facebook RSS # #

17.01.2019 21:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-20 06:10       aktualizacja: 2017-12-20 13:26       KULTURA
  A A A

Moc gminy. Wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego

Moc gminy. Wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego
Fot. NID
Potencjał rozwojowy dziedzictwa wymaga wsparcia samorządu, aby przełożyć się na rzeczywisty rozwój. To samorząd kreuje politykę rozwojową, dysponuje również narzędziami wspierania przedsiębiorczości, które mogą pomagać w uruchamianiu lokalnego potencjału rozwojowego.

Charakterystycznymi dla samorządów narzędziami wsparcia są tzw. instrumenty prawno-administracyjne, wynikające z kompetencji stanowienia prawa miejscowego. Odpowiednio sformułowane dokumenty planistyczne i strategiczne, tak jak np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy gminne programy opieki nad zabytkami lub strategie rozwojowe - przekładają się na zasady i ścieżki rozwoju, wyznaczają więc przedsiębiorcom i organizacjom ramy planowania i działania. Samorządy mogą też ustalać preferencyjne zasady gospodarowania mieniem, wspierające działalność np. związaną z rzemiosłem czy budować partnerstwa z udziałem publicznym.

Instrumenty infrastrukturalne wspierają rozwój poprzez zwiększanie dostępności (np. inwestycje drogowe), przygotowanie terenów pod inwestycje czy zwiększanie atrakcyjności turystycznej (tworzenie szlaków, miejsc noclegowych, dostępu do Internetu).

Instrumenty finansowe w dyspozycji samorządów mogą być związane ze wsparciem finansowym (np. granty na działalność związaną z dziedzictwem, ustalenie pomocy de minimis dla remontów obiektów zabytkowych), mogą też być oparte o ulgi i zwolnienia podatkowe.

Często wykorzystywane są instrumenty miękkiego wsparcia, jak doradztwo w ramach LGD, szkolenia, wsparcie organizacyjne (np. centra obsługi inwestorów) i promocyjno-informacyjne, np. promocja działalności związanej z dziedzictwem na stronach internetowych gmin. Ważne jest inicjowanie i koordynacja współpracy, np. z inkubatorami przedsiębiorczości czy parkami technologicznymi.

Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera samorządy i lokalne społeczności w określeniu zakresu i kierunku rozwoju, który wykorzystuje dziedzictwo w najbardziej skuteczny i efektywny sposób. Zapraszamy do skorzystania z wiedzy i narzędzi, które opracowujemy: w poradniku Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach oraz w bazie gotowych narzędzi dla JST na portalu wiedzy: http://samorzad.nid.pl/.
TAGI: KULTURA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25