facebook RSS # #

11.12.2019 14:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-13 23:37       aktualizacja: 2019-03-14 14:41       TRANSPORT
  A A A

Wrócą autobusy. W sprawie połączeń autobusowych rząd liczy na współpracę z JST

Wrócą autobusy. W sprawie połączeń autobusowych rząd liczy na współpracę z JST
Fot.PAP/R.Pietruszka
Gotowy jest projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Przeznaczymy 800 mln zł rocznie na dofinansowanie deficytu w przewozach autobusowych; liczymy na to, że samorządy sfinansują do 30 procent tego deficytu - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Lokalne połączenia będą przywracane pod nadzorem marszałka i wojewody - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.


Premier podkreśla, że poprzez dopłaty z budżetu centralnego, we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, rząd planuje odtworzenie połączeń, które zostały zlikwidowane.

Przypomniał, że w latach 90. autobusy PKS może były "powolne i siermiężne", ale kursowały. "Nie możemy sobie pozwolić, aby osoby starsze, z niepełnosprawnościami, dzieci, mogły korzystać tylko z połączeń samochodowych, bo nie każdy ma samochód, albo starać się zdążyć na bus, dowożący dzieci do szkół" - oświadczył Morawiecki na konferencji prasowej w Płońsku. Podał przykład mieszkańca podwarszawskiego Błonia, który - jak zauważył - musi wstać o 5 rano, by dojechać busem do pracy w Warszawie na godzinę 8.

Szef rządu dodał, że lokalne połączenia mają być przywracane "pod nadzorem strategicznej myśli" marszałka i wojewody. Mówił też, że docelowo "wszystko ma być powiązane logiczną siecią z PKP". "Marzy mi się nawet jeden wspólny bilet" - dodał.

Premier zapowiedział jednocześnie, że w najbliższych dniach wojewodowie rozpoczną podział środków z Funduszu Dróg Samorządowych dzięki któremu będzie można zmodernizować wiele dróg gminnych i powiatowych. W tym roku fundusz obejmuje 6 mld zł.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówiąc z kolei o szczegółach projektu ustawy o Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych podkreślał, że w kwestii dofinansowania przewozów autobusowych rząd liczy na współpracę z samorządami, także powiatowymi i gminnymi. "Bez zaangażowania samorządów ten projekt się nie powiedzie" - zaznaczył.

"Przeznaczymy kwotę 800 mln zł na dofinansowanie deficytu w przewozach autobusowych, a do każdego wozokilometra dopłacimy do 1 złotego" - mówił. "Liczymy na to, że samorządy sfinansują do 30 procent tego deficytu" - dodał. Według Adamczyka "ta ustawa pozwoli nam docelowo zlikwidować wykluczenie komunikacyjne".

"Po wejściu w życie ustawy, a mamy nadzieję, że stanie się to nie dalej jak w drugiej połowie maja, będą mogli (samorządowcy - PAP) już podpisywać umowy z przedsiębiorcami na reaktywację, dofinansowanie deficytowych linii autobusowych nie tylko tych, które zostaną uruchomione, ale także tych deficytowych, które już dzisiaj samorządy dofinansowują" - powiedział minister infrastruktury.

"Mamy nadzieję, że już w połowie roku system zacznie funkcjonować, że już w drugiej połowie roku Polacy będą mogli liczyć na to, że będą reaktywowane linie autobusowe, będą dofinansowane te, które do tej pory były deficytowe" - dodał.

Adamczyk zapewnił, że rząd będzie dofinansowywać połączenia autobusowe "stale, co roku". "800 mln zł - wiemy, że to jest kwota, która będzie uruchomiona w roku bieżącym, będzie uruchomiona w roku przyszłym" - powiedział. Zaznaczył, że samorządowcy, będą mogli podpisywać umowy z przedsiębiorcami bez przetargu.

W projekcie, który w środę ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji podkreślono, że od grudnia 2010 r. kiedy weszła w życie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym  "jednostki samorządu terytorialnego, jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, nie podjęły się organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na swoim obszarze", tłumacząc to zwykle brakiem środków finansowych.

W załączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji zauważono, że obecnie na rynku publicznego transportu zbiorowego funkcjonują głównie przewoźnicy komercyjni i głównie na liniach rentownych. "Powyższa sytuacja przyczyniła się do powstania na mapie komunikacyjnej kraju białych plam transportowych, a pasażerowie są systematycznie pozbawiani należnego im dostępu do transportu publicznego zwłaszcza na obszarach oddalonych od dużych aglomeracji miejskich" - wskazano w OSR.

Zmienić ma to przygotowany projekt.

Zgodnie z nim, plany transportowe mają być opracowywane przez marszałka województwa na podstawie potrzeb komunikacyjnych zgłoszonych przez JST szczebla gminnego i powiatowego oraz "własnej wiedzy w tym zakresie".

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych będzie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej. Podziału środków dokonywał będzie minister właściwy do spraw transportu.

Środki z Funduszu będą przekazywane po zawarciu umowy pomiędzy wojewodą a organizatorem.

Dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Organizator będzie finansował część ceny usługi ze środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 30 proc.

Taki poziom dopłaty ustalono w oparciu o wyliczenia, iż obecnie koszt 1 wozokilometra w przedsiębiorstwie autobusowym wynosi ok. 3,80 zł. Natomiast przychody na 1 wozokilometr (wpływy ze sprzedaży biletów oraz dopłaty do biletów ulgowych) wynoszą ok. 3,20 zł co oznacza, że obecnie przewoźnicy na wielu połączeniach ponoszą straty z działalności i likwidują kolejne linie.

Przyjmuje się, że praca przewozowa autobusów do zapewnienia niezbędnej komunikacji w skali kraju w ciągu roku wynosi 950 mln kilometrów. Oznacza to, że przy założeniu dopłaty do wozokilometra w wysokości 0,70 - 0,80 zł całkowity roczny koszt dopłaty wyniesie 665 mln zł - 760 mln zł. Dodatkowo przewidziano środki jakie są potrzebne na zapewnienie etatów w celu wykonywania zadań określonych w ustawie w liczbie: 64 dla urzędów wojewódzkich (6 etatów na urząd) oraz 8 w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu.

Sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie będzie kontrolował wojewoda.

js/ woj/

TAGI: TRANSPORT
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25