facebook RSS # #

27.04.2018 01:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-01-13 14:15       aktualizacja: 2017-01-13 15:36       PŁACE
  A A A

Co kryją oferty? Na co mogą liczyć kandydaci do pracy w samorządach

Co kryją oferty? Na co mogą liczyć kandydaci do pracy w samorządach
Fot. Fotolia
Co miasta oferują nowym pracownikom? Z pięcioletnim stażem pracy i odpowiednimi kompetencjami można liczyć nawet na 4,8 tys. zł na początek

Jak wynika z Biuletynów Informacji Publicznej 18 największych miast w Polsce, 16 z nich prowadzi obecnie nabór na wolne stanowiska pracy. Niektóre samorządy zamieszczają w ogłoszeniach informację o oferowanych warunkach finansowych.

Jednym z nich jest Urząd Miasta w Białymstoku, który poszukuje osoby na stanowisko podinspektora w Departamencie Edukacji. Do obowiązków służbowych osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in. prowadzenie kontroli placówek oświatowo-wychowawczych, opracowywanie zestawień i sprawozdań, a także udział w naradach i uroczystościach organizowanych przez kuratorium oświaty.

Od kandydatów wymagana jest m.in. znajomość funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych, znajomość przepisów (m.in. Karty nauczyciela) oraz komunikatywność i skrupulatność.

Pierwsza umowa o pracę ma być zawarta na maksymalnie sześć miesięcy. Ratusz oferuje w tym czasie wynagrodzenie w przedziale 2,2 tys.-2,4 tys. zł brutto.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku ukazało się z kolei ogłoszenie o pracy dla głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Do zadań wykonywanych na tym stanowisku będzie należało m.in. inicjowanie i wdrażanie programów oraz kampanii edukacyjnych wspierających politykę komunalną miasta, w tym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Magistrat oczekuje od kandydatów m.in. co najmniej pięcioletniego stażu pracy, „znajomości narzędzi z zakresu PR i komunikacji społecznej” oraz umiejętności redagowania i korekty tekstów informacyjnych.

Pierwsza umowa zostanie zawarta maksymalnie na sześć miesięcy. Jak poinformowano, wynagrodzenie zasadnicze wyniesie od 2,9 tys. zł do 4,8 tys. brutto, w zależności od doświadczenia i kompetencji zatrudnionej osoby. W ogłoszeniu zawarto też informację o przysługujących pracownikom samorządowym: dodatku stażowym oraz dodatkowym wynagrodzeniu rocznymi, czyli tzw. trzynastce.

W Gdańsku ogłoszono też nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Społecznego. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku będzie odpowiedzialny m.in. za koordynowanie projektów współfinansowanych z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych w obszarze rozwoju społecznego. Praca na tym stanowisku będzie się również wiązała ze współpracą z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta przy przygotowaniu i realizacji projektów.

Od osób chcących przystąpić do naboru wymagana jest znajomość dokumentów programowych dotyczących funduszy unijnych na poziomie krajowym i regionalnym, znajomość dokumentów strategicznych miasta oraz zagadnień dotyczących polityki społecznej i edukacyjnej Gdańska.

W tym przypadku ratusz oferuje wynagrodzenie zasadnicze (przy umowie na maksymalnie sześć miesięcy) w przedziale 1,8 tys.-3 tys. zł brutto.

Urząd Miasta Krakowa poinformował o pięciu wakatach, w tym o stanowisku urzędniczym w Wydziale Obsługi. W ogłoszeniu poinformowano, że zakres obowiązków obejmuje koordynację tworzenia i zawierania umów np. na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody czy konserwacje instalacji. Wymagane są przy tym m.in.: wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia) i co najmniej dwuletnie doświadczenie w negocjacjach handlowych.

Ratusz oferuje stanowisko referenta lub podinspektora z wynagrodzeniem zasadniczym z przedziału 2,7 tys.-3,5 tys. zł, do tego dodatek za wysługę lat (5-20 proc. wynagrodzenia zasadniczego). Wynagrodzenie zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

kic/Serwis Samorządowy PAP

Tutaj znajduje się 80 ogłoszeń o pracy dla pracowników samorządowych
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25