facebook RSS # #

17.01.2019 21:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-20 12:00       aktualizacja: 2017-12-20 13:39       KULTURA
  A A A

Wsparcie na kulturę. MKiDN: trwa nabór do programów dotacyjnych na 2018 r.

Wsparcie na kulturę. MKiDN: trwa nabór do programów dotacyjnych na 2018 r.
Fot. Fotolia
Samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności kulturalnej w ramach rządowych programów dotacyjnych: „Infrastruktura domów kultury”, „Kultura dostępna” i „Edukacja kulturalna”. Nabór wniosków potrwa do 31 stycznia.

Jak poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program „Infrastruktura domów kultury” ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

O wsparcie finansowe w ramach programu mogą ubiegać się domy kultury i biblioteki o statusie samorządowych instytucji kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące te podmioty.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych służących prowadzeniu edukacji kulturalnej, wśród nich m.in. prac budowlanych, realizowanych wyłącznie w istniejących obiektach, zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji. Według MKiDN, istnieje możliwość finansowania zadań w trybie wieloletnim.

Aplikacje o wsparcie finansowe w ramach programu „Kultura dostępna" mogą składać m.in. publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość, jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące te placówki oraz samorządowe instytucje kultury.

Środki mogą zostać przeznaczone na zadania zapewniające bezpłatny dostęp do narodowych zasobów i instytucji kultury osobom, które nie mogą z nich w pełni korzystać ze względu na niepełnosprawność lub bariery ekonomiczne i przestrzenne.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z instytucją kultury, organizacją pozarządową, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą lub ośrodkiem pomocy społecznej.

Tymczasem na dofinansowanie w ramach programu „Edukacja kulturalna” mogą liczyć te samorządowe instytucje kultury, które prowadzą działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

Wsparciem mogą zostać objęte projekty rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, np. przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym. Pomoc może także zostać wykorzystana na zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli.

Według resortu priorytetowo traktowane będą projekty o wysokiej wartości edukacyjnej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców.

Więcej informacji o programach można uzyskać pod adresem: http://mkidn.gov.pl.

dap/
TAGI: KULTURA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25