facebook RSS # #

28.01.2020 16:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-30 13:12       aktualizacja: 2019-07-30 14:37       TRANSPORT
  A A A

Zasady dopłat. Są porozumienia w sprawie warunków dofinansowania z funduszu autobusowego

Zasady dopłat. Są porozumienia w sprawie warunków dofinansowania z funduszu autobusowego
Fot. PAP/J.Kamiński
We wtortek, 30 lipca 2019 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał porozumienia z wojewodami określające zasady dofinansowania z funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął realną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, z którym nie zawsze mogą poradzić sobie samorządy. Dzięki ustawie o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jeszcze w tym roku wspomożemy je kwotą 300 mln zł na przywracanie lokalnych linii autobusowych, a w każdym kolejnym roku będzie to po 800 mln zł" – powiedział minister Adamczyk.

Zawarte porozumienia określają zasady współpracy dysponenta funduszu, którym jest minister infrastruktury, z instytucjami odpowiedzialnymi za przekazywanie dotacji oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem, którymi są wojewodowie. Zawarcie porozumień wynika z przepisów ustawy powołującej fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która weszła w życie 18 lipca 2019 r.

W porozumieniach opisano w szczególności sposób i terminy wypłaty dofinansowania, zasady i warunki wykorzystania oraz zwrotu dotacji, a także wytyczne dotyczące treści umowy o dopłatę zawieranej pomiędzy wojewodą a organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Dotacje z funduszu będą przyznawane na podstawie stosownych wniosków wojewodów. Następnie środki te zostaną przekazane organizatorom publicznego transportu zbiorowego w formie dopłat do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej.

Pierwsze połączenia już we wrześniu  

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber poinforomował z kolei, że pierwsze połączenia autobusowe uruchamiane przy wsparciu tzw. funduszu autobusowego powinny ruszyć od pierwszego września tego roku. 

"Wojewodowie w tym tygodniu ogłaszają nabory, które będą trwały 12 dni i w tym czasie potencjalni organizatorzy, czyli wójtowie, burmistrzowie, starostowie składają wnioski na konkretne linie, które chcą uruchomić. Rozstrzygnięcie takiego naboru powinno nastąpić w ciągu kolejnych dziesięciu dni, tak aby organizator z końcem sierpnia wiedział, że otrzymuje środki i może takie linie uruchomić od pierwszego września tego roku" - powiedział Weber.

"Wiemy, że niektórzy samorządowcy już w tej chwili są przygotowani, mają opracowaną siatkę połączeń, siatkę linii komunikacyjnych i są gotowi już teraz takie wnioski składać" - dodał.

Wiceminister wyjaśnił, że ustawa o funduszu autobusowym daje możliwość skierowania zapytań ofertowych przez organizatorów przewozów, na przykład przez starostę, czy wójta, do przewoźników i wybór takiego przewoźnika z wolnej ręki, czyli w trybie zapytania ofertowego. Dodał, że do roku 2022 przetargi nie muszą być organizowane.

Z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie funduszu w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych 800 mln zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził BGK.

mp/
TAGI: TRANSPORT
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-07-31 07:45:08
BMK: Strzelanie z armaty do wróbla. To się nie może dobrze skończyć.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25