facebook RSS # #

05.12.2019 23:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-21 13:05       aktualizacja: 2018-09-21 13:04       KORPORACJE
  A A A

Piecza bez gmin. ZPP: wychowankowie z domów dziecka będą ofiarami projektowanego systemu

Piecza bez gmin. ZPP: wychowankowie z domów dziecka będą ofiarami projektowanego systemu
Fot. Fotolia
Resort rodziny chce, by gminy nie partycypowały już w kosztach utrzymania dzieci w domach dziecka. „Część gmin całkowicie zaniecha przez to pracy z rodziną biologiczną” – alarmuje ZPP.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w projekcie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaproponowało m.in. zniesienie współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestuje Związek Powiatów Polskich. Jak przypomina, obecne przepisy miały motywować gminy do skuteczniejszej pracy z rodzinami.

„Po zniesieniu partycypacji w kosztach utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, część gmin, wobec braku motywacji ekonomicznej, całkowicie zaniecha prowadzenia pracy z rodziną biologiczną” – obawia się Ludwik Węgrzyn, prezes ZPP. „Dzieci, które trafią do placówek opiekuńczo-wychowawczych będą pierwszymi ofiarami projektowanego systemu” - ostrzega.

Starosta bocheński wskazuje, że nie zawsze powiat ma możliwość zapewnienia dzieciom miejsca w rodzinach zastępczych czy rodzinnych domach dziecka.

„Po pierwsze pomimo ogromnych wysiłków ze strony powiatów promujących rodzicielstwo zastępcze, osób chętnych, spełniających warunki określone w ustawie w tym lokalowe, a przede wszystkim posiadających predyspozycje konieczne do pełnienia tej funkcji, nie jest wiele” – wskazuje prezes ZPP. „Po drugie rodziny zastępcze, również rodziny zastępcze zawodowe, mogą odmówić przyjęcia konkretnych dzieci” - dodaje.

Chodzi przede wszystkim o dzieci starsze, pochodzące z trudnych środowisk, sprawiające problemy wychowawcze; dla nich placówka opiekuńczo-wychowawcza jest często jedyną alternatywą. Podobnie jest w przypadku licznego rodzeństwa.

„Nikt nie kwestionuje prawa dzieci do wychowania się w rodzinie oraz wyższości form pieczy zastępczej rodzinnej nad pieczą instytucjonalną, ale trzeba być świadomym, że takiego systemu nie tworzy się z dnia na dzień” – podkreśla Ludwik Węgrzyn.

W stanowisku ZPP zaznacza, że powiaty od 2012 r. ponoszą ogromny wysiłek finansowy w celu likwidacji dużych placówek i przekształcenia je w placówki 14-osobowe. Według Związku brak dofinansowania funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych przez gminy w perspektywie kilku lat to skutek dla powiatów rzędu kilkuset milionów złotych.

„Konsekwencje ubytku tak dużej kwoty w systemie pieczy zastępczej odczują zarówno dzieci przebywające w pieczy zastępczej, wobec ograniczonych możliwości sfinansowania przez powiat świadczeń fakultatywnych czy świadczeń ponadstandardowych, jak i osoby pracujące w systemie, których wynagrodzenie jest finansowane z budżetu powiatu – nie tylko pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych ale również rodzice zastępczy oraz prowadzący rodzinne domy dziecka (brak środków na podwyższenie wynagrodzeń powyżej minimum przewidzianego w ustawie)” – wskazuje ZPP w stanowisku.

Dlatego ZPP domaga się odstąpienia od zmiany znoszącej współfinansowanie przez gminy dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Obecnie gmina współfinansuje pobyt dziecka w pieczy zastępczej na terenie powiatu - w pierwszym roku jest to – 10 proc., w drugim 30 proc., w trzecim i w pozostałych 50 proc.

Projekt nowelizacji zakłada, że w przypadku skierowania przez powiat dziecka do placówki opiekuńczo - wychowawczej, powiat sam pokrywa koszty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Gmina nie współfinansuje jego pobytu w placówce; współfinansuje natomiast koszty pobytu dziecka jedynie w rodzinnej pieczy zastępczej (1 rok – 30 proc.), przy czym procent ten będzie zwiększał się wraz z długością przebywania dziecka w pieczy zastępczej (2 rok – 40 proc., 3 rok i następne – 50 proc.). Jeżeli dziecko powróci do rodziców biologicznych przed upływem roku od umieszczenia go w pieczy zastępczej, powiat zwróci określoną część środków przekazanych przez gminę.

aba/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-09-23 15:30:12
Olek: naga prawda...gdy rodzina potrzebuje dofinansowania na wypoczynek letni to dostaje odpowiedz odmowną z braku środków,,,po co piszecie wszędzie że rodziny zastępcze są wspomagane oprócz stałych środków?,, to prawda jest duża pomoc wychowawcza ,,koordynująca , psychologiczna ze strony Powiatu,,,jednak moja wychowanka była na obozie za który zapłaciłam ponad 1500 i nie otrzymaliśmy ani złotówki dofinansowania, a tak szumnie się mówi że się dba i dofinansowuje....kpina ,, tak samo na dofinansowanie na pierwsze wyposażenie rodziny często mają odmowe,dodam ze mieszkam w Łodzi

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25