facebook RSS # #

19.04.2019 03:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-09 10:20       aktualizacja: 2018-05-09 10:31       Wiadomości
  A A A

Niepokój o spójność. Samorządy biją na alarm: cięcia i centralizacja zagrażają przyszłości Europy

Niepokój o spójność. Samorządy biją na alarm: cięcia i centralizacja zagrażają przyszłości Europy
Fot. Komitet Regionów UE
Pomimo niewielkiego zwiększenia budżetu UE obywatele i przedsiębiorstwa ucierpią, jeżeli zagrożony będzie rozwój regionów i obszarów wiejskich – ostrzega przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz.

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła propozycję ws. nowego wieloletniego budżetu na lata 2021-2027. Jak powiedział szef Komitetu Regionów, propozycja KE jest odpowiedzią na apel europejskich regionów i miast o większe inwestycje w dziedzinie kształcenia, badań naukowych, młodzieży i migracji, nie rozwiązuje jednak problemu rosnącej potrzeby zmniejszenia dysproporcji w ramach Unii.

Zdaniem Lambertza szczególny niepokój budzi przyszłość polityki spójności UE, której zagraża „rozdrobnienie i scentralizowanie”. „Wniosek (KE) dotyczący zmniejszenia finansowania polityki spójności o 10 proc. lub nawet więcej zmniejsza rozmiary jedynej polityki Unii Europejskiej, która przynosi faktyczną europejską wartość dodaną regionom i miastom” – oświadczył szef Komitetu Regionów.

Jak dodał, „wykluczenie społeczności lokalnych i regionalnych z bezpośredniego udziału w planie inwestycyjnym UE i podejmowaniu decyzji, połączone z rozdzieleniem narzędzi i cięciami w polityce regionalnej, może poważnie zagrozić spójności Europy w następnym dziesięcioleciu”.

Lambertz odniósł się również do zapowiedzi KE dotyczących wspólnej polityki rolnej. Jak podkreślił, ze wstępnych ocen wynika, że finansowanie rozwoju obszarów wiejskich realnie może zostać zmniejszone o niemal 15 proc. „Uniemożliwiłoby to regionom europejskim działanie w ciągu najbliższych dziesięciu lat na rzecz innowacji, włączenia i ochrony środowiska na obszarach wiejskich” – ocenił przewodniczący Komitetu Regionów.

Według Lambertza proponowany przez KE wzrost budżetu do 1,11 proc. unijnego dochodu narodowego brutto (DNB) jest skromny, tymczasem Europa „musi działać śmiało”. „Zwiększenie budżetu UE to krok we właściwym kierunku, lecz niewystarczający. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebna nam UE o ambicjach politycznych, które jest w stanie realizować” – zaznaczył.

Według szefa KR, na przekierowanie większych środków do budżetu pozwoliłyby nowe źródła dochodu UE, takie jak system handlu emisjami UE i harmonizacja opodatkowania przedsiębiorstw w państwach członkowskich.

Lambertz zaznaczył jednocześnie, że z zadowoleniem przyjął wysiłki Komisji Europejskiej w zakresie zwiększenia inwestycji na rzecz młodzieży, edukacji i badań naukowych oraz migracji. „Władze regionalne i lokalne często odgrywają wiodącą rolę w przypadku tych polityk. Ich realizacja wymaga silnych partnerstw z tymi władzami” – podkreślił.

2 maja Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące następnego wieloletniego budżetu UE. Ze względu na Brexit i w związku z koniecznością finansowania przez UE nowych priorytetów, takich jak obronność, bezpieczeństwo i kontrola granic zewnętrznych, KE zaproponowała zmniejszenie puli środków na politykę spójności. Eksperci wskazują, że ze względu na zawiłości budżetowe, wynikające np. z konieczności uwzględnienia inflacji , trudno jednoznacznie ocenić skalę tych cięć, jednak mogą znacznie wykraczać poza zapowiadane przez Komisję 7 proc. Podobnie jest w przypadku wspólnej polityki rolnej, w której cięcia – według KE - mają wynieść 5 proc.

Komitet Regionów UE, w którym zasiadają przedstawiciele samorządów z państw UE, podejmując liczne inicjatywy, apeluje o „utrzymanie w przyszłym unijnym budżecie silnej, obejmującej jedną trzecią wydatków, polityki spójności dla wszystkich regionów Unii Europejskiej” Wraz z innymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast uruchomił akcję "sojusz na rzecz polityki spójności" (#CohesionAlliance), zbierając podpisy pod oficjalnym pismem w tej sprawie, które trafiło do unijnych instytucji.

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25