facebook RSS # #

13.12.2019 13:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-28 15:41       aktualizacja: 2018-03-28 15:45       KORPORACJE
  A A A

Zdecyduje zastępca. ZMP: zastępca wójta powinien mieć kompetencje do zmian w budżecie JST

Zdecyduje zastępca. ZMP: zastępca wójta powinien mieć kompetencje do zmian w budżecie JST
Fot. PAP/L.Muszyński
Wójt będzie mógł przekazać część swoich kompetencji w zakresie wprowadzania zmian w budżecie swojemu zastępcy - zakłada projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych autorstwa ZMP.

Podczas środowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przewodniczący Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz przedstawił projekt noweli ustawy o finansach publicznych, który reguluje kompetencje zastępców wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Projekt wprowadza wyraźną regulację umożliwiającą wójtowi przekazanie przyznanych mu przez przepisy (art. 257 ustawy) oraz przez radę gminy (na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy) uprawnień do zmian planu dochodów i wydatków budżetu, na rzecz swojego zastępcy. Analogiczną regulację proponuje się w odniesieniu do zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Według Frankiewicza problem pojawił się po wyroku NSA z listopada 2017, w którym sąd stwierdził, że w obowiązujących przepisach brak jest podstawy do upoważnienia przez wójta swojego zastępcy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków JST. „Taka praktyka była dosyć powszechna; w tej chwili nie mamy do tego podstawy prawnej. No i mamy sytuację dość absurdalną. Wójt wyjeżdżając na urlop, czy chorujący przez parę dni nie może podpisywać i to jest kłopot dla gminy, miasta. Może to prowadzić do paraliżu" - wyjaśnił szef ZMP.

W projekcie zaproponowano też wprowadzenie przepisu sankcjonującego dotychczas dokonane zmiany wieloletnich prognoz finansowych oraz zmiany planów dochodów i wydatków, dokonane przez zastępców wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Jak wskazują autorzy projektu, praktyka taka miała bowiem dość powszechne zastosowanie i nie budziła żadnych wątpliwości, w szczególności ze strony organów nadzoru. „Brak potwierdzenia dotychczas dokonanych zmian mógłby spowodować próby podważania ich skuteczności, a w konsekwencji legalności wydatków poczynionych na ich podstawie" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.


Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. Możliwość powoływania zastępcy wójta przez samego wójta została wprowadzona przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Przed tą zmianą zastępca wójta był powoływany i odwoływany prze radę gminy. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie regulują zakresu kompetencji zastępcy wójta.    
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-05 13:18:32
przekroczył uprawnienia: "Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej" - tak wyjaśnił zasadę legalizmu (praworządności) Sąd Najwyższy w postanowieniu 7 sędziów SN z 18 stycznia 2005 r. (sygn. WK 22/04). Zgodnie także z art. 231 § 1 k.k. funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Te przepisy obowiązują od dawna i każdy powinien mieć świadomość, gdzie jego uprawnienia się kończą.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25