facebook RSS # #

22.02.2019 08:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-04 11:19       aktualizacja: 2017-12-04 11:38       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Środki dla seniorów. 40 mln zł z MRPiPS na edukację osób starszych

Środki dla seniorów. 40 mln zł z MRPiPS na edukację osób starszych
Fot. Fotolia
Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotacje m.in. na edukację i usługi opiekuńcze dla seniorów. MRPiPS przeznaczy na ten cel 40 mln zł.

Ministerstwo opublikowało regulamin konkursu ofert w ramach rządowego programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2018. Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz seniorów, m.in. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i osoby prawne, będą mogły otrzymać dotację w wysokości od 20 tys. zł do 200 tys. zł na realizację projektów społecznych aktywizujących osoby starsze.

O dofinansowanie będzie można ubiegać się w ramach czterech priorytetów: edukacji osób starszych, integracji międzypokoleniowej, partycypacji społecznej seniorów oraz usług społecznych dla osób starszych.

Według resortu, nacisk zostanie położony na projekty zwiększające bezpieczeństwo osób starszych, promowanie partnerstwa z placówkami dziennego pobytu „Senior+”, wspieranie osób starszych w zrzeszaniu się oraz świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla seniorów o ograniczonej samodzielności. Promowane będą również projekty realizowane na terenach dotkniętych nawałnicami.

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub osobowy.

Zgłoszenie należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym pod adresem: https://asos2018.mpips.gov.pl/. Nie jest wymagane składanie go w wersji papierowej. Nabór ofert potrwa do 22 grudnia do godz. 16.00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 marca 2018 r. Dodatkowe informacje znajdują się na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz www.senior.gov.pl.

Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych, przygotowany przez MRPiPS na lata 2014-2020, ma przyczynić się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym. Jego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

dap/ woj/
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-12-05 19:25:25
realista: Ten program pomoże, nawet bardzo dużo pomoże. Szkoda tylko, że nie seniorom, a tym, którzy prowadzić będą edukację i świadczyć usługi opiekuńcze.
Kto nie ma w rodzinie seniora, emeryta, ten tego nie rozumie. Ludzie otrzymują po tysiąc złotych emerytury, nie stać ich na wykupienie leków (te bezpłatne leki, to te, które kosztują parę groszy, za te drogie leki nadal trzeba płacić 100%), a Pani minister podnosi im ciśnienie bzdurnymi propozycjami. Kogo stać, to sam sobie zorganizuje wolny czas, a kto uczciwie przepracował 40 lat, a dzisiaj dostaje nędzną emeryturkę, to jemu trzeba dołożyć na chleb i lekarstwa, aby mógł godnie żyć.
 
2017-12-05 14:40:11
Stefan@: Nawiązując do tej informacji, zgadzam się, że są dobre ale ilościowo mizerne. Te działania obejmą tylko niewielką grupę seniorów. Smutnym jest fakt,że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma pojęcia o tragicznej sytuacji ekonomicznej wielu seniorów w Polsce. Ludzie tzw. starego portfela, z wieloletnim stażem pracy mają niskie emerytury, bez jakichkolwiek dodatków. Codziennie stają przed wyborem na co wydać pieniądze, itp. Od niedawna pokazał się na internecie "RAPORT O BIEDZIE w POLSCE". Polecam go pani Minister Elżbiecie Rafalskiej. Dlaczego upadł projekt +500zł, dla emerytów?!
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25