facebook RSS # #

26.05.2019 02:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-22 06:24       aktualizacja: 2018-02-22 10:30       Wiadomości
  A A A

Narażeni młodzi. Młodzież jest szczególnie narażona na idee ekstremistyczne

Narażeni młodzi. Młodzież jest szczególnie narażona na idee ekstremistyczne
Fot. Komitet Regionów
Bezprecedensowe rozprzestrzenienie się terroryzmu wymaga walki z ekstremizmem wśród młodzieży, narażonej na "najbardziej zacofane idee" – oświadczyli przebywający w Egipcie przedstawiciele władz lokalnych UE i pozostałych krajów basenu Morza Śródziemnego.

W środę w Gizie rozpoczęło się doroczne spotkanie lokalnych władz z państw Unii Europejskiej oraz Afryki Północnej i Bliskiego Wchodu w ramach powołanej przez Komitet Regionów UE inicjatywy ARLEM. W tym roku koncentruje się ono na roli władz lokalnych w zapobieganiu radykalizacji wśród młodzieży, migracji i ochronie kobiet przed przemocą.

Jak podkreślił przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz, "radykalizację postaw napędzają: wykluczenie społeczne, marginalizacja i ubóstwo".

"Tylko przez zacieśnienie współpracy i większe inwestycje możemy zmniejszać nierówności, tworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi i promować integrację społeczną. (…) Punktem wyjścia musi być zwiększenie szans na edukację" – zaznaczył Lambertz.

Z przyjętego przez ARLEM dokumentu ws. radykalizacji wśród młodych ludzi wynika, że właśnie ta grupa jest szczególnie narażona na idee ekstremistyczne rozpowszechniane przez media tradycyjne i społecznościowe. Pojawienie się tych ostatnich zaliczono do kluczowych czynników, które umożliwiają szybki wzrost i rozprzestrzenianie się terroryzmu. "Najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologie są wykorzystywane do promowania najbardziej zacofanych i niszczących idei" – czytamy w raporcie.

W dokumencie podkreślono m.in. rolę kobiet w zwalczeniu ekstremizmu. W przyjętych zaleceniach napisano, że programy profilaktyczne powinny priorytetowo traktować podnoszenie świadomości matek, by ich dzieci nie stawały się ekstremistami przez korzystanie z mediów społecznościowych i programów telewizyjnych.

Gubernator Gizy Mohamed Kamal El Dali, który przygotował raport, powiedział w środę, że zapewnienie bezpieczeństwa jest nieodzownym elementem przeciwdziałania radykalizacji, ale trzeba wyjść poza myślenie wyłącznie o bezpieczeństwie. Zwrócił uwagę, że ubóstwo i marginalizacja są głównymi problemami Egiptu.

"Tworzenie miejsc pracy musi iść w parze z reformą edukacji i inwestycjami w miejsca, w których młodzi ludzie chcą spędzać czas wolny, takie jak obiekty sportowe czy kulturalne. Powinniśmy się skupić na obszarach wrażliwych, zwłaszcza regionach przygranicznych i marginalizowanych społecznościach w miastach i na obszarach wiejskich" – zaznaczył. Dodał, że kluczową rolę w zapobieganiu radykalizacji mogą odegrać kobiety.

Z powodu wieloletnich przewrotów politycznych i eksplozji demograficznej Egipt stoi przed ogromnymi barierami gospodarczymi. Mimo wysiłków rządu w zakresie ograniczenia wzrostu populacji, liczba ludności Egiptu rośnie w gwałtownym tempie. Według danych ONZ kraj ma obecnie ok. 97 mln mieszkańców, z czego jedna trzecia ma mniej niż 14 lat. Dalsze prognozy organizacji pokazują, że w ciągu najbliższych 30 lat populacja wzrośnie do 150 mln. Gwałtowny przyrost naturalny wywołuje liczne problemy ekonomiczne i społeczne, związane m.in. mieszkalnictwem, edukacją i miejscami pracy.

Położony na styku Afryki i Bliskiego Wschodu Egipt ma bardzo niestabilne sąsiedztwo. Od zachodu graniczy z pogrążoną w politycznym chaosie Libią, od południa z niestabilnym Sudanem. Na wschodzie kraju obszarem zapalnym jest północ Półwyspu Synaj. Obszar ten graniczący ze Strefą Gazy kontrolowaną przez Hamas, sprzymierzony z Bractwem Muzułmańskim, uznanym przez władze Egiptu za organizację terrorystyczną i zdelegalizowanym przez prezydenta Abd el-Fataha es-Sisiego.

Kraj musi stawić czoło różnym organizacjom terrorystycznym. Jak donoszą zagraniczne media, 2016 r. na terenie Egiptu odnotowano 795 incydentów terrorystycznych, z czego ponad 80 proc. miało miejsce na północy Synaju. Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa nie wykazała oznak poprawy w 2017 r.

UE i Egipt mają wspólny interes we wzmacnianiu współpracy w zakresie walki z terroryzmem. Wśród priorytetów partnerstwa jest też współpraca w dziedzinie legalnej migracji, przy jednoczesnym zapobieganiu migracji nielegalnej, przemytowi i handlowi ludźmi. W latach 2014-20 głównym instrumentem finansowym współpracy UE z Egiptem jest nowy Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI). Łączna kwota bieżącej pomocy UE dla Egiptu wynosi prawie 1,3 mld euro. Cała pomoc udzielana jest w formie dotacji.

ARLEM stanowi "wymiar terytorialny" Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, unijnej inicjatywy mającej na celu pogłębianie stosunków między Europą a sąsiednimi krajami basenu Morza Śródziemnego. W jego skład wchodzą reprezentanci samorządów z UE oraz władz lokalnych i regionalnych 15 krajów partnerskich regionu śródziemnomorskiego, m.in. Egiptu, Turcji i Izraela.

Z Gizy Mateusz Kicka (PAP)
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25