facebook RSS # #

27.01.2020 22:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-10 11:07       aktualizacja: 2019-01-10 11:50       KULTURA
  A A A

Kultura z podpisem. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działalności kulturalnej

Kultura z podpisem. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działalności kulturalnej
Fot. PAP/L.Szymański
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działalności kulturalnej, która m.in. zmienia zasady prowadzenia konkursów na dyrektorów instytucji kultury.

Celem nowej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest zmiana ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie dotyczącym prowadzenia konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury oraz przekształcenia w państwowe instytucje kultury dwóch instytutów badawczych - Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

W zakresie dotyczącym przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kultury w przepisach dodano wymóg, aby w terminie 7 dni od powołania nowego dyrektora podawać do publicznej wiadomości program działania instytucji kultury. Ma to służyć zwiększeniu transparentności procedury konkursowej i umożliwić weryfikację działań podejmowanych przez dyrektora instytucji obejmującego stanowisko.

Ponadto dodano przepis określający minimalną treść wydawanego przez organizatora ogłoszenia o konkursie, w celu ujednolicenia praktyk w tym zakresie, a także lepszego uregulowania relacji między organizatorem konkursu a jego uczestnikami, mającymi zagwarantowany dostęp do podstawowych informacji na temat instytucji. Ma to ma umożliwić przygotowanie bardziej szczegółowych i adekwatnych ofert konkursowych.

W nowej ustawie określono też zadania komisji konkursowej i zakres obsługi tej komisji przez organizatora konkursu. Wskazano też przesłanki wyłączenia z udziału w pracach komisji konkursowej ze względu na naruszenie zasady bezstronności i na konflikt interesów członków komisji.

Dodano również przepis, zgodnie z którym, jeżeli w ofercie zwierającej wszystkie informacje i dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie komisja konkursowa stwierdzi uchybienia lub braki, w szczególności dotyczące braku podpisu, braku oznaczenia stron dokumentów, wyznacza osobie, która złożyła ofertę, termin na usunięcie uchybień lub uzupełnienie braków. 

Ponadto dodano regulację, zgodnie z którą można uznać konkurs za nierozstrzygnięty tylko wówczas, gdy komisja konkursowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub że żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia kryteriów oceny ustalonych przez komisję konkursową w stosunku do uczestników konkursu.

Nowa ustawa m.in. nakłada na organizatora konkursu obowiązek przedstawienia kandydatowi wyłonionemu w konkursie warunków organizacyjno-finansowych instytucji kultury.      

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego przekształcenia Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w instytucje kultury, który wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.     

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25