facebook RSS # #

23.09.2019 20:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-04 12:45       aktualizacja: 2018-07-04 15:03       KULTURA
  A A A

RPO ws zabytków. RPO upomina się o prawa właścicieli zabytków

RPO ws zabytków. RPO upomina się o prawa właścicieli zabytków
Fot. RPO
Rzecznik Praw Obywatelskich chce wzmacniania pozycji właściciela nieruchomości wpisywanej do gminnej ewidencji zabytków. Wpis do ewidencji oznacza ograniczenie w korzystaniu z własności prywatnej ze względu na dominujący interes publiczny – ocenia RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich od sześciu lat upomina się o prawa właścicieli prywatnych obiektów, włączanych do gminnej ewidencji zabytków. Procedury stosowane przy włączaniu nieruchomości prywatnych do gminnej ewidencji zabytków uregulowane są w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Stanisław Trociuk, zastępca RPO napisał właśnie ponownie w tej sprawie do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. W ocenie rzecznika, wpis do ewidencji oznacza ograniczenie w korzystaniu z własności prywatnej ze względu na dominujący interes publiczny.
 
- Szczątkowe regulacje ustawowe nie przewidują ochrony prawnej dla właściciela kwestionującego taki wpis – jakkolwiek w pewnym zakresie dopuszcza ją orzecznictwo sądów administracyjnych – zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Według RPO sytuacja taka jest nie do pogodzenia z gwarancjami konstytucyjnymi ochrony prawa własności, gdyż w sprawie takiego wpisu nie prowadzi się postępowania administracyjnego, a co za tym idzie – nie wydaje się decyzji administracyjnej.

W listopadzie ub.r. wicepremier Gliński informował RPO o utworzeniu zespołu do opracowania projektu ustawy regulującej sprawy ochrony zabytków. Jego zadaniem miał być m.in. przegląd i ocena przepisów ustawy o ochronie zabytków i opracowanie projektu nowej ustawy. Przedmiotem analiz miała być też problematyka gminnej ewidencji zabytków, jej statusu oraz procedur umieszczania w niej zabytków.

Minister deklarował wtedy, iż jeszcze przed zakończeniem prac zespołu możliwa byłaby nowelizacja rozporządzenia MKiDN z 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków. Miałaby ona poprawić standard ochrony właścicieli - m.in. przez zobligowanie organów do zawiadomienia właściciela o takim wpisie i jego uzasadnieniu.

- Rozpoczęcie prac nad nowelizacją rozporządzenia miało nastąpić do końca listopada 2017 r. Dotychczas oczekiwane zmiany nie zostały jednak wprowadzone. Nie wiadomo też, kiedy mogłaby nastąpić nowelizacja zarówno ustawy, jak i rozporządzenia. Tymczasem problem nadal nie jest rozwiązany, a obecny stan prawny budzi zastrzeżenia konstytucyjne – podkreślił Stanisław Trociuk, zwracając się z prośbą o informację w tej sprawie do ministra kultury.

Wątpliwości w tej sprawie ma także Naczelny Sąd Administracyjny. W pytaniu prawnym do Trybunału Konstytucyjnego NSA zakwestionował konstytucyjność art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków - w zakresie, w jakim ogranicza on prawo własności nieruchomości poprzez dopuszczenie ujęcia nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia.

NSA podał w wątpliwość, czy poziom ochrony zapewnianej właścicielowi spełnia standardy, zagwarantowane w Konstytucji RP oraz w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.


amk/woj/
TAGI: KULTURA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25