - zauważył Truskolaski, który w Komitecie Regionów UE jest przewodniczącym grupy regionów słabo rozwiniętych.

Uczestniczący w debacie europoseł Jan Olbrycht podkreślił, że potrzebujemy strategii pozyskania funduszy unijnych dla Polski w przyszłości.

„Nie mówią prawdy ci, którzy twierdzą, że nie będzie już pieniędzy dla Polski, to jest absolutna nieprawda. Natomiast jest pytanie, jakie to będą pieniądze (…). Jest to kwestia otwarta i tak naprawdę do końca nikt jeszcze tego nie wie” - zaznaczył podczas panelu europoseł.

Organizatorem III Europejskiego Kongresu Samorządów była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25