facebook RSS # #

13.12.2019 14:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-29 12:29       aktualizacja: 2017-11-29 12:48       KORPORACJE
  A A A

Za dużo oświadczeń. ZGWL przeciwko składaniu oświadczeń przez kierowników komórek wewnętrznych

Za dużo oświadczeń. ZGWL przeciwko składaniu oświadczeń przez kierowników komórek wewnętrznych
Fot. Fotolia
Kierownicy komórek wewnętrznych urzędów JST nie powinni składać oświadczeń majątkowych - uważają samorządowcy z woj. lubuskiego. Krytykują też pomysł wprowadzenia rejestru korzyści.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego przyjęło stanowisko w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zakłada on m.in. wprowadzenie obowiązku zamieszczania ogłoszeń przetargowych w internecie przez każdą instytucję publiczną, stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym oraz rozszerzenie kręgu osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. Projekt rozszerza też zakaz zasiadania oraz wykonywania wszelkich czynności na rzecz spółek prawa handlowego, przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Czytaj więcej: Nowe prawo. Jawne życie samorządu

ZGWL negatywnie zaopiniowało wprowadzenie m.in. obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników samorządowych kierujących komórkami wewnętrznymi urzędów gmin lub jednostek organizacyjnych albo ich zastępców. „O ile koniecznym jest szczegółowa kontrola stanu majątkowego osób zarządzających finansami publicznymi, o tyle potrzeba ta maleje (o ile w ogóle istnieje) względem osób, które jedynie w ograniczonym zakresie stykają się z funkcjonowaniem organów publicznych" - napisano w stanowisku ZGWL.

Zrzeszenie krytycznie oceniło także wprowadzenie instytucji rejestru korzyści. Samorządowcy zwrócili uwagę na jego pełną jawność oraz obowiązek zgłaszania i ujawniania wyjazdów zagranicznych finansowanych przez osoby trzecie. „Zrzeszenie popiera zasadę jawności życia publicznego, w tym jawności dochodów i wydatków osób pełniących funkcję publiczne. Nie mniej jednocześnie sprzeciwia się nadmiernemu ujawnianiu informacji wrażliwych z tym związanych" - zaznaczyli samorządowcy.

Pozytywnie ocenili natomiast inicjatywę wprowadzenia mechanizmów pozwalających na ograniczenie dostępu do informacji publicznej osobom, które nadużywają tego prawa w celach innych niż troska o dobro publiczne. Według lubuskich samorządowców  katalog możliwości odmowy udzielania informacji powinien zostać rozszerzony o sytuacje, gdy ilość składanych wniosków zmierza do sparaliżowania pracy organu.

ZGWL zaproponowało modyfikację zapisu dającego organom możliwość pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej. Zdaniem lubuskich samorządowców opłata mogłaby być naliczona wyłącznie, gdy pojawią się po stronie organu oprócz standardowych kosztów udostępnienia informacji koszty dodatkowe wynikające z konieczności udostępnienia lub przekształcenia informacji w sposób oczekiwany przez wnioskodawcę. Tym samym organ nie będzie mógł naliczać opłat, gdy udostępnia informację w sposób nawet najprostszy i przez siebie wybrany, ale wymagający znaczących nakładów pracy lub czasu.

Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-11-30 08:16:31
dziara: Krótko, zwięźle i na temat - aby zażegnać spory definicyjne, kto ma składać oświadczenie majątkowe, a kto temu obowiązkowi nie podlega - trzeba określić kwotowo dochód powyżej, którego składanie oświadczeń jest obowiązkowe (np. 80.000 w skali roku). Do tego klauzulę, każda osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia majątkowego, w przypadku niewywiązania się z obowiązku podlega karze o równowartości rocznego dochodu za rok, którego oświadczenie dotyczy. I kropka ! A tak przymusza się do składania oświadczeń tzw. płotek, a bebechy nic nie muszą ujawniać, bo mają parasol ochronny. To nie wyjątki, że w urzędach są zatrudnione osoby z pensją większą niż wójt, burmistrz czy prezydent, o których oficjalnie nik nie słyszał; ale o nich cicho sza.
 
2017-11-29 16:37:06
#: jak pokazało życie, a zwłaszcza afera z HGW, to kierownicy wszystkich szczebli powinni składać oświadczenia

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25