facebook RSS # #

19.04.2019 03:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-11 13:41       aktualizacja: 2018-04-11 13:54       Wiadomości
  A A A

Wieś offline. Komitet Regionów: brak odpowiednich łączy to problem obszarów wiejskich

Wieś offline. Komitet Regionów: brak odpowiednich łączy to problem obszarów wiejskich
Fot. Fotolia
Silna polityka spójności w połączeniu z innymi instrumentami finansowymi ma kluczowe znaczenie dla poprawy łączności szerokopasmowej w Europie - uznał Europejski Komitet Regionów (KR).

W przyjętej na sesji plenarnej opinii Komitet Regionów podkreślił, że brak szybkich i niezawodnych łączy szerokopasmowych nadal stanowi problem na wielu obszarach wiejskich i słabo zaludnionych, gdzie rozwój nie jest wystarczająco napędzany przez rynek.

Jednym z działań na rzecz poprawy połączenia jest utworzona przez Komisję Europejską i KR wspólna platforma na rzecz sieci szerokopasmowych, w której skład wchodzą decydenci szczebla lokalnego i regionalnego oraz eksperci. Wstępne wnioski platformy zawarte zostały w opinii, w której stwierdza się, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne odgrywają kluczową rolę w ulepszaniu ICT i infrastruktury szerokopasmowej – w obecnym okresie programowania na ten cel przeznaczono 14 mld euro.

„Obecnie do szybkich sieci szerokopasmowych ma dostęp jedynie 40 proc. mieszkańców obszarów wiejskich w UE, w porównaniu z 90 proc. mieszkańców obszarów miejskich” - powiedział burmistrz gminy Rae Estończyk Mart Vorklaev, który jest autorem opinii.

„Stoi to na przeszkodzie realizacji ambitnych celów UE na rzecz jednolitego rynku cyfrowego oraz przyczynia się do narastającego problemu wyludniania i peryferyzacji obszarów wiejskich w całej Europie” – dodał Vorklaev.

Zdaniem Estończyka, należy więc wspierać infrastrukturę szerokopasmową poprzez wzmacnianie polityki spójności jednocześnie z innymi instrumentami finansowymi łączącymi finansowanie publiczne i prywatne, takimi jak fundusz na rzecz technologii szerokopasmowych uruchomiony przez Europejski Bank Inwestycyjny.

W opinii przyjętej przez Komitet Regionów zaznaczono, że należałoby dostosować unijne wytyczne w sprawie stosowania zasad pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych do różnych rodzajów środków UE przeznaczanych na rozwój sieci szerokopasmowych.

Zwrócono uwagę, że mobilne i satelitarne usługi szerokopasmowe często stanowią szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie alternatywne do sieci światłowodowych, zwłaszcza na obszarach słabo zaludnionych. „Ponieważ szybka rozbudowa sieci komunikacyjnych 5G stwarza nowe wyzwania w zakresie zarządzania częstotliwościami radiowymi, ważne jest wypracowanie wspólnego podejścia do przyznawania licencji na wykorzystywaną w przyszłości wyższą częstotliwość” - zauważono.

Komitet uznał też za konieczne rozdzielenie świadczenia usług od eksploatacji sieci, podobnie jak ma to miejsce w sektorze energetycznym. Jak zaznaczono, z myślą o konkurencyjności, takie rozdzielenie powinno dotyczyć zarówno rynku stacjonarnej sieci, jak i rynku 5G.

„Nie powinna mieć miejsca żadnego rodzaju zależność, jeśli chodzi o infrastrukturę podstawową należącą do dominujących na rynku przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Sieci nie powinny zależeć od operatora, tak by na rynku mogło funkcjonować na równych warunkach wielu usługodawców, a konsumenci mogli wybrać odpowiednią na siebie ofertę” – podkreślił autor opinii.

Dokument trafi teraz do unijnych instytucji jako stanowisko władz lokalnych i regionalnych UE. Komitet Regionów UE to unijny organ doradczy, w którym zasiadają przedstawiciele samorządów, w tym niektórzy polscy marszałkowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, starostowie i radni.

kic/


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25