facebook RSS # #

17.01.2019 23:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-05 14:57       aktualizacja: 2017-12-05 15:00       Wiadomości
  A A A

Jaki budżet UE. Oettinger: zamierzam udać się do stolic europejskich ws. unijnego budżetu

Jaki budżet UE. Oettinger: zamierzam udać się do stolic europejskich ws. unijnego budżetu
Fot.PAP/EPA
Zamierzam udać się do wszystkich stolic europejskich i rozmawiać o priorytetach, oczekiwaniach i ograniczeniach wobec budżetu unijnego – zapowiedział we wtorek w Komitecie Regionów komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich Gunther Oettinger.

W maju przyszłego roku Komisja Europejska przedstawi projekt przyszłych wieloletnich ram finansowych, czyli budżetu unijnego na okres po 2020 r.

Oettinger zapowiedział rozmowy z przedstawicielami rządów i parlamentów w tej sprawie. Jak podkreślił, wpływy do budżetu UE na poziomie 1 proc. dochodu narodowego brutto państw członkowskich nie wystarczą i powinny być wyższe. Podkreślił, że „lepsze” byłoby np. 1,2 proc.

Unijny komisarz powiedział, że jest przekonany o potrzebie kontynuacji polityki spójności, przywołując przykład wyrównywania dysproporcji w Niemczech, z których pochodzi.

„Minęło już prawie 30 lat od upadku żelaznej kurtyny i bardzo dużo środków funduszy spójności zostało przeznaczonych na to, żeby zunifikować poziom rozwoju w całych Niemczech. Kolejne kraje, które przystąpiły (do UE) w 2004 r. i 2007 r. również potrzebują lat, żeby zrównać się z poziomem rozwoju państw starej Unii” – podkreślił komisarz.

Zwracając się do przedstawicieli Komitetu Regionów z nowych państw członkowskich, powiedział, że korzystają z funduszy spójności dopiero od 13 lat. „Będziecie potrzebowali co najmniej drugie tyle” – oświadczył. Dlatego polityka spójności – zdaniem Oettingera –  będzie potrzebna również w następnej dekadzie.

W ocenie komisarza, wskaźnik PKB na mieszkańca, na którym opiera się obecnie system przydzielania środków unijnych, jest właściwy. Zwrócił uwagę na dysproporcje w tym względzie pomiędzy Luksemburgiem, Niemcami i Francją a Bułgarią. „To jest najważniejszy podział, który może rozbić Europę. W ciągu ostatnich lat ta różnica się zmniejszyła i chcemy, żeby w następnych latach kolejne kraje dosięgnęły unijnej średniej. To będzie olbrzymi sukces” – powiedział.

Zastrzegł przy tym, że nie chce przeprowadzania cięć w budżecie przeznaczonym na migrację czy uchodźców, aby wesprzeć politykę spójności, bo byłby to „straszny pomysł”. Zdaniem komisarza w interesie państw członkowskich leży uzyskanie większego finansowania dla uchodźców. „Na pewno dobrze będzie zwiększyć wydatki na ochronę granic w Bułgarii czy Włoszech, ale dotyczy to również Polski, Łotwy, Litwy czy Czech. Nie chcemy podziału między krajami” – podkreśli Oettinger.

Powiedział, że są różne projekty, które chce uratować od cięć, wymieniając projekty badawcze, program UE w dziedzinie edukacji Erasmus+ oraz instrument Łącząc Europę. „Te projekty chciałbym uchronić przed cięciami budżetowymi, chciałbym również dodać jakiś rozdział poświęcony młodym ludziom” – zaznaczył.

Oettinger, który w latach 2005-2009 był premierem landu Badenia–Wirtembergia, chwalił budżet regionalny za jego przejrzystość. „Chciałbym, żeby tak samo było w naszym budżecie europejskim. Jedna pozycja – ludzie młodzi i ich przyszłość, druga – infrastruktura, trzecia – bezpieczeństwo i obrona (…) Żeby budżet był zrozumiały dla obywateli” – podkreślił.

W jego ocenie, kluczową kwestią w przyszłym budżecie jest również warunkowość i odpowiedź na pytanie, czy mamy koncentrować się wyłącznie na kwestiach gospodarczych, czy też uwzględnić kwestię praworządności.

Komitet Regionów, „będąc zwolennikiem praworządności i solidarności europejskiej”, sprzeciwia się warunkowości, uznając, że nie można karać regionów wycofaniem funduszy na rozwój z powodu decyzji podejmowanych przez władze krajowe.

Polityką spójności objęte są wszystkie regiony Unii Europejskiej, choć najwięcej pieniędzy trafia do regionów najsłabszych ekonomicznie. W aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczono na nią jedną trzecią unijnego budżetu. Środki te są wykorzystywane m.in. na poprawę infrastruktury, tworzenie miejsc pracy i pobudzanie innowacji.

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. Na tę kwotę składa się ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych.

Pod koniec roku Komitet Regionów UE przedstawi opinię autorstwa marszałka woj. wielkopolskiego Marka Woźniaka odnoszącą się do dokumentów Komisji Europejskiej na temat przyszłości unijnych finansów. W wyniku brexitu miliardy euro nie wpłyną do unijnego budżetu, a UE ma przed sobą nowe wyzwania takie, jak pomoc uchodźcom czy walka z terroryzmem.

Z Brukseli: Mateusz Kicka

kic/ woj/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25