facebook RSS # #

20.06.2018 18:42

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-13 10:38       aktualizacja: 2017-07-13 10:52       Wiadomości
  A A A

Wsparcie start-upów. Komitet Regionów UE przyjął opinię prezydenta Białegostoku

Wsparcie start-upów. Komitet Regionów UE przyjął opinię prezydenta Białegostoku
Fot.UE
Należy ułatwić start-upom działalność na jednolitym rynku europejskim - podkreślił  Komitet Regionów UE w oficjalnym stanowisku, które przygotował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W pierwszym dniu posiedzenia plenarnego Komitetu Regionów przyjęto opinię autorstwa Truskolaskiego, który jest jednym z polskich członków zgromadzenia, ws. przedsiębiorstw z kategorii MŚP: start-upów i scale-upów.

Przez start-upy rozumiemy przede wszystkim przedsiębiorstwa innowacyjne, rozwijające pomysł i rozpoczynające jego komercjalizację. Natomiast scale-upy to kolejny etap rozwoju przedsiębiorstwa (funkcjonujące na rynku dłużej niż 2-3 lata) o wysokiej dynamice wzrostu.

Jak podkreślono w opinii, Komitet Regionów dostrzega potrzebę ułatwiania działalności start-upów na jednolitym rynku europejskim, w szczególności w odniesieniu do zwolnienia na poziomie państw członkowskich z wymogów związanych z reorganizacją lub ponowną rejestracją.

Jak podkreślił prezydent Białegostoku, Europa dąży do wdrażania jednolitego rynku w całej UE, nadal jest jednak dużo do nadrobienia, tak by europejskie przedsiębiorstwa miały podobne szanse, jak np. firmy w USA. „W Stanach Zjednoczonych przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą ją prowadzić prawie bez ograniczeń na rynku o potencjale ponad 320 mln konsumentów. Rynek UE tworzy ponad 508 mln ludzi, niestety mamy np. 28. systemów prawnych, co utrudnia funkcjonowanie, szczególnie mniejszym podmiotom” – zaznaczył Truskolaski.

Unijni samorządowcy pozytywnie ocenili pomysł KE utworzenia europejskiego funduszu funduszy venture capital, który, ich zdaniem, ma szansę zmniejszyć fragmentację rynku tego typu funduszy w UE. KR proponuje przy tym rozpoczęcie analiz nad możliwościami uruchomienia lokalnych venture capital w samorządach. Jak podkreślił Truskolaski, byłoby to szczególnie ważne w mniejszych pod względem liczby ludności regionach, gdzie poziom aktywności komercyjnych podmiotów nie jest zbyt duży.

Samorządowcy postulują w opinii podjęcie prac w celu stworzenia wizy startupowej, umożliwiającej przyjęcie wykwalifikowanych osób oraz kapitału finansowego z państw trzecich. Ponadto zwrócili uwagę na konieczność skrócenia czasu postępowań upadłościowych. Jak podkreślono w opinii, nadmiernie długie postępowania prowadzone w państwach członkowskich w sprawach niewypłacalności przedsiębiorców pozbawiają  drugiej szansy wielu uczciwych, a nadmiernie zadłużonych przedsiębiorców.

Sektor MŚP w Unii Europejskiej to ponad 23 mln przedsiębiorstw, które stanowią 99 proc. podmiotów gospodarczych, tworząc 85 proc. nowych miejsc pracy.

Mateusz Kicka

kic/ woj/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25