facebook RSS # #

13.12.2019 15:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-21 17:09       aktualizacja: 2018-03-21 17:24       KORPORACJE
  A A A

Apele miast. Rada UMP chce dialogu z rządem w walce ze smogiem i usprawnienia procedury zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Apele miast. Rada UMP chce dialogu z rządem w walce ze smogiem i usprawnienia procedury zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
Unia Metropolii Polskich (UMP) domaga się reaktywowania prac doraźnego zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. jakości powietrza. Prezydenci największych polskich miast zaapelowali również do premiera Mateusza Morawieckiego o usprawnienie procedury wydawania przez urzędy wojewódzkie zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce.

Apele w tej sprawie Rada Unii Metropolii Polskich, którą tworzy 12 prezydentów miast członkowskich, przyjęła w środę, 21 marca br.

W walce ze smogiem – konieczne wiele działań i dialog rządu z samorządami

Unia Metropolii Polskich odniosła się do zapowiedzi rządu Mateusza Morawieckiego dotyczącego walki ze smogiem. „Zaprezentowane plany objęcia 23 gmin liczących do 100 tys. mieszkańców działaniami w zakresie termomodernizacji budynków zasługują na uznanie” – napisali prezydenci w apelu w tej sprawie.

Samorządowcy widzą konieczność wielu działań w tym zakresie i w związku z tym domagają się reaktywowania prac doraźnego zespołu komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. jakości powietrza.

Jak zaznaczyli, „zakres działań w walce ze smogiem powinien być szerszy - wobec wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznającego, że Polska łamie prawo UE dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń, a także wobec zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowie mieszkańców naszych miast i otaczających je gmin”.

Rada UMP wśród postulatów do rozważenia przez reaktywowany zespół wymienia m.in. wprowadzenie rozporządzenia ministra energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w tym nowelizację przepisów dotyczących kontroli i monitorowania jakości paliw, czy wprowadzenie znakowania klas emisyjnych silników samochodowych na wzór miast zachodnioeuropejskich.

Zdaniem prezydentów miast, w przyszłości należy rozważyć wprowadzenie tzw. opłat kongestyjnych w ustawie o drogach publicznych, gdyż przegłosowana w styczniu 2018 r. ustawa o elektromobilności została na etapie komisji sejmowych pozbawiona tych opłat.

Wśród postulatów znalazło się także „monitorowanie i kontrola zanieczyszczenia powietrza przy użyciu zdjęć satelitarnycho wysokiej rozdzielczości, zbieranych przez dedykowanego satelitę, czy powiązanie wymiany palenisk węglowych z termomodernizacją budynków, nie tylko jako wymóg formalny, ale także z zapewnieniem środków finansowych na wsparcie termomodernizacji”.

Potrzebne nowe uprawnienia straży miejskich

Zdaniem prezydentów miast, „do skutecznego egzekwowania zakazów i nakazów określonych w uchwałach sejmików wojewódzkich w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, konieczne jest upoważnienie strażników miejskich do nakładania grzywien z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Ponadto, „straż miejska powinna zostać upoważniona w uprawnienia kontrolne pojazdów (będących w ruchu) opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczania dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu do powietrza atmosferycznego”.

„W obecnym stanie prawnym strażnik miejski nie ma możliwości zatrzymania pojazdu zanieczyszczającego drogę, przez co konieczne jest posiłkowanie się obecnością funkcjonariusza uprawnionego organu (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego)” – zwrócili uwagę samorządowcy.

Ich zdaniem, do rozważenia pozostaje nadanie strażnikom miejskim uprawnień do kontroli jakości spalin emitowanych przez pojazdy poruszające się po drogach publicznych i wewnętrznych.

Przedstawiciele strony samorządowej KWRiST po raz ostatni prezentowali swoje uwagi na zespole ds. jakości powietrza ponad rok temu. „Działanie zespołu pomoże stronie polskiej przygotować się do szczytu klimatycznego COP24 w grudniu 2018 r. w Katowicach, gdzie poprawa jakości powietrza będzie jednym z głównych tematów” – napisali prezydenci miast. 


Zezwolenia na pracę cudzoziemców powinny być wydawane szybciej

Prezydenci miast w apelu do premiera Morawieckiego zwrócili się o usprawnienie procedury wydawania przez urzędy wojewódzkie zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim obywateli Ukrainy.

„Obserwowane obecnie wielomiesięczne wydłużanie tej procedury utrudnia pracę przedsiębiorstw i ogólnie funkcjonowanie naszych miast, powiększa szarą strefę, zmniejsza wpływy ZUS, negatywnie kształtuje opinię o całej polskiej administracji oraz psuje wizerunek Polski jako państwa przyjaznego, gospodarnego i sprawnego” – napisali wspólnie Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, prezes Zarządu UMP oraz Hanna Gronkiewicz –Waltz, prezydent Warszawy, przewodnicząca Rady Fundacji UMP.


amk/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25