facebook RSS # #

20.06.2018 19:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-30 18:19       aktualizacja: 2017-03-31 08:57       Wiadomości
  A A A

Cyfrowa wieś. Dyskusja nad wspólną polityką rolną po roku 2020

Cyfrowa wieś. Dyskusja nad wspólną polityką rolną po roku 2020
Fot. KR

Przyszłość unijnego wsparcia obszarów wiejskich była jednym z głównych tematów czwartkowego posiedzenia Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Komitetu Regionów UE.


W projekcie opinii Komitetu Regionów na temat wspólnej polityki rolnej po 2020 r., nad którym trwają obecnie prace w komisji NAT, wyliczono, że obszary wiejskie i miejsko-wiejskie stanowią 91 proc. terytorium UE, 60 proc. jej ludności i 56 proc. miejsc pracy. Tymczasem przeznacza się na nie tylko 21 proc. puli funduszy strukturalnych.


W dokumencie zwrócono uwagę m.in. na konieczność rozwoju przedsiębiorczości i wyeliminowania przepaści cyfrowej na obszarach wiejskich. Konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej prowadzi obecnie Komisja Europejska.

Na potrzebę dalszych inwestycji w infrastrukturę na obszarach wiejskich zwracają uwagę polscy samorządowcy. Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP oraz członek Komitetu Regionów UE Marek Olszewski, mówiąc o potrzebach inwestycyjnych, wymienił przede wszystkim drogi gruntowe i dostęp do internetu.

„Wciąż połowa dróg gruntowych wymaga modernizacji, to jest narzędzie pracy dla rolników i warunek rozwoju. Potrzebne są jednak nie tylko drogi. Niezbędny jest również dostęp do internetu, żeby te obszary mogły normalnie funkcjonować” - podkreślił Olszewski.

„Naszym problemem w tej chwili staje się już finansowanie obszarów wiejskich po 2020 r. W środowisku samorządowym i rolniczym istnieje niepokój o dalsze wsparcie” - dodał.


Jak wynika z opublikowanego w zeszłym tygodniu raportu europejskiego portalu informacyjnego EurActiv.com, wydaje się, że w nowych ramach WPF (po 2020 r.) w centrum uwagi znajdzie się cyfrowe rolnictwo.

Według autorów raportu zanim europejskie rolnictwo wejdzie w erę cyfrową, musi zmierzyć się m.in. z brakami w infrastrukturze szerokopasmowej na obszarach wiejskich, koniecznością nabycia umiejętności elektronicznych przez mieszkańców wsi oraz gromadzeniem i zarządzaniem dużą ilością danych.

Według Komisji Europejskiej w 2015 roku 71 proc. europejskich gospodarstw domowych - jednak tylko 28 proc. na obszarach wiejskich - miało dostęp do stacjonarnego przyłączenia do szybkiego internetu (o szybkości pobierania danych na poziomie min. 30 Mb/s).

KE chce by do 2025 r. wszystkie gospodarstwa domowe w Europie, na obszarach wiejskich i miejskich, miały dostęp do połączeń o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s.

kic/kkż/


 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25