facebook RSS # #

23.01.2020 01:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-13 13:26       aktualizacja: 2019-02-14 15:41       PŁACE
  A A A

Nie ma przeszkód. Specjalny dodatek za pracę przy wyborach

Nie ma przeszkód. Specjalny dodatek za pracę przy wyborach
Fot. PAP/T.Waszczuk
Na nieco ponad 100 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego RIO w Opolu przygotowała opinię w sprawie dodatków specjalnych dla urzędników oddelegowanych do obsługi wyborów i referendów. W ocenie Izby nie ma przeszkód, aby takie dodatki wypłacić i sfinansować z dotacji celowej.

Z pytaniem w sprawie dodatku specjalnego zwrócił się do RIO w Opolu burmistrz Brzegu. Poprosił o wyjaśnienie, czy pracownikom urzędu miasta wykonującym czynności związane z realizacją zadań zleconych w zakresie organizacji i przygotowania wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych oraz referendów (finansowanych ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów) można przyznać dodatek specjalny?

Zdaniem RIO nie ma przeszkód, by taki okresowy dodatek przyznać w związku z pracą przy organizacji wyborów i referendów. Izba zwróciła jednak uwagę, że muszą zaistnieć przestanki z art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych (chodzi o okresowe zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenie dodatkowych zadań). Wymagane są też stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania.

RIO podkreśliła też, że „nie ma również przeszkód, aby dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów/referendów został sfinansowany ze środków dotacji przyznanej na ten cel".

Uzasadniając swoje stanowisko RIO wskazała m.in. na art. 8 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), zgodnie z którym ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Ponadto ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.) w art. 124 § 1 pkt 4 wskazuje, że z budżetu państwa pokrywane są wydatki związane z zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego. Z brzmienia art. 156 § 1 powołanej regulacji prawnej wynika, że obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa, zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa z zastrzeżeniem art. 191e § 1, art. 437, art. 458a, art. 467a i art. 484.

Izba wskazała, że zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zapis art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.) stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Z kolei z ust. 5 powołanego przepisu wynika, że dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań.


mp/
TAGI: PŁACE , PRAWO , RIO , WYBORY
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-02-18 10:51:00
Radny Miasta: teraz informatyki jeszcze za darmo obsługujcie nowe dowody, brawo LASY !
 
2019-02-14 16:07:52
konsekwencja : A ja w takim razie się pytam, na jakiej podstawie zatrudniani są na czas nieokreślony w gminach i powiatach pracownicy realizujący zadania zlecone? Powinni być zatrudniani na czas wykonywania tych zadań, tj. max na czas 1 roku, bo przecież dotacje na realizacje zadań zleconych przyznawane są corocznie i w różnych wysokościach.
 
2019-02-14 08:47:41
zgrzek: Czyli jeśli do 2018 r. byłem pełnomocnikiem ds. wyborów i mam to od 20 lat w zakresie obowiązków, po wyborach samorządowych, kiedy pojawił się tzw. urzędnik wyborczy, dalej zasuwałem organizując wybory w całej gminie to, zgodnie z powołanym przepisem że obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy zapewnia odpowiednio wójt - dalej będę pracował "ku chwale ojczyzny" bo dodatek specjalny mi nie przysługuje. Całkiem fajnie...

 
2019-02-14 08:34:21
Radny Miasta: tylko nie dla informatyków, oni chcą robić za darmo, i tak nie mają rodzin...
 
2019-02-13 22:08:36
skarbnik: RIO powinno dodać, że od dodatku specjalnego pracodawca ponosi dodatkowe koszty (składki zus), które też powinny być sfinansowane z dotacji, bo gminy i powiaty nie maja prawa ze środków własnych finansować zadań rządowych.
 
2019-02-13 14:18:40
tadeusz: gdzie można znaleźć całą opinię RIO w Opolu w tej sprawie?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25