facebook RSS # #

21.01.2020 13:30

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-08 10:25       aktualizacja: 2019-07-08 10:32       Wiadomości
  A A A

Miasta dla klimatu. KR: krajowe plany w zakresie energii i klimatu nie biorą pod uwagę samorządów

Miasta dla klimatu. KR: krajowe plany w zakresie energii i klimatu nie biorą pod uwagę samorządów
Fot. Komitet Regionów
Komitet Regionów zarzuca krajowym planom w zakresie energii i klimatu brak dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi, co jest wbrew zasadom zarządzania unią energetyczną.

Jak podkreślił podczas debaty w Europejskim Komitetu Regionów przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, Europa nie osiągnie neutralności klimatycznej bez udziału miast i regionów. "Zarządzanie unią energetyczną wymaga od państw członkowskich ustanowienia stałego, wielopoziomowego dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi, służącego opracowaniu krajowych planów w zakresie energii i klimatu" – ocenił Lambertz.

Według szefa KR, te plany są jednak "wyraźnie niewystarczające". "Jeśli UE ma z powodzeniem dokonać transformacji w dziedzinie czystej energii, to wszystkie państwa członkowskie muszą zobowiązać się, że do 2050 r. uczynią z Europy obszar neutralny dla klimatu. Szczególnie ważne jest tu ciągłe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie planów działań w zakresie energii i klimatu" - podkreślił.

Uczestniczący w debacie komisarz UE ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Canete zauważył,  że wiele regionów i miast wyznaczyło sobie na rok 2030 bardziej ambitne cele niż ich rządy krajowe.

"Proponujemy teraz większe możliwości finansowania dla miast i regionów, aby wdrożyć zarówno środki łagodzenia zmiany klimatu, jak i środki dostosowawcze. Obejmuje to 35 proc. środków z programu Horyzont Europa, nowy program LIFE o wartości 5 mld EUR, uzupełniający InvestEU, (…) na który oferujemy 30 proc. środków na wsparcie celów w dziedzinie klimatu" – wyliczył Canete.

Natomiast przewodniczący włoskiego regionu Apulia Michele Emiliano, który jest autorem opinii Komitetu Regionów dotyczącej realizacji unijnej strategii neutralności klimatycznej do roku 2050,  zaznaczył, że w dokumencie potwierdzono konieczność osiągnięcia tego celu.

"Regiony i miasta są do tego gotowe. Nie da się jednak powiedzieć tego samego o Radzie Europejskiej, ponieważ niektóre państwa członkowskie (m.in. Polska – PAP) nie przyłączyły się do realizacji tego celu. Potrzebujemy podejścia oddolnego, jeśli chcemy naprawdę poradzić sobie z kryzysem klimatycznym i stworzyć bardziej sprawiedliwą i zrównoważoną Europę, która nikogo nie pozostawia w tyle" – ocenił.

Komitet Regionów zaapelował o zwiększenie w budżecie UE udziału wydatków na klimat do co najmniej 30 proc., przypominając o znaczeniu skutecznego opodatkowania energii. Ma to zapewnić "skoordynowane, spójne i terminowe" działania w odpowiedzi na zmianę klimatu.

Członkowie KR opowiedzieli się za tym, by zrewidować unijny cel dotyczący 32-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całym koszyku energetycznym i podnieść go do 40 proc. do 2030 r., co z kolei ma umożliwić osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do roku 2050.

Zgromadzenie miast i regionów UE domaga się także systematycznego angażowania regionów i władz lokalnych we wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego oraz w prace przygotowawcze w ramach COP25, w tym także wnosi o przyznanie przedstawicielowi KR-u roli obserwatora we wszystkich organach przygotowawczych Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

Członkowie KR uznali ponadto, że dekarbonizacja jest najskuteczniejszą polityką prewencyjną w zakresie ochrony zdrowia obywateli. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że co roku w Europie dochodzi do 483 tys. przedwczesnych zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza.

W grudniu ub.r. państwa członkowskie przedstawiły projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Obejmują one instrumenty planowania służące realizacji celów unii energetycznej, głównie w zakresie energii i klimatu na 2030 r. Komisja Europejska opublikowała niedawno ocenę tych projektów, uznając, że w obecnym kształcie są niewystarczające zarówno pod względem odnawialnych źródeł energii, jak i wkładu na rzecz efektywności energetycznej.

kic/

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25