facebook RSS # #

13.12.2019 14:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-26 14:54       aktualizacja: 2017-06-26 15:05       KORPORACJE
  A A A

Izby do Trybunału. ZMP zwrócił sie do prezydenta o skieorwanie ustawy o RIO do TK

Izby do Trybunału. ZMP zwrócił sie do prezydenta o skieorwanie ustawy o RIO do TK
Fot. PAP
Związek Miast Polskich zwrócił się w poniedziałek, 26 czerwca do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o skierowanie nowej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do Trybunału Konstytucyjnego.

[...] Nie ulega wątpliwości, że ustawa znacząco wykracza poza postanowienie art. 171 Konstytucji.  W tej sytuacji - nawiązując do kierunkowych wniosków z naszego spotkania z Panem w dniu 23 maja br. - zwracam się do Pana Prezydenta, jako kluczowego uczestnika procesu legislacyjnego, o skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją (w trybie art. 122 ust. 3 Ustawy Zasadniczej)" - napisał w liście do Andrzeja Dudy prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz.

Szef ZMP zwrócił uwagę, że nowa ustawa o regionalnych ozbach obrachunkowych rozszerza, poza kryterium określone w art. 171 Konstytucji, zakres kontroli RIO.

Oznacza to, że po wejściu w życie przepisów izby będą mogły kontrolować gospodarkę finansową samorządów, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne (...), nie tylko na podstawie kryterium legalności jak obecnie, ale także gospodarności i rzetelności. Dodatkowo kontrola w zakresie zadań  zleconych przez administrację rządową, będzie mogła być prowadzona także pod względem kryterium celowości. 


Uchwalona przez Sejm 8 czerwca br. nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oprócz rozszerzenia kompetencji kontrolnych RIO zmienia też zasady wyłaniania kierownictwa izb, w tym przeprowadzania konkursu na prezesa. Do tej pory kandydata na prezesa wybierało w konkursie kolegium izby spośród członków kolegium i pozostałych kandydatów spełniających wymogi, które pozwalają zasiadać w kolegium; konkurs ogłaszany był przez kolegium w ogólnopolskim dzienniku, a w skład komisji konkursowej wchodziło trzech członków kolegium. Wybranego w konkursie kandydata powoływał zaś na funkcję prezesa RIO premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. 

Nowe przepisy określają też, że prezesem izby może zostać osoba, która spełnia określone w ustawie wymogi pozwalające na zasiadanie w kolegium izby, a ponadto posiada: znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie działania izb; wiedzę prawną i ekonomiczną z zakresu finansów publicznych; kompetencje kierownicze.

mp/

 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-06-27 08:55:27
Kaśka: Wszystko fajnie tylko pytanie jakie będą kryteria takiej kontroli. najprawdopodobniej będą one zależały od dobrej woli i nastawienia kontrolującego.
 
2017-06-27 07:41:08
suweren: Nie rozumiem tej obawy Prezesa ZMP przed kontrolą, przecież jak ktoś dobrze gospodaruje publicznym mieniem, to nie powinien obawiać się kontroli, tylko jeszcze cieszyć, że ma zapewniony darmowy audyt, który to potwierdzi. Suwereni (wyborcy, mieszkańcy) chcą, aby profesjonalna kontrola sprawowała nadzór nad zarządzanym przez wybranych przez nich włodarzy ich wspólnym majątkiem. Już dawno powinna być wprowadzona dla RIO możliwość kontroli rzetelności i gospodarności.
 
2017-06-26 16:06:35
Tomasz Wojtania: Jeszcze raz proszę pomyśleć:

przecież Polska to rząd i samorząd. Państwowy dług publiczny obejmuje przecież zobowiązania samorządu. Za ten dług odpowiada Państwo a tworzy go, m.in. samorząd.

Absurdem jest brak kontoli państwa nad działalnością samorządów w sferze ich gospodarności w zakresie długu.

Zmiany ustawy o RIO są jak najbardziej uzasadnione w zakresie gospodarności, gdyż ten kto odpowiada za dług musi kontrolować tego co go generuje.

Doczytajcie sobie w ZMP art 72 UOFP.

Zmiany w zakresie celowości związane z zadaniami zleconymi są jeszcze bardziej uzasadnione, gdyż spora część jednostek refunduje sobie przykładowo z kosztów obsługi takiego zadania wydatki nie mające najczęściej nic z nim wspólnego. Rozumiem, że wynika to najczęściej z powodu zbyt małych środków w budżecie dla danej jednostki na jej zadania własne. No ale dlaczego budżet państwa miałby to finansować, skoro to nie jego zadanie? Celowość jest w pełni uzasadniona.

A zasada rzetelności jest zapisana w innych ustawach i przykładowo w ustawie o rachunkowości....i jakoś nikt tego nie skarżył....bo to fundament systemu finansów publicznych. O ile oczywiści rozumie się rzetelnośc jako zgodność ze stanem rzeczywistym/faktycznym.

Pozdrawiam

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25