facebook RSS # #

13.12.2019 14:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-24 17:00       aktualizacja: 2017-07-24 15:51       KORPORACJE
  A A A

ZMP radzi. Samorządowcy ocenili projekty ustaw wpływających na funkcjonowanie JST

ZMP radzi. Samorządowcy ocenili projekty ustaw wpływających na funkcjonowanie JST
Fot. ZMP
Należy zmienić przepisy nowego Prawa wodnego. Natomiast wycofanie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych jest słuszną decyzją - uważają przedstawiciele Związku Miast Polskich. Zarząd ZMP ocenił projekty nowych regulacji dotyczących funkcjonowania samorządów.

Podczas posiedzenia zarządu ZMP w Ełku z zadowoleniem przyjęto wycofanie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. „Wsparcie dla dróg lokalnych jest bardzo pożądane, ale ten konkretny pomysł spotkał się z naszą krytyczną opinią, gdyż przy wysokim koszcie społecznym wielkość tego finansowania byłaby niezauważalna po stronie samorządów” - powiedział prezes ZMP Zygmunt Frankiewicz.

W ocenie ZMP program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej funkcjonuje prawidłowo i nie należy go "niszczyć". „Warto też zastanowić się nad nowym źródłem finansowania dróg lokalnych, jakim mógłby być podatek VAT. Uszczelnienie systemu poboru tego podatku przyniosło przecież większe wpływy” – zaproponował prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Samorządowcy podkreślili, że należy wprowadzić zmiany do ustawy o Prawie wodnym. Argumentowano, że zgodnie z zapisami ustawy to samorząd ma budować i utrzymywać kanalizację deszczową, jednak opłata za „deszczówkę” ma być wnoszona do centralnej instytucji Wody Polskie.

ZMP zapowiedział, że zwróci się do powołanego przez prezydenta zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego o wprowadzenie deszczówki do definicji ścieków. „Koszty budowy infrastruktury deszczowej są bowiem bardzo wysokie i pozbawienie JST opłaty deszczowej jest nielogiczne i niesprawiedliwe” – uważa zarząd Związku.

W Ełku przyjęto również stanowisko ZMP ws. projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Przedstawiciele miast zaproponowali rozszerzenie katalogu możliwości nieodpłatnego przekazania nieruchomości JST lub związkowi JST potrzebnych do realizacji obiektów infrastruktury technicznej lub społecznej, przeznaczonej na cele publiczne inne niż wymienione w projekcie ustawy.

„Obecne ograniczenie tego zakresu do pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz zieleni publicznej – wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania, ogranicza możliwości wykorzystana zasobów Krajowego Zasobu Nieruchomości do budowy obiektów z dziedziny pieczy zastępczej, bezpieczeństwa publicznego czy też informatyzacji” – zaznaczył zarząd.

ZMP zaproponował też, aby zmienić termin przekazywania przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu wykazów nieruchomości z 31 stycznia każdego roku na 31 marca.

Zarząd Związku ocenił też m.in. projekt ustawy o projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz noweli ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

mm/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25