facebook RSS # #

20.10.2019 22:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-29 22:49       aktualizacja: 2018-10-29 14:57       PŁACE
  A A A

Pensja bez dotacji. RIO: z dotacji na wybory gmina nie może sfinansować pensji urzędników

Pensja bez dotacji. RIO: z dotacji na wybory gmina nie może sfinansować pensji urzędników
Fot. PAP/T.Waszczuk
Z dotacji na przeprowadzenie wyborów gmina nie może sfinansować pensji urzędników pracujących przy ich organizacji - wynika z opinii RIO.

Jedna z gmin w woj. zachodniopomorskim skierowała do RIO w Szczecinie prośbę o wyjaśnienie, czy może zrefundować ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów części wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników urzędu miejskiego wykonujących te zadania w ramach 8-godzinnego czasu ich pracy.

W odpowiedzi RIO w Szczecinie przypomniała, że zgodnie z art. 124 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy z budżetu państwa pokrywane są między innymi „dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów wydatki na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego".

Dlatego, w ocenie Izby, „nie jest możliwe refinansowanie wydatków płacowych poniesionych przez gminę na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wyborami wójtów i członków rad jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących te zadania w ramach obowiązków służbowych".

Zdaniem RIO w takiej sytuacji, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, burmistrz może skorzystać z prawa przyznania pracownikowi dodatku służbowego.

„Przedmiotowym dodatkiem może być również objęte sfinansowanie kosztów dyżuru wyborczego pracowników ewidencji ludności przy spisie wyborców w przeddzień głosowania i w dniu wyborów" - wskazała RIO.

Izba zaznaczyła przy tym, że decyzję w sprawie wypłaty wynagrodzenia tym pracownikom za godziny nadliczbowe lub w innej formie - w zależności od zasad przyjętych w gminie - podejmuje burmistrz.

mp/ 
KOMENTARZE: 8 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-11-22 07:47:20
KMzP: Ludzie
" burmistrz może skorzystać z prawa przyznania pracownikowi dodatku służbowego- może specjalnego", coś w RIO się przekłamało.
choć jeśli w ramach 8 godzin to pewnie można legalnie rozliczyć i pracownik nic ekstra nie musi dostać, choć gdzieś tam w przepisach jest mowa o innych dodatkach czy tak jakoś.
o co chodzi??
 
2018-10-31 08:08:30
ja.obywatel.RP: Brednie. Na źle zadane pytanie, zła odpowiedź. Nie można tego rozszerzająco interpretować. Wydatki osobowe są takimi samymi kosztami, jak rzeczowe i każde inne związane z realizacją zdań zleconych i żadne RIO nie ma prawa zabronić wydatków na ten cel, jeśli były niezbędne. Z żadnych przepisów nie wynika, że urząd musi zlecać wykonywanie swoich zadań na zewnątrz, gdy może i powinien wykonać je siłami urzędu gminy.
 
2018-10-31 07:57:04
OldestWoman: Czy ktoś z urzędników samorządowych posiada w zakresie swoich obowiązków służbowych realizację zadań związanych z organizacją wyborów? Wybory to raczej sytuacja akcyjna, podobnie jak spis ludności, susza w rolnictwie itp. W celu organizacji wyborów zwykle powołuje się doraźny zespół pracowników, którzy są obarczani tymi zadaniami. Jeżeli jednocześnie w wykonaniu ich pracy związanej z zajmowanym stanowiskiem ktoś ich zastępuje, to jak najbardziej można sfinansować część wynagrodzenia z dotacji na wybory. Jeśli nikt ich nie zastępuje, wykonują dodatkową pracę, za którą powinno się przyznać dodatek specjalny lub nadgodziny (pod warunkiem wykonywania zadań wyborczych w nadgodzinach, co oczywiście nie zawsze jest możliwe bo Kodeks wyborczy mówi, że wszystko ma się odbywać w godzinach pracy urzędu) i oczywiście sfinansować z dotacji na wybory, łącznie ze wszystkimi pochodnymi. Wynagrodzenia za wybory to zapewne coś podobnego, jak wynagradzanie księgowej pracującej w urzędzie za księgowanie operacji związanych z realizacją przez ten urząd projektów finansowanych ze środków unijnych. Jeżeli coś się ma w zakresie obowiązków, nie ma co liczyć na dodatkowe wynagrodzenie, bez względu na ilość wykonanej pracy.
 
2018-10-30 08:38:17
Urzędnik gminny: Niech sobie sami robią te wybory wg swoich chorych wytycznych i finansują oraz rozliczają, a od nas niech się odp.....ą
 
2018-10-30 07:30:08
NIK: To mnie tylko utwierdziło w przekonaniu,że RIO jest zbędne. Jedynym kryterium, wg jakiego kontroluje samorządy jest legalność,a tu proszę, wyjaśnienie sprzeczne z art. 8 ustawy o samorządzie gminnym. Dobrze, że to tylko RIO w Szczecinie wpadło na taki genialny pomysł, że nasze RIO zanim się wypowie, to zapozna się z ustawą. A swoją drogą warto by zrobić audyt kwalifikacyjny kadr tamtej instytucji.
 
2018-10-29 18:25:38
urzędnik: to jakieś jaja?
 
2018-10-29 17:58:21
podstawa prawna: A niby jakim prawem WBP może sfinansować ze środków własnych gminy wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone związane z organizacja wyborów? Proszę o wskazanie wyraźnej podstawy prawnej. Zgodnie z art. art. 8 ustawy o samorządzie gminnym, ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, ale gmina powinna otrzymać środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań.
 
2018-10-29 15:31:42
monikakos.ks@interia.pl: Nia ma takiego dodatku dla pracowników samorządowych jak "dodatek służbowy", został on włączony do wynagrodzenia zasadniczego wiele lat temu. Pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek specjalny.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25