facebook RSS # #

10.12.2019 15:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-07 20:51       aktualizacja: 2018-08-09 08:40       PŁACE
  A A A

Drugi dodatek. Wojewodowie kwestionują przyznawany przez rady drugi dodatek specjalny

Drugi dodatek. Wojewodowie kwestionują przyznawany przez rady drugi dodatek specjalny
Fot. PAP/T. Gzell
Drugi dodatek specjalny i obowiązywanie obniżonej pensji od jesieni – te rozwiązania w nowych uchwałach w sprawie wynagrodzeń wójtów czy burmistrzów kwestionują wojewodowie. Zastosowali je radni niektórych samorzadów, by nie obniżać pensji włodarzy.

Pojawiają się pierwsze rozstrzygnięcia nadzorcze w sprawie uchwał podejmowanych w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Na Mazowszu wojewoda wydał dotychczas jedenaście rozstrzygnięć stwierdzających nieważność uchwał w ich części; wojewoda pomorski unieważnił na razie zapisy jednej uchwały, ale już wiadomo, że będą kolejne.

Chodzi m.in. o drugie dodatki specjalne. Był to sposób niektórych samorządów, by mimo wprowadzonej rozporządzeniem obniżki nie ciąć pensji wójta, starosty czy marszałka w trakcie kadencji.

Na takie rozwiązanie zdecydowali się np. radni Piastowa. Postanowili, że wynagrodzenie zasadnicze burmistrza będzie wynosiło 4 800 zł, dodatek funkcyjny – 2 100 zł, dodatek specjalny 2 760. W uchwale zapisano również, że dodatek za wysługę lat będzie przysługiwał w wysokości wynikającej z dokumentów pracowniczych. Oprócz tego radni przyznali burmistrzowi okresowy dodatek specjalny w wysokości 600 zł - miał być wypłacany od 1 lipca do końca grudnia tego roku.

Według organu nadzoru ten ostatni składnik pensji jest sprzeczny z przepisami prawa.

„Uchwalenie przez Radę Miejską w Piastowie dwóch dodatków specjalnych jest niezgodne z par. 6 rozporządzenia, bowiem przewidziany w uchwale dodatek specjalny wyczerpuje stawkę maksymalną” – wyjaśnia wojewoda. I dodaje: „Sposób ustalenia wynagrodzenia w uchwale stanowi obejście przepisów rozporządzenia, którego celem, założonym przez prawodawcę było zmniejszenie wynagrodzeń tej grupie pracowników samorządowych”.

Wojewoda wskazuje również, że działalność burmistrza przekracza ramy czasowe wyznaczone dla okresu, na jaki dodatek specjalny został przyznany. Nie odpowiada też celowi jego przyznania w rozumieniu art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, jakim jest zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenie dodatkowych zadań pracownikowi samorządowemu.

Podobne rozwiązania zakwestionowane zostały na Mazowszu również w przypadku marszałka województwa mazowieckiego (700 zł dodatku specjalnego na okres lipiec – grudzień), burmistrza gminy Brwinów (2200 zł od lipca do grudnia) czy starosty pruszkowskiego (1 600 zł od lipca do grudnia).

Z kolei wojewoda pomorski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty chojnickiego.

„Stwierdzenie nieważności dotyczyło dodatku specjalnego w kwocie 1500 zł przyznanego na okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.” – informuje Małgorzata Sworobowicz, rzeczniczka prasowa wojewody pomorskiego. „W kolejnych przypadkach reakcja wojewody będzie najprawdopodobniej analogiczna – dotyczą one uchwał: Rady Powiatu Człuchowskiego, Rady Miasta Człuchów i Rady Gminy Koczała” – dodaje.

Wśród zakwestionowanych rozwiązań jest też opóźnianie obowiązywania uchwały obniżającej pensje. „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2018” – taki zapis wprowadziła do swojej uchwały Rada Gminy Somianka.

Zdaniem organu nadzoru załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i tabela obowiązująca od 1 lipca 2018 r. wskazały jednoznacznie termin obowiązywania stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego.

„Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. wynagrodzenie wójta pozostawałoby w sprzeczności z rozporządzeniem, które jest aktem prawa powszechnie obowiązującego” – uznał w tym przypadku wojewoda.

Nowe rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych weszło w zycie 19 maja; od 1 lipca obowiązują o 20 proc. niższe minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego kadry kierowniczej w samorządach, m.in. wójtów i ich zastępców.

aba/
TAGI: PŁACE , WOJEWODA
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-08 08:25:14
prawnik: Drugi dodatek specjalny to oczywiście naruszenie prawa, natomiast zmiana wynagrodzenia od 1 września, czy nawet 1 października to działanie jak najbardziej zgodne z prawem i dopuszczone przez część wojewodów. Istotnie, nowe rozporzadzenie weszło w życie od 1 lipca 2018. W zasadzie dopiero po tej dacie rady maja obowiązek podjęcia uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta, celem dostosowania do stawek rozporządzenia. Ustalenie wynagrodzenia to jedno, natomiast czynność z zakresu prawa pracy w postaci wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacy (wbrew twierdzeniom niektórych zmiana wynagrodzenia nie nastąpiła z mocy prawa) jest już czynnością na podstawie art. 42 Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 października 2006 r. (sygn. akt II PK 27/06) podkreślił, że systemowa
analiza przepisów prawa pracy (w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy) prowadzi do wniosku, że zasadą prawa
pracy jest konieczność zachowania odpowiedniego okresu między wprowadzeniem dopuszczalnej zmiany
warunków płacy na niekorzyść pracownika, a skutkiem w postaci obniżenia wynagrodzenia.
Na ten. min. wyrok powoływali się do niedawna wojewodowie unieważniając w całości lub w części uchwał rad gmin w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójta np. wojewoda dolnośląski NR NK-N.4131.150.32.2017.AS. Zatem skarbnik gminy, nie może naruszyć dyscypliny finansów publicznych wypłacając wójtowi wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości, jeśli rada nie podjęła stosownej uchwały, lub gdy nie upłynął okres wypowiedzenia. Odmienne stanowisko niektórych wojewodów, jest w istocie próbą zamaskowania, że uchwalone przepisy w istocie dotyczyć będą dopiero wójtów kolejnej kadencji. W każdym przypadku, w którym wójtowi (staroście itd.) zostanie wypłacone obniżone wynagrodzenie przed upływem okresu wypowiedzenia i przy braku stosownej uchwały rady, może on wystąpić z pozwem do sądu pracy. Gmina nie tylko nie zaoszczędzi, ale poniesie dodatkowe koszta w postaci odsetek, kosztów zastępstwa procesowego, a w niektórych przypadkach również kosztów postępowania. W Rio mają tego świadomość, stąd ich komunikaty, jak i MSWiA mają przestraszyć skarbników i zniechęcić do działania zgodnie z prawem. Wszak nowe przepisy to sukces.
 
2018-08-08 08:02:53
Kazik: ... i mamy naszą polską codzienność. Kombinacja na każdym kroku i co się nie da jak się da!
 
2018-08-08 07:59:08
Wejherowo: Powiat i starosta człuchowski cos ostatnio nie maja dobrej passy:
"Sąd uchylił decyzję starosty człuchowskiego, który chciał 4,5 tys. zł za udostępnienie informacji publicznej"
Link: weekendfm.pl/?n=73101&-wsa_uchylil_decyzje_starosty_czluchowskiego
 
2018-08-08 07:52:18
Z-ca Wójta: Może Pan "urzędnik" najpierw wytłumaczy mi Z-cy Wójta z 35-letnim stażem z jakiej okazji od dnia 1 lipca 2018 r. mam mieć obniżone wynagrodzenie o 1.260 zł miesięcznie i będę zarabiał mniej od pracowników? gdy moim szefem jest Wójt, który ocenia moją pracę i decyduje o moich zarobkach Czy dlatego ,że jednemu człowiekowi w tym kraju coś się objawiło no to bęc na oślep, o to tu chodzi a nie o pieniądze zrozum człowieku !, a czemu skarbnicy mają nie obniżone zarobki a zarabiają często więcej niż zastępcy i sekretarze,(w calę im nie zazdroszczę bo ciężko pracują i ponoszą olbrzymią odpowiedzialność), tylko dlatego że ten Pan który to wymyślił nie wie pewnie że tacy istnieją, pytań jest tysiące!
 
2018-08-08 07:24:49
M. S-a: Bezprawiem jest to, że jedna osoba w państwie może stanowić prawo. Do tego istnieje uzasadniona obawa, że osoba ta jest sterowana przez osobę zza wschodniej granicy (jak to drzewiej bywało), a to dlatego, że ta osoba zza wschodniej granicy zna treść pewnej ostatniej rozmowy. Treść ta zaś jest kompromitacją bliźniaków.
 
2018-08-07 15:46:42
urzędnik: No i mamy dyscyplinę finansów publicznych oraz przekroczenie uprawnień przez radnych, którzy za tym zagłosowali (art. 231 k.k.), powodujące szkody dla gminy (bezprawnie wypłacone zawyżone wynagrodzenie). Do te go jeszcze powinien nastąpić zwrot nadmierne pobranego wynagrodzenia wraz z odsetkami za każdy dzień. I po co to to było?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25