facebook RSS # #

19.02.2020 11:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-20 15:07       aktualizacja: 2020-01-20 15:26       TRANSPORT
  A A A

Segregacja śmieci w gminach [RANKING]

Segregacja śmieci w gminach [RANKING]
Fot. PAP Samorząd
Miasto Sosnowiec oraz gminy Rossosz i Konstantynów to trzy samorządy, które uzyskały na koniec 2018 r. ponad 90 proc. poziom segregacji śmieci. W jednej gminie zebrano selektywnie poniżej 1 proc. odpadów. Za GUS publikujemy zestawienie gmin według uzyskanych poziomów selektywnej zbiórki odpadów w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku.

Jak wyjaśnił GUS wskaźnik „Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku" za 2018 r. stanowi udział  procentowy odpadów odebranych/zebranych selektywnie z gospodarstw domowych oraz innych źródeł w całym strumieniu odebranych/zebranych odpadów komunalnych, włączając odpady zmieszane. 

Urząd podkreślił, że wskaźnik ten dotyczy zbiórki selektywnej, a nie procesów przetwarzania odpadów i nie jest wskaźnikiem ilościowym opisującym zjawisko recyklingu. Według GUS dane do wyliczaniu wskaźnika gromadzone są na formularzu M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych”, które składają podmioty prowadzące w ciągu roku sprawozdawczego działalność związaną z gospodarowaniem odpadami – w tym odbieraniem lub zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Z danych GUS wynika, że w 2018 r. w Polsce zebrano selektywnie ponad 3,6 mln ton (29 proc. ogółu wytworzonych odpadów komunalnych), co oznacza wzrost ilości tych odpadów o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

W miastach w 2018 r. zebrano selektywnie 106 kg na mieszkańca, na obszarach wiejskich 76 kg na mieszkańca. Co ciekawe ilość selektywnie zebranych odpadów jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych powiatach i gminach i zależy w dużym stopniu od tego, jak został zorganizowany przez władze lokalne system zbierania tego typu odpadów. 

Z danych GUS wynika, że w 2018 r. trzy gminy (miasto Sosnowiec, Rossosz, Konstantynów) uzyskały ponad 90 proc. poziom selektywnej zbiórki wobec wszystkich zebranych i odebranych odpadów, natomiast w jednej gminie (Prostki, woj. warmińsko-mazurskie) zebrano selektywnie poniżej 1 proc. odpadów.  

Edward Szewczak, rzecznik Wałbrzycha, komentując zestawienie GUS, w którym miasto znalazło się na dole tabeli (2,1 proc. segregacji śmieci) podkreślił, że gmina zgodnie ze złożonym sprawozdaniem za rok 2018 przekazywanym Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz WIOŚ osiągnęła za rok 2018 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła na poziomie 35 proc. „Jeżeli osiągnęlibyśmy pozom 2 proc. wskazany przez GUS, to WIOŚ musiałby nałożyć na gminę Wałbrzych karę za brak osiągniętych poziomów, który za rok 2018 nie mógł być niższy jak 30 proc.” – zaznaczył rzecznik.  

Dr Marek Goleń, ekspert SGH zajmujący się gospodarką odpadami zaznaczył, że wskaźnika GUS nie należy utożsamiać z poziomami recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych, określonego w rozporządzeniu ministera środowiska. „Selektywna zbiórka nie równa się recyklingowi” – zaznaczył dr Goleń. 

Ekspert dodał jednak, że to właśnie z osiągnięcia poziomów recyklingu obliczanych według nieprecyzyjnego i podatnego na manipulacje wzoru z rozporządzenia będą rozliczane gminy. Już w 2020 roku muszą osiągnąć 50-proc. poziom recyklingu odpadów. W kolejnych latach odsetek poddawanych recyklingowi śmieci ma wzrosnąć jeszcze bardziej. Do 2025 roku państwa członkowskie Wspólnoty będą musiały poddawać recyklingowi 55 proc. odpadów, do 2030 - 60 proc., a do 2035 r. - 65 proc. Za nieosiągnięcie tych wskaźników przewidziane są surowe kary finansowe.  

Jednak w ocenie dr Golenia to dane zbierane przez GUS są bliższe prawdzie i bardziej odzwierciedlają stopień segregacji odpadów komunalnych w gminach.

mp/

 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-28 14:04:43
:): Tak się wyliczy żeby było ok. Dzisiaj nie spełniamy ale w przyszłym roku spełnimy. Ot wielkie mi rzeczy:).
 
2020-01-23 15:15:52
timtirimti: Ciekawe jak to będzie z danymi za 2020. Podobno większość gmin w PL nie osiągnie (!) poziomów recyklingu. Brakuje instalacji do przetwarzania odpadów a te co są nie mają mocy przerobowych. Dodatkowo społeczeństwo jeszcze nie ma wyrobionych ruchów segregacji odpadów. Będzie ciekawie...
 
2020-01-21 13:14:16
Tuturutu: No cóż za 2018 rok... - Sosnowiec, zgodnie z analizą gospodarki odpadami, prowadził segregację na suche, mokre i szkło (oczywiście też wielkogabaryty, przeterminowane leki itp), ale jak popatrzymy na listę co trafia do frakcji "mokre" (50% strumienia odpadów) to duża część z tego powinna się znaleźć w niesegregowanych (zmieszanych) odpadach, np. pieluchy, chusteczki i inne..
 
2020-01-21 08:07:55
om: No to albo faktycznie "Śląsk to nie Polska, a prawie Niemcy" i jacyś lepsi ludzie tam mieszkają, albo wymyślono tam genialny system, który wymaga upowszechnienia po reszcie kraju - bo dysproporcje bardzo duże. Jak to się robi w Sosnowcu?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25