facebook RSS # #

05.12.2019 23:49

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-29 14:15       aktualizacja: 2018-11-29 14:18       KORPORACJE
  A A A

Gmina z prasą. ZMP: projekt zakazujący samorządom wydawania prasy jest niezgodny z Konstytucją

Gmina z prasą. ZMP: projekt zakazujący samorządom wydawania prasy jest niezgodny z Konstytucją
Fot. PAP
Związek Miast Polskich negatywnie zaopiniował poselski projekt ustawy zakazującej samorządom wydawania i finansowania prasy.

Zdaniem przedstawicieli ZMP projekt nowelizacji prawa prasowego przygotowany przez posłów Kukiz 15 jest niezgodny z Konstytucją, nie uwzględnia innych przepisów obowiązującego prawa, a w uzasadnieniu zawiera szereg nieprawdziwych i tendencyjnych stwierdzeń.

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zakazu wydawania przez samorządy tytułów prasowych oraz finansowania przez gminy, powiaty i województwa informacji oraz reklam, na których prezentowane są wizerunki samorządowców.

Według ZMP proponowana regulacja różnicuje wobec prawa podmioty prawa publicznego. Chodzi o przepis, zgodnie z którym wydawcą może być centralny organ państwowy oraz przedsiębiorstwo państwowe, podczas gdy zdecentralizowane podmioty państwa (gminy, powiaty i województwa) zostają pozbawione tej możliwości.

Zdaniem przedstawicieli Związku jest niedopuszczalne, aby części podmiotów uczestniczących w wykonywaniu zadań publicznych państwa przysługiwało prawo wydawania prasy, a drugiej części nie. „Wszystkie podmioty wykonujące na rzecz obywateli i w ich imieniu zadania publiczne są zobowiązane do jawności działania, zatem muszą w równym stopniu dysponować narzędziami udostępniania informacji o swoich działaniach" - podkreślono w stanowisku ZMP.

Samorządowcy zwrócili też uwagę, że uzasadnienie projektu zawiera nierzetelne i nieprawdziwe informacje, które tworzą fałszywy obraz funkcjonowania prasy samorządowej. Jako przykład podano zdanie: „Samorządy wydają swoje gazety w oderwaniu od rynkowych realiów, za publiczne pieniądze, wykorzystując do redagowania podległy im aparat urzędniczy."

ZMP wyjaśnia, że istnieje kilka modeli finansowania prasy samorządowej. Niektóre tytuły są finansowane z budżetu samorządowego, w całości, inne tylko w części, jeszcze inne nie korzystają wcale ze środków budżetowych. Część gazet samorządowych publikuje reklamy i ogłoszenia, inne - tylko ogłoszenia podmiotów komunalnych, ważne dla wspólnoty lokalnej, jeszcze inne wcale nie drukują reklam ani ogłoszeń. Część gazet jest sprzedawana, a inne są rozprowadzane nieodpłatnie. Wydawcami są czasem urzędy, gdzie indziej inne podmioty komunalne, sporadycznie niezależne redakcje na zlecenie gminy.

Miasta skrytykowały też przepis zakazujący publikowania informacji lub reklam zawierających wizerunek polityków zwracając uwagę, że dotyczy on także niektórych centralnych organów, ale tylko posłów i senatorów, z pominięciem innych urzędników publicznych, np. ministrów, wiceministrów. W ocenie samorządowców zakaz dotyczy więc tylko części osób pełniących funkcje publiczne i tylko samorządowych podmiotów publicznych. W dodatku ma być wprowadzony w samorządowych ustawach ustrojowych, co zdaniem ZMP, nie znajduje żadnego uzasadnienia.

mp/    
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25