facebook RSS # #

22.01.2019 18:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-15 18:09       aktualizacja: 2017-03-16 16:01       PŁACE
  A A A

Dwa tygodnie na 13. Z końcem marca upływa ustawowy termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dwa tygodnie na 13. Z końcem marca upływa ustawowy termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Fot. Fotolia
Z końcem marca upływa ustawowy termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, za 2016 r.

Kwestie związane z „trzynastkami” reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje.

Pracownik nabywa prawo do tzw. trzynastki w pełnej wysokości (8,5 proc. rocznego wynagrodzenia) po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jednak dodatkowe wynagrodzenie - w proporcjonalnej wysokości - przysługuje już po sześciu miesiącach pracy.

Dodatkowo w przypadkach wymienionych w ustawie półroczny staż nie jest wymagany. Takie zwolnienie obejmuje m.in. nowo wybranych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, nowo powołanych ich zastępców i skarbników.

Bezwarunkowo „trzynastkę” otrzyma też pracownik, z którym rozwiązano stosunek pracy, ponieważ wygrał wybory samorządowe lub awansował na stanowiska: zastępcy wójta lub skarbnika.

To samo dotyczy pracownika, który przechodzi na emeryturę, zostaje przeniesiony służbowo lub np. zwalnia się go z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Po tym jak Trybunał Konstytucyjny uznał, że pominięcie urlopu macierzyńskiego jest niezgodne z konstytucją w 2013 r. do ustawy dodano nowe wyjątki.

W znowelizowanej wersji ustawy prawo do trzynastki, bez konieczności przepracowania faktycznie sześciu miesięcy, przysługuje też pracownikowi, który korzysta przede wszystkim z urlopu macierzyńskiego, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z urlopu ojcowskiego i z urlopu rodzicielskiego.

We wszystkich tych przypadkach wysokości trzynastki jest proporcjonalna do przepracowanego okresu.

W ustawie przewidziano również przypadki, w których wynagrodzenie roczne przepada. Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni. W świetle ustawy trzynastki nie otrzyma też pracownik, który stawił się do pracy lub przebywał w niej w stanie nietrzeźwości czy osoba zwolniona dyscyplinarnie.

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

Uwzględnia się przy tym składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (np. dodatek stażowy), a także wynagrodzenie za ten urlop.

kic/Serwis Samorządowy PAP

Więcej na ten temat:

Zgodnie z generalną zasadą podstawą wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany
TAGI: PŁACE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25