facebook RSS # #

22.02.2019 08:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-07 10:43       aktualizacja: 2017-12-07 10:54       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Luki w opiece. MRPiPS: ok. 440 gmin nie świadczyło w 2016 r. usług opiekuńczych dla seniorów

Luki w opiece. MRPiPS: ok. 440 gmin nie świadczyło w 2016 r. usług opiekuńczych dla seniorów
Fot. Fotolia
Około 440 gmin nie świadczyło w ubiegłym roku usług opiekuńczych dla osób starszych, choć jest to świadczenie obowiązkowe - poinformowała wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska podczas obrad sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Wiceminister Bojanowska prezentowała komisji w środę "Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016"; do corocznego przedstawiania takiej informacji rząd jest zobowiązany na mocy ustawy o osobach starszych, uchwalonej przez Sejm w 2015 r.

Z informacji zebranych w poszczególnych województwach wynika, że w 2016 r. z usług opiekuńczych skorzystało 74 tys. osób starszych. Kwota jaką wydatkowały na to samorządy to 417 mln zł, zaś ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało ok. 4,5 tys. osób starszych, na co przeznaczono ok. 16 mln zł.

Najwięcej środków na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych przeznaczyły województwa: wielkopolskie (ponad 53 mln zł), mazowieckie (46 mln zł), dolnośląskie (28,5 mln zł); w tych województwach było najwięcej osób objętych tymi usługami (najwięcej w woj. mazowieckim - ponad 11 tys. osób).

"Mamy też informacje ile gmin nie świadczyło usług opiekuńczych, mimo, że jest to świadczenie o charakterze obowiązkowym. Takich gmin było około 440; najwięcej w woj. mazowieckim - 111, podlaskim - 54, łódzkim - 47" - wyliczała Bojanowska.

Jak mówiła, jako powód dlaczego nie świadczą takich usług, gminy podawały brak zainteresowania tą formą pomocy (wyrażało się to brakiem wniosków mieszkańców o przyznanie takich usług) i swoją trudną sytuację finansową. Tłumaczyły to też tym, że opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi sprawują najbliższe rodziny. Wskazywały także na pomoc sąsiedzką i pomoc instytucji działających na ich terenie lub na terenie powiatu, takich jak: dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, zakład opiekuńczo-leczniczy.

Wiceminister podała, że w końcu 2016 r. w Polsce żyło ponad 9 mln osób w wieku 60 lat i więcej i stanowiły one prawie 24 proc. ogółu społeczeństwa.

Przypomniała, że prognoza ludnościowa GUS na lata 2014-2050 wskazuje na pogłębianie się tego procesu; zgodnie z nią w 2050 r. populacja osób starszych wzrośnie do 13,7 miliona i będzie stanowiła ponad 40 proc. ogółu ludności Polski. Wiceminister zaznaczyła jednocześnie, że prognoza pochodzi z okresu przed wprowadzeniem świadczenia wychowawczego 500 plus.

"Mamy nadzieję, że te najczarniejsze scenariusze nie spełnią się" - powiedziała.

Jma/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25