facebook RSS # #

11.12.2019 19:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-07 15:29       aktualizacja: 2019-05-07 15:29       TRANSPORT
  A A A

Na autobusy. Rząd za Funduszem rozwoju przewozów autobusowych

Na autobusy. Rząd za Funduszem rozwoju przewozów autobusowych
Fot. PAP/P. Piątkowski
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, który zakłada dofinansowywanie przywracania lokalnych połączeń autobusowych.

Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy oraz tych, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

„Odbudowa lokalnego transportu publicznego i walka z wykluczeniem komunikacyjnym to zadania, z którymi samorządy nie mogły sobie poradzić. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, dzięki którym znikną białe plamy na mapie transportowej Polski” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zgodnie z projektem ustawy, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych będzie państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem będzie minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do  2028 r.).

Środki zgromadzone w Funduszu będą przeznaczane na dofinansowanie zadań zapewnianiających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z projektem ustawy podział środków Funduszu w danym roku budżetowym na poszczególne województwa będzie dokonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad podziału środków Funduszu.

Zaproponowano, aby sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie oraz prawidłowość wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę, kontrolował właściwy wojewoda.
 
Wśród kryteriów, na podstawie których wojewoda będzie dokonywał podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych, będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przepisy projektowanej ustawy zwiększą dostępność nowych połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla tych osób.

Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra ma obowiązywać do końca 2021 r. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra.

„Powinno to zachęcić organizatorów do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tam, gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne” – podkreśla Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie.

Jednocześnie organizator (samorząd terytorialny) będzie zobowiązany dopłacić do kwoty deficytu danego przewozu nie mniej niż 10 proc. środków własnych.

Ustawa ma obowiązywać po miesiącu od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Źródło: MI

aba/
TAGI: TRANSPORT
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-05-09 07:56:40
Krzysztof: Co z tymi samorządami co zaciskali pasa i dopłacali do transportu kosztem innych zadań?. Musza dalej zaciskać i płacić na transport. Ci którzy olali potrzeby transportowe mieszkańców, dostana w nagrodę dopłatę. W tym kraju najlepiej nic nie robić a rząd wesprze: a to znowu podniesie najniższa pensje zapominając o tych co uczciwie i ciężko pracują od lat, a to następne 500 dla matek gdzie warunkiem jest aby nie pracować , zapominając o tych samych matkach które urodziły 4 dzieci i dodatkowo pracowały i teraz wsparcie transportowe dla tych samorządów które pieniądze przeznaczały na inne cele. Dziwny jest ten kraj, podobno większość to popiera - zobaczymy w październiku
 
2019-05-08 10:42:12
OldestWoman: No, podatnicy, łapać za portfele! Będziecie dopłacać do przewozu powietrza na deficytowych liniach. I jakieś dodatkowe zatrudnienie w urzędach wojewódzkich. Ktoś to musi przecież dzielić i kontrolować.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25