facebook RSS # #

05.12.2019 22:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-28 15:31       aktualizacja: 2017-06-28 15:42       KORPORACJE
  A A A

KWRiST ws RIO. Wspólny apel sześciu korporacji samorządpowych nt. ustawy o RIO

KWRiST ws RIO. Wspólny apel sześciu korporacji samorządpowych nt. ustawy o RIO
Fot. MSWiA
Strona samorządowa KWRiST zaapelowała w środę do prezydenta Andrzeja Dudy o skierowanie ustawy o RIO do Trybunału Konstytucyjnego.

Szefowie sześciu korporacji samorządowych reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, czyli Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz Związku Województw RP zwrócili się do prezydenta o skierowanie nowej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do Trybunału Konstytucyjnego.

„[...] Nie ulega wątpliwości, że ustawa znacząco wykracza poza postanowienie art. 171 Konstytucji.  W tej sytuacji - nawiązując do kierunkowych wniosków z naszego spotkania z Panem w dniu 23 maja br. - Strona Samorzadowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorzadu Terytorialnego zwraca się do Pana Prezydenta, jako kluczowego uczestnika procesu legislacyjnego, o skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją (w trybie art. 122 ust. 3 Ustawy Zasadniczej)"
- napisano w piśmie z dnia 28 czerwca.

Samorządy zwróciły uwagę, że nowa ustawa o RIO rozszerza, poza kryterium określone w art. 171 Konstytucji, zakres kontroli izb. Oznacza to, że po wejściu w życie przepisów izby będą mogły kontrolować gospodarkę finansową samorządów, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne (...), nie tylko na podstawie kryterium legalności jak obecnie, ale także gospodarności i rzetelności. Dodatkowo kontrola w zakresie zadań  zleconych przez administrację rządową, będzie mogła być prowadzona także pod względem kryterium celowości.

Uchwalona przez Sejm 8 czerwca br. nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oprócz rozszerzenia kompetencji kontrolnych RIO zmienia też zasady wyłaniania kierownictwa izb, w tym przeprowadzania konkursu na prezesa. Do tej pory kandydata na prezesa wybierało w konkursie kolegium izby spośród członków kolegium i pozostałych kandydatów spełniających wymogi, które pozwalają zasiadać w kolegium; konkurs ogłaszany był przez kolegium w ogólnopolskim dzienniku, a w skład komisji konkursowej wchodziło trzech członków kolegium. Wybranego w konkursie kandydata powoływał zaś na funkcję prezesa RIO premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Nowe przepisy określają też, że prezesem izby może zostać osoba, która spełnia określone w ustawie wymogi pozwalające na zasiadanie w kolegium izby, a ponadto posiada: znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie działania izb; wiedzę prawną i ekonomiczną z zakresu finansów publicznych; kompetencje kierownicze.

mp/
 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-06-29 12:51:34
zainteresowany: Zgadzam się z GŁOSEM ANTY, że sposób rozwiązania stosunku pracy z prezesami i członkami kolegium, delikatnie mówiąc, nie jest idealny, ale liczę na to, że nie trzeba będzie być "córką leśniczego" ani żadnym "Misiewiczem", żeby dostać pracę. Do tej pory też premier, na wniosek ministra ds. administracji, powoływał prezesa i członków kolegium. Jak opozycje przejmie władzę będzie również mogła korzystać z tych uprawnień - za 2 lata wybory.
 
2017-06-29 11:02:19
Tomasz Wojtania: Szanowny ANTY mylisz się zupełnie. Kryterium celowości dotyczy zadań zleconych i sam chyba rozumiesz, że jest uzasadnione.

Kryterium gospodarności dotyczy art 72 UOFP a zatem długu publicznego. Długu, który czasem być może niepotrzebnie generują samorządy, a który jest przecież długiem państwa. A zatem owe kryterium nie będzie mogło polegać na kwestionowaniu wszystkiego co robi JST, gdyż dotyczy tego co jest w art 72 UOFP i w rozporządzeniu wykonawczym.

Mam wrażenie, że KWRIST nie czytała zmian ustawy o RIO....doczytajcie je. Namawiam.
 
2017-06-29 10:43:49
głos anty: Zainteresowany a obecna władza, a poprzednia opozycja tak zadbała o tych ludzi, że zwalnia ich bez wypowiedzenia z dniem wejścia w życie ustawy. To też są matki, ojcowie, ludzie, którzy mają rodziny na utrzymaniu. A uwierz mi, ten z nich, kto nie jest "córką leśniczego" na pewno nie dostanie pracy.
 
2017-06-29 10:38:44
głos anty: Mylisz się drogi Suwerenie. Korporacjom samorządowym chodzi o to, że przy tka skonstruowanej ustawie RIO będzie mogło podważyć celowość poniesienia danego wydatku, choćby był jak najbardziej dokonany zgodnie z prawem i był potrzebny. Punkt wiedzenia zależy od punktu siedzenia. To co dla Ciebie Suwerenie jest potrzebne, dla mnie jest zupełnie zbędne. A przy pozostałych zapisach ustawy, jak partyjne wybieranie prezesów, którzy potem dobiorą sobie członków kolegium, czy możliwości odwołania przez premier zarządu JST i powołania w trybie natychmiastowym zarządu komisarycznego, czyni z RIO bat na samorządowców, którzy nie są z PARTII, a to rodzi duże pole do nadużyć w przyszłości. Ponadto ustawa powoduje zwolnienie dotychczasowych członków kolegium w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia czy chociażby ochrony osób przed emeryturą lub kobiet w ciąży. Gdyby ustawodawcy przyświecał inny cel niż jak najszybsze ogarnięcie władzy w samorządach, to przez 6 lat od wejścia w życie ustawy (bo na taki okres mają być powoływani prezesi i członkowie kolegium) ci ludzie mieli by pracę. Był już taki okres w Polsce, gdzie władza centralnie wszystkim sterowała i na dobre Polsce to nie wyszło. Komuno witaj znów.
 
2017-06-29 09:34:23
Tomasz Wojtania: ...strona samorządowa zaapelowała...ciekawą rzecz warto zauważyć, jeśli słyszy się tu i ówdzie o takim lub innym stanowisku Unii Metropolii Polskich.

Zastanawiam się bowiem czy miasta tworzące UMP nie łamią przypadkiem ustawy o finansach publicznych, i czy sama UMP jest legalnym czy nielegalnym przedstawicielem polskich dużych miast?

Chodzi o art. 45 ustawy o finansach publicznych z którego wynika, iż ze środków publicznych nie można tworzyć fundacji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Przecież UMP jest fundacją pod nazwą UNIA METROPOLII POLSKICH. Fundacja ta działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.

A zatem działa niezgodnie z prawem, gdyż narusza art. 45 uofp, który stanowi, iż:

Ze środków publicznych nie można tworzyć fundacji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40).

Fundacja ta zgodnie z jej statutem jest ogólnopolską organizacją jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 5 ust. 3 i art. 20 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 23 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Sęk w tym, że we wspomnianych przepisach, o ile wspomniana jest UMP jako organizacja reprezentująca samorząd, o tyle ustawa nie wspomina, że może mieć ona formę prawną fundacji. A tylko inna ustawa na zasadzie lex specjalis może zmienić art. 45 uofp. Ta nie zmienia.

Miasta tworzące UMP chyba tworzą nielegalną fundację i przeznaczają środki publiczne na zadania zabronione prawem. Choć pewnie w okresie kiedy Unia powstawała art 45 uofp jeszcze nie było. Jednakże czy wprowadzenie obostrzenia do uofp nie powinno oznaczać likwidacji UMP???

A zatem czy samorządy może reprezentować nielegalna organizacja? Bo chyba UMP jest taką nielegalnie funkcjonującą fundacją? Mylę się?
 
2017-06-29 09:18:08
zainteresowany: „Samorządy zwróciły uwagę, że nowa ustawa o RIO rozszerza, poza kryterium określone w art. 171 Konstytucji, zakres kontroli izb.”
Uważam, że to zadanie zawiera błędne sformułowania: art. 171 Konstytucji mówi o „nadzorze” a art. 5 ustawy o Rio mówi o „kontroli”. Zarówno w piśmiennictwie jak też w orzecznictwie jednoznacznie rozróżniane są pojęcia „nadzór” i „kontrola”. Nie są to pojęcia tożsame lecz dotyczą różnych sfer działania i nie można używać ich zamiennie.
„Oznacza to, że po wejściu w życie przepisów izby będą mogły kontrolować gospodarkę finansową samorządów, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne (...), nie tylko na podstawie kryterium legalności jak obecnie, ale także gospodarności i rzetelności.”
Zapis ten w ogóle nie odnosi się do zmian w przyjętej ustawie bowiem „kryterium legalności, gospodarności i rzetelności” nie odnosi się do „kontroli gospodarki finansowej samorządów, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne” (w tym zakresie – art. 5 ust. 1- pozostaje kryterium „zgodności z prawem i rzetelności) lecz „kryterium gospodarności” wyłącznie dotyczy kontroli w zakresie tytułów dłużnych – art. 5 ust. 2.
„Dodatkowo kontrola w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową, będzie mogła być prowadzona także pod względem kryterium celowości”.
W dotychczasowych zapisach ustawy o rio (art. 5 ust. 2) w zakresie zadań zleconych obowiązywało kryterium „celowości, rzetelności i gospodarności”. Czyli to nie zmiana ustawy o rio wprowadza kryterium celowości bo to kryterium już obowiązywało.
Jak z powyższego wynika nie chodzi o żadną merytorykę lecz o „zadymę” polityczną. Kryterium „gospodarności” w zakresie kontroli obowiązywała w ustawie o Rio od samego początku – to już 25 lat i nikomu to nie przeszkadzało i przez ten cały czas było zgodne z konstytucją.
Ponadto obecna opozycja przez poprzednie 8 lat sprawowania władzy wcale nie dbala o regionalne izby obrachunkowe: od 2009 r. do 2015 r. zamrożono wynagrodzenia dla pracowników Rio, zamrożono od 2010 r. ilość etatów przy równoczesnym zwiększaniu zadań do wykonania. Tak że aktualna „burza” wokół ustawy o Rio nie wynika z troski o izby i prawo lecz wynika tylko z kalkulacji politycznych.
W debacie używajmy argumentów merytorycznych mających oparcie w faktach (i to rzeczywistych a nie medialnych) a nie demagogii i populizmu.
 
2017-06-28 22:57:08
suweren: Jak by tak na to patrzeć, to i NIK nie miałby kompetencji do kontroli. Suwereni chcą, aby fachowe organy nadzoru kontrolowały w ich imieniu, co ich wybraniec wyprawia z powierzonym mu majątkiem. W pierwszej kolejności powinni być skontrolowani ci, co tak bardzo oponują, bo to oznacza, że się tej kontroli boją, a skoro tak, to coś u nich jest nie tak.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25