facebook RSS # #

22.01.2020 21:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-27 13:14       aktualizacja: 2019-11-27 13:20       PŁACE
  A A A

Płace bez rezerwy. RIO: rezerwy ogólnej samorząd nie może przeznaczyć na wynagrodzenia

Płace bez rezerwy. RIO: rezerwy ogólnej samorząd nie może przeznaczyć na wynagrodzenia
Fot. PAP Samorząd
Rezerwy ogólnej gmina nie może przeznaczyć na zwiększenie wynagrodzeń urzędników – przypomina w opinii RIO w Zielonej Górze.

Z prośbą o wyjaśnienie zasad wydatkowania środków z tzw. rezerwy ogólnej tworzonej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zwrócił się przewodniczący komisji budżetowej jednej z gmin woj. lubuskiego. Zapytał m.in. o możliwość przeniesienia wydatków z tej rezerwy na planowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

W odpowiedzi RIO przypomniała, że rezerwę ogólną przeznacza się na dowolne wydatki jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją jej zadań, zarówno bieżących jak i majątkowych. „Wyjątek stanowią wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, co wynika jednoznacznie z brzmienia art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Zatem rezerwy ogólnej nie można przeznaczać na tego rodzaju wydatki” – zaznaczyła Izba. 

Ponadto RIO wskazała, że rezerwa ogólna może być przeznaczona na zwiększenie wydatków, które w wyniku przeniesień zostały uprzednio zmniejszone. W ocenie Izby nie narusza to obowiązujących przepisów prawa.

Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obligatoryjny. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w budżecie JST tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 proc. i nie wyższej niż 1 proc. wydatków budżetu. 

Podziału rezerw dokonuje zarząd JST (wójt, burmistrz, prezydent). Podobnie stanowi art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ja. Dz U. z 2019r. , poz. 506 ), z którego wynika, że wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) przysługuje wyłączne prawo dysponowania rezerwami budżetu gminy i który odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 60 ust. 1 tej ustawy).

mp/ 


TAGI: PŁACE , RIO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25