facebook RSS # #

20.05.2019 22:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-22 15:27       aktualizacja: 2018-05-23 12:57       PŁACE
  A A A

Nie tylko tabele. Nowe rozporządzenie doprecyzowało m.in. przepisy ws. nagrody jubileuszowej

Nie tylko tabele. Nowe rozporządzenie doprecyzowało m.in. przepisy ws. nagrody jubileuszowej
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Nagroda jubileuszowa i dodatek za wieloletnią pracę – m.in. te kwestie zostały doprecyzowane w nowym rozporządzeniu płacowym dla samorządowców.

Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wprowadziło zmiany nie tylko w tabelach minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (obniżka dla wójtów; zmiana zaszeregowania dla kilkunastu stanowisk na umowę o pracę), lecz także w samej treści rozporządzenia.

Rząd doprecyzował m.in., że przy ustalaniu prawa do dodatku za wieloletnią pracę pracownikowi, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

Tak samo będzie przy przyznawaniu jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Uszczegółowione zostały też kwestie dotyczące nagrody jubileuszowej. W myśl nowych zapisów pracownik nie nabywa ponownie prawa do nagrody tego samego stopnia w sytuacji, w której wypłacono mu tę nagrodę awansem (ze względu na przejście na emeryturę lub rentę, mimo że do nabycia prawa do nagrody brakowało mniej niż 12 miesięcy). Ponadto zrezygnowano z przepisu wskazującego, że warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody.

„Jest to zasada wynikająca z przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy), a ponadto w dotychczasowym rozporządzeniu przepis o konieczności udokumentowania pięciu okresów zatrudnienia funkcjonował jedynie w odniesieniu do nagrody jubileuszowej” – uzasadnia MRPiPS.

Zmieniły się także przepisy dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego, które może być przyznane za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Dzięki temu ma nie być wątpliwości, że wynagrodzenie to można wypłacić więcej niż jednej osobie, jeżeli tą samą sprawą egzekucyjną zajmuje się więcej osób.

Nowe przepisy obowiązują od 19 maja (z wyjątkiem obniżek pensji osób kierujących w gminach; te zaczną obowiązywać 1 lipca).

aba/

Czytaj też: Nie tylko obniżki. Nowe, wyższe kategorie zaszeregowania pracowników samorządowych

Obniżka w dzienniku. Tabele z wykazem stanowisk w JST i kwotami wynagrodzeń zasadniczych

Obniżki do Trybunału. Strona samorządowa: w sprawie obniżek pensji zwracamy się do prezydenta

TAGI: PŁACE
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-05-23 12:59:10
Redakcja: Chodzi oczywiście o art. 22 z indeksem 1. Dziękujemy!
 
2018-05-23 10:19:28
Wally: Pomyłka. Art.221 kodeksu pracy określa - Zasady stosowania substancji i preparatów chemicznych.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25