facebook RSS # #

05.12.2019 20:30

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-13 12:33       aktualizacja: 2017-06-14 12:30       KORPORACJE
  A A A

RIO do Trybunału. Porawski zapowiada walkę o wstrzymanie noweli ustawy o RIO

RIO do Trybunału. Porawski zapowiada walkę o wstrzymanie noweli ustawy o RIO
Fot. PAP/T. Gzell
Jeżeli ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych wyjdzie z Senatu w takiej samej formie w jakiej przyjął ją Sejm, to złożymy wniosek do prezydenta o skierowanie pytania do Trybunału Konstytucyjnego ws. jej legalności – zapowiedział sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski.

Kwestionowana przez środowisko samorządowe nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych została uchwalona przez Sejm w czwartek. Rozszerza ona kompetencje kontrolne izb oraz zmienia zasady wyłaniania ich kierownictwa. Izby będą mogły kontrolować gospodarkę finansową samorządów, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne, na podstawie kryterium zgodności z prawem, gospodarności i rzetelności. Kontrola w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową będzie mogła być prowadzona także pod względem kryterium celowości.

Porawski poinformował, że samorządowcy obecnie rozmawiają z senatorami, nie wykluczając przyszłej prośby o interwencję prezydenta.

„W nieoficjalnej rozmowie prezesa ZMP Zygmunta Frankiewicza z prezydentem, Andrzej Duda zapowiedział rozważenie zawetowania ustawy o RIO, ale w stosunku do wersji pierwotnie przyjętej przez komisję. Jednak ponieważ nastąpił tam pewien kompromis, nie jestem teraz w stanie przewidzieć, jak zachowa się prezydent” – podkreślił Porawski.

W jego ocenie nowela wychodzi poza zakres konstytucyjny. „Albo parlament jest poważny i działa w granicach konstytucji, albo uważa, że konstytucja jest do wyrzucenia i działa według własnego widzimisię” – zaznaczył.

Sekretarz KWRiST argumentował, że nowelizacja nie wnosi nic do ustawy. „Kontrola zasad gospodarności w przypadku zadań zleconych już dzisiaj jest zapisana, to nie jest żadna nowość. Natomiast rzetelność obowiązuje samorządowców na podstawie wszelakich przepisów prawa” – przekonywał.

Porawski zwrócił też uwagę, że rzetelność w polityce finansowej samorządów zakłada się na podstawie kryterium legalności, a gospodarność jest możliwa do oceny.

„Na posiedzeniu komisji jeden z posłów obnażył prawdziwe intencje autorów, mówiąc: przecież są samorządy, które działają legalnie, ale gdzie tam jest gospodarność. To znaczy, że pan poseł uważa, że jakieś legalne działanie było niegospodarne. Jednak od oceniania, czy działanie było niegospodarne czy nie, są mieszkańcy. To przed nimi odpowiada gmina, działająca w ich imieniu” – podkreślił Porawski.

mm/ woj/
TAGI: KORPORACJE , RIO
 
KOMENTARZE: 12 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-07-13 08:53:18
samorządowiec: P. T. Wojtania, a jakie Pan posiada wykształcenie? Ja jestem praktykiem od ponad 24 lat, posiadam wykształcenie wyższe w zakresie administracji, finansów publicznych, środków europejskich, odbytych wiele szkoleń i kursów, w tym z zakresu sprawozdawczości, rachunkowości, dfp, przeprowadzonych wiele szkoleń w powyższym zakresie merytorycznym oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne w finansach publicznych, sprawozdawczości, zamówieniach publicznych itp. A Pan - czytałam, że Politechnika, że wykształcenie pedagogiczne, że wykładowca... A praktyka? Bo nie zawsze wystarczy do zrozumienia tematu wiedza teoretyczna, konieczna jest także praktyka... Pozdrawiam.
 
2017-06-26 10:04:16
Tomasz Wojtania: Cały czas się uczę, a Ty samorządowcu? Jesteś urzędnikiem czy z wyboru? Jak z wyboru to kim jesteś z zawodu? Rolnikiem, nauczycielem? Jakie szkoły lub egzaminy określają Twoje kwalifikacje aby przedstawiać się jako samorządowiec? A może jesteś już kolejną kadencję i uważasz, że wszystko wiesz najlepiej? Znam skarbników, którzy od 20 lat popełniają te same błędy. I wiedzą że jej popełniaja ale póki jest stare RIO nic nie zrobią. Asekuruja się opiniami z RIO, tzw. "d..o chronami", w których od lat są te same błędy.

Zmiany ustawy o RIO to naprawdę Dobra Zmiana.

Choć nie wszystko a tej ustawie jest takie jak być powinno. Być może PIS powinien zrobić to co było planowane w roku 2005....czyli likwidacja RIO i jej połączenie z NIK. Ale póki co Konstytucja nam na to nie pozwala.
 
2017-06-20 13:24:02
samorządowiec: Czyżby kusiło Pana stanowisko w RIO? A może w samorządzie? Ale tam trzeba się jeszcze wiele douczyć i poznać pracę od podstaw, a nie tylko teoretycznie ...(tak sądzę, czytając komentarze). Pozdrawiam
 
2017-06-20 10:56:21
Tomasz Wojtania: A cóż takiego jest specyficznego w samorządach? Chyba tylko to, że zamiast robić to co powinny rozbią to co niedouczeni inspektorzy z RIO im każą. Zobaczcie na swoją sprawozdawczość, na swoje bilanse. Przykładowo Warszawa ma pozycję nieruchomości inwestycyjne na ponad 30 minliardów a Poznań w ogóle nie wykazuje takich danych w swoim bilansie. Program 500plus to były zobowiązania na koniec roku na około 17miliardów złotych a w Waszych bilansach ich nie mieliście, bo księgowa z OPS, czy pseudospecjaliści z RIO pojęcia nie mają o tzw. Kosztach w przód i czynnych RMK, których nigdy w bilansach nie wykazywaliście. Wy nawet zaangażowanie w RB-28s macie błędnie wykazywane.

Zmiany ustawy o RIO są Polsce potrzebne, a szczególnie art 8, plus nowe kryteria kontroli.
 
2017-06-20 08:09:11
samorządowiec: Czytam wypowiedzi p. Wojtani i widzę tu wiele teorii, a mało praktyki. Widzę też czysto naukowe dywagacje, ale brak znajomości samorzadów i specyfiki rio (szczególnie). P. Wojtania, jak się nie zna tematu od podszewki, to się nie powinno wypowiadać. Pozdrawiam
 
2017-06-19 12:44:36
Tomasz Wojtania: Półroczne czy roczne opisówki to nie to samo co systematyczna publikacja wszystkich RB-tek, z N-kami i Z-takami oraz rocznych sprawozdań finansowych.

Tym bardziej, że opisówka realizowana jest wg. stosownych zarządzeń i niekoniecznie spełnia standardy rachunkowości i finansów.

Kto systematycznie publikuje swoje sprawozdanie finansowe, ale nie tylko to z JST jako całości, lecz z poszczególnych jednostek organizacyjnych...TY Zuziu i Twoja gmina?

Mieszkańcy gmin, powiatów, województw bladego pojęcia nie mają o nakładach i efektach....bo samorządy nie publikują tych informacji.

Jedynie te, które są poddawane badaniu przez biegłego rewidenta coś tam publikują. A reszta???

Problem ten był opisywany w Raporcie Banku Światowego " Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego" 
2017-06-14 14:09:15
ZUZIA: "Ile samorządów systematycznie publikuje i komentuje choćby na stronach BIP swoje sprawozdania? ....nikt?

Jak zwykle pan Wojtania, aby udowodnić swoją "wiedzę"(???) musi przy okazji kogoś obrazić. Może nie potrafi czytać BIP albo ma za słabe okulary (oczywiście żart). Na stronach większości JST są zamieszczane sprawozdania, także opisowe.
 
2017-06-14 10:56:43
Tomasz Wojtania: Jeszcze raz zapytam:

jaką to niby metodą mieszkańcy mają ocenić, czy władze gminy gospodarnie wydają nasze pieniądze?

Przecież nadal nikt nie publikuje żadnych sprawozdań na BIP poszczególnych JST. Ani RB-tki, ani bilansu ....

Skąd mieszkańcy mają wiedzieć jakie są nakłady i efekty gospodarowaniem groszem publiczym?

Przecież procedura rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań budżetowych i finansowych przez radę czy komisję rewizyjną to fikcja.

Ile samorządów systematycznie publikuje i komentuje choćby na stronach BIP swoje sprawozdania?

....nikt?
 
2017-06-14 10:47:36
kij: I słusznie, że tak uznaniowe zapisy będą powodem zbędnych sporów pomiędzy samorządem a jakimś urzędnikiem RIO, któremu może coś widzieć się . Od jednoznacznych rostrzygnięć powinien być niezależny sąd .
To właśnie osobowość prawna, własny majątek i niezależny od władz centralnych budżet jest kluczową sprawą odróżniającą państwa typu zachodniego od wschodniego. I dlatego gmina samodzielnie podejmuje decyzje i za nie odpowiada pod względem legalności, a nie uznaniowości jakiegoś urzędnika, który podlega władzom centralnym. Nie psujmy tego co w III RP działa najlepiej.
 
2017-06-14 08:54:44
Wszyscy o wszystkim wiedzą: do Tomasz Wojtania: A przypadkiem do władz samorządowych mieszkańcy nie wybierają swoich przedstawicieli (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, radni, sołtysi)? Przecież oni ostatecznie decydują o wydatkach i dochodach, o zrealizowanych i planowanych inwestycjach, o zawartych umowach etc. etc... Tym samym posiadają dokładną wiedzę o stanie finansów samorządowych.
 
2017-06-14 08:33:02
jotka: @Tomasz Wojtania - mieszkańcy wiedzą, bo wiedzą radni. Poza tym widzą, co jest zrobione. Zamówienia publiczne są pod kontrolą ustawy. Nadzór, o którym pan wspomina, dotyczy legalności działania, a celowość to broszka samorządu (jak sama nazwa 'samorząd' wskazuje). Legalność działania jst jest poddawana wielostronnej i wielostopniowej kontroli, od radcy prawnego urzędu poczynając. Ta filipika czym jest spowodowana?
 
2017-06-13 14:22:44
Tomasz Wojtania: A jaką to niby metodą mieszkańcy mają ocenić, czy władze gminy gospodarnie wydają nasze pieniądze?

Przecież nadal nikt nie publikuje żadnych sprawozdań na BIP poszczególnych JST. Ani RB-tki, ani bilansu ....

Skąd mieszkańcy mają wiedzieć jakie są nakłady i efekty gospodarowaniem groszem publiczym?

Zmiany ustawy o RIO nie naruszają art 171 Konstytucji RP.

Przecież sprawy finansowe mogą i powinny być wreszcie kontrolowane pod względem kryterium rzetelności...ale rzetelności rozumianej jako tę, zgodną ze stanem faktycznym.Podobnie z kryterium gospodarności.

Przecież to co teraz wyrabia RIO i JST to totalna nierzetleność danych finansowych, które sa prezentowane z naruszeniem krajowych i międzynarodowych standardów. Przykładowo opisuję to tu:

http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/finanse-publiczne/bdo-finanse-publiczne/Budzet/zasady-prawidlowego-ksiegowania-vat-w-jednostkach-budzetowych-w-roku-201710136.html

Art. 171. 
1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.
2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.
3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25