facebook RSS # #

10.12.2019 15:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-23 11:50       aktualizacja: 2018-08-23 11:54       PŁACE
  A A A

Uchwała bez zwłoki. Wojewoda: nie ma podstaw do opóźnienia wejścia w życie uchwały obniżającej pensję burmistrza

Uchwała bez zwłoki. Wojewoda: nie ma podstaw do opóźnienia wejścia w życie uchwały obniżającej pensję burmistrza
Fot. Fotolia
Uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza wchodzi w życie z dniem 1 lipca i nie ma podstaw do stosowania jakiegokolwiek vacatio legis - uznał wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Wojewoda łódzki uchylił w całości uchwałę rady miejskiej w Zelowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza, w której postanowiono, iż uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.    

Zdaniem radnych obniżenie wynagrodzenia burmistrza powinno być wprowadzone po okresie równym okresowi wypowiedzenia, a więc po trzech miesiącach.

Zdaniem organu nadzoru taka argumentacja nie ma podstaw prawnych.  Wojewoda przypomniał, że w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszło w życie 19 maja 2018 r. wprost wskazano dwie tabele: stawek wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązujących do 30 czerwca 2018 r. i stawek obowiązujących od 1 lipca 2018 r.

Zdaniem wojewody oznacza to, iż uchwała ustalająca wynagrodzenie burmistrza Zelowa w oparciu o wymienione rozporządzenie winna być stosowana od 1 lipca 2018 r.

Dlatego, zdaniem organu nadzoru, „brak jest podstaw do stosowania trzymiesięcznego i jakiegokolwiek innego okresu vacatio legis wejścia w życie uchwały". Wojewoda zaznaczył jednocześnie, że w tym zakresie w podstawie prawnej uchwały nie jest wskazany żaden przepis.

Organ nadzoru wskazał też, że powołanie przez burmistrza na przepisy dotyczące umów o pracę i aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy jest niewłaściwe w tej sytuacji. „W danej sprawie na mocy odrębnego aktu rangi ustawowej określono ramy wysokości składników wynagrodzenia określonej grupy osób i określono terminy wejścia w życie nowych stawek" - wskazał wojewoda.

mp/
TAGI: PŁACE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-23 22:25:26
uni: Trzeba było nie podejmować żadnej uchwały zmieniającej, to wojewoda mógłby wszystkim co najwyżej nagwizdać
 
2018-08-23 13:35:24
prawnik: Wojewoda Łódzki jak zwykle dał popis niekompetencji. Jego koledzy w innych województwach takich uchwał nie unieważniali np wojewoda lubelski czy śląski.
Zmiana wynagrodzenia od 1 września, czy nawet 1 października to działanie jak najbardziej zgodne z prawem i dopuszczone przez część wojewodów. Istotnie, nowe rozporzadzenie weszło w życie od 1 lipca 2018. W zasadzie dopiero po tej dacie rady maja obowiązek podjęcia uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta, celem dostosowania do stawek rozporządzenia. Ustalenie wynagrodzenia to jedno, natomiast czynność z zakresu prawa pracy w postaci wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacy (wbrew twierdzeniom niektórych zmiana wynagrodzenia nie nastąpiła z mocy prawa) jest już czynnością na podstawie art. 42 Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 października 2006 r. (sygn. akt II PK 27/06) podkreślił, że systemowa
analiza przepisów prawa pracy (w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy) prowadzi do wniosku, że zasadą prawa
pracy jest konieczność zachowania odpowiedniego okresu między wprowadzeniem dopuszczalnej zmiany
warunków płacy na niekorzyść pracownika, a skutkiem w postaci obniżenia wynagrodzenia.
Na ten. min. wyrok powoływali się do niedawna wojewodowie unieważniając w całości lub w części uchwał rad gmin w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójta np. wojewoda dolnośląski NR NK-N.4131.150.32.2017.AS. Zatem skarbnik gminy, nie może naruszyć dyscypliny finansów publicznych wypłacając wójtowi wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości, jeśli rada nie podjęła stosownej uchwały, lub gdy nie upłynął okres wypowiedzenia. Odmienne stanowisko niektórych wojewodów, jest w istocie próbą zamaskowania, że uchwalone przepisy w istocie dotyczyć będą dopiero wójtów kolejnej kadencji. W każdym przypadku, w którym wójtowi (staroście itd.) zostanie wypłacone obniżone wynagrodzenie przed upływem okresu wypowiedzenia i przy braku stosownej uchwały rady, może on wystąpić z pozwem do sądu pracy. Gmina nie tylko nie zaoszczędzi, ale poniesie dodatkowe koszta w postaci odsetek, kosztów zastępstwa procesowego, a w niektórych przypadkach również kosztów postępowania.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25