facebook RSS # #

17.01.2019 03:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-13 18:00       aktualizacja: 2017-12-13 18:04       Wiadomości
  A A A

Zdecydowany głos. Woźniak: Chcemy ambitnego scenariusza dla Unii Europejskiej

Zdecydowany głos. Woźniak: Chcemy ambitnego scenariusza dla Unii Europejskiej
Fot.PAP/J.Kaczmarczyk
Potrzebna jest zasadnicza reforma unijnego budżetu: zniesienie rabatów, wprowadzenie nowych zasobów własnych i rozważenie zwiększenia składek członkowskich – podkreślił w Brukseli marszałek woj. wielkopolskiego Marek Woźniak, nawiązując do stanowiska Komitetu Regionów.

W środę Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Komitetu Regionów UE przyjęła opinię autorstwa marszałka woj. wielkopolskiego Marka Woźniaka w sprawie dokumentu analitycznego KE na temat przyszłości unijnych finansów.

Dokument KE jest jedną z kilku analiz poświęconych zagadnieniom, które będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej, opublikowanych przez Komisję w ślad za białą księgą z pięcioma scenariuszami dla Wspólnoty.

Jak podkreślił marszałek, odnosząc się do treści opinii, potrzebna jest zasadnicza reforma systemu finansowania unijnego budżetu, który powinien mieć wyższy poziom finansowania z różnych źródeł. „Apelujemy o zniesienie wszelkich rabatów, wprowadzenie nowych zasobów własnych i o rozważenie przez państwa członkowskie możliwości zwiększenia składki (członkowskiej do budżetu UE)” - zaznaczył.

„Cięcia w budżecie Unii Europejskiej, m.in. te związane z brexitem, bez zwiększenia środków finansowych z zasobów własnych, zwiększą obciążenia dla państw członkowskich w formie składek albo spowodują nieuchronne ograniczenia w zakresie wspierania polityk” – zastrzegł Woźniak.

Podkreślił, że w opinii Komitetu Regionów zawarto „bardzo ambitne wezwanie”, a Komitet z założenia unika samoograniczania się i pasywnego podejścia, zdając sobie sprawę, że nie wszyscy będą entuzjastycznie nastawieni do zwiększania wydatków europejskiego budżetu.

,,Przyjęliśmy w opinii taką pozycję, że będziemy oczekiwali jak najwięcej. Z założenia nie chcieliśmy się samoograniczyć (…). Taki zdecydowany głos, że chcemy ambitnej polityki dla Unii Europejskiej, chcemy ambitnych scenariuszy, chcemy więcej pieniędzy, chcemy więcej robić, będzie dobrym punktem wyjścia do dyskusji, która nie będzie łatwa” – zaznaczył.

Dodał, że Komitet Regionów preferuje scenariusz piąty z białej księgi KE – znacznie więcej wspólnych działań - jako ambitny scenariusz dla Unii Europejskiej. „Nie mówimy tylko o budżecie, ale o scenariuszu dla Unii Europejskiej” – podkreślił.

Zdaniem marszałka unijny budżet po 2020 r. musi być przede wszystkim dalekowzroczny, ale też – elastyczny, tak aby z jednej strony zachować strategiczność i pewność planowania, ale też móc reagować na naglące wyzwania.

Według marszałka należy nadal wspierać wszystkie regiony Unii Europejskiej. „Wskazujemy także (w opinii), że budżet powinien być prostszy, bardziej przejrzysty, sprawiedliwszy i zgodny z zasadami demokracji. (…) Opowiadamy się za tym, żeby był to budżet siedmioletni albo 10-letni z podziałem naa okresy 5+5. Uznajemy, że dobre byłoby - a nawet konieczne - aby budżet został przyjęty przed europejskimi wyborami w 2019 r.” – zaznaczył Woźniak.

Prace nad opinią autorstwa marszałka zostaną zakończone w styczniu głosowaniem na posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów. Opinia trafi następnie do unijnych instytucji m.in. KE.

Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w procesie tworzenia prawa unijnego w sprawach dotyczących samorządów. Jeżeli tego nie dopełnią, KR może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Po otrzymaniu odpowiedniego wniosku Komitet Regionów przygotowuje i przyjmuje opinię, a następnie przedkłada ją odpowiednim instytucjom unijnym, wydaje również opinie z własnej inicjatywy. Opinię przygotowuje sprawozdawca, którym jest jeden z członków Komitetu.

Komitet Regionów składa się z 350 wybranych w drodze wyborów przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Do tego dochodzi taka sama liczba ich zastępców. Każdy kraj wyznacza swoich członków, którzy są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję przez Radę UE. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ludności danego kraju, Polsce przypada 21 członków i tyle samo zastępców.

Członkowie z jednego kraju tworzą delegację krajową. Przewodniczącym polskiej delegacji jest Marek Woźniak. Marszałek pełni też funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów.

kic/


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25