facebook RSS # #

20.10.2019 12:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-03 08:51       aktualizacja: 2019-09-03 12:57       KONKURS
  A A A

Nagroda EKES. Powalczyć mogą inicjatywy zwalczające stereotypy związane z płcią

Nagroda EKES. Powalczyć mogą inicjatywy zwalczające stereotypy związane z płcią
Fot. EKES
Do 6 września można zgłaszać projekty do Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019. Chodzi o inicjatywy zwalczające stereotypy związane z płcią.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zaprasza organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obywateli w całej Unii Europejskiej do zgłaszania kandydatur do Nagrody Społeczeństwa Obywatelskiego, będącej sztandarowym wyróżnieniem przyznawanym przez Komitet. W tym roku uhonorowane zostaną inicjatywy, które przeciwdziałają stereotypom związanym z płcią, promując równe szanse dla kobiet i mężczyzn oraz równe traktowanie płci we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września o godz. 10.00.

EKES, który udziela głosu związkom zawodowym, organizacjom pozarządowym i organizacjom pracodawców na szczeblu UE, zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagrody o łącznej wartości 50 tys. EUR. Nagroda zostanie wręczona maksymalnie pięciu laureatom podczas ceremonii, która odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Brukseli.

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Zgłoszenia mogą również nadsyłać osoby indywidualne. Do udziału w konkursie można zgłaszać inicjatywy lub projekty, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji.

Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

W 2019 roku EKES przyzna Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego za wybitne projekty i inicjatywy obejmujące co najmniej jedną z następujących kwestii:
•    zwalczanie stereotypów związanych z płcią, dyskryminacyjnych zachowań społecznych i uprzedzeń we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego, a także podnoszenie świadomości na ten temat;
•    uświadamianie konsekwencji stereotypów związanych z płcią powstałych w wyniku treści medialnych;
•    wsparcie udziału kobiet w zawodach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, na przykład w sektorze STEM i ICT, oraz zwalczanie segregacji płci w edukacji;
•    zwalczanie zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć;
•    promowanie przedsiębiorczości, równości w podejmowaniu decyzji, niezależności ekonomicznej i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet;
•    sprostanie szczególnym wyzwaniom stojącym przed kobietami w niekorzystnej sytuacji, takimi jak samotne matki, kobiety z niepełnosprawnością, migrantki, przedstawicielki mniejszości etnicznych lub pracownice o niskich kwalifikacjach.

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznawana już po raz jedenasty, ma na celu doceniać i wspierać inicjatywy i dokonania organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub osób indywidualnych, które wniosły znaczący wkład w propagowanie wspólnych wartości sprzyjających spójności i integracji europejskiej.

Źródło: EKES
TAGI: KONKURS
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-09-04 09:22:26
Polak: Jakie stereotypy związane z płcią? Czy się wam coś nie pofyrtało z promocją LGBT ???

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25