facebook RSS # #

18.06.2018 02:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-01-18 13:01       aktualizacja: 2017-01-18 15:00       PŁACE
  A A A

Nagroda w jubileusz. Zasady jak przy ekwiwalencie pieniężnym za urlop wypoczynkowy

Nagroda w jubileusz. Zasady jak przy ekwiwalencie pieniężnym za urlop wypoczynkowy
Fot. Fotolia
Jak obliczyć wysokość nagrody jubileuszowej? Należy uwzględnić wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, jednak nie wszystkie

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości: 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy; 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy; 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy; 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy; 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy i 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy.

Według Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku chodzi o wynagrodzenie miesięczne obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Reguły ustalania ekwiwalentu za urlop określają regulacje zawarte w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu (...). Zgodnie z rozporządzeniem wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie.

RIO w Gdańsku, która przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta Puck (woj. pomorskie), zaleciła usunięcie nieprawidłowości wynikających m.in. z błędnego naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. (Więcej: Co ma wpływ na wysokość „trzynastki”?)

Nieprawidłowości, które wykryli kontrolerzy, dotyczyły również nagrody jubileuszowej. W trakcie kompleksowej kontroli miasta, obejmującej lata 2012-2015 r., stwierdzono m.in. przypadek wypłacenia nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy w zaniżonej wysokości.

Jak poinformowano w wystąpieniu pokontrolnym RIO, błędne ustalenie wysokości świadczenia wynikało z nieuwzględnienia w podstawie naliczenia nagrody otrzymywanego przez pracownika dodatku specjalnego. Zaniżenie wyniosło ok. 1,5 tys. zł brutto.

Naruszono tym, w ocenie RIO, m.in. ustawę o pracownikach samorządowych. Zgodnie z przywołanymi przez RIO przepisami ustawy nagroda jubileuszowa po 35 latach pracy przysługuje w wysokości 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Szczegółowe warunki wynagradzania urzędników pracodawca samorządowy określa w regulaminie wynagradzania.

kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: FINANSE , PŁACE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25