facebook RSS # #

22.02.2019 08:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-12 14:13       aktualizacja: 2017-12-12 16:15       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Więcej pomocy. Nowa forma schronienia dla osób bezdomnych

Więcej pomocy. Nowa forma schronienia dla osób bezdomnych
Fot. PAP/ M. Bielecki
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zakłada wprowadzenie dodatkowego typu placówki - schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Dokument został skierowano do pierwszego czytania do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Nowy typ placówki będzie miał za zadanie udzielić tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, niezdolnym do samoobsługi, ale niewymagającym całodobowej opieki, a jedynie częściowej, tymczasowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

Zgodnie z projektem, usługi w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przeznaczone będą dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczono przyznanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, które mają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej – na okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż 4 miesiące.

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, nowy typ placówki będzie zapewniał tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Projekt przewiduje również usprawnienie procesu udzielania pomocy osobie bezdomnej w miejscu jej pobytu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o schronienie – w sprawach niecierpiących zwłoki, np. w trakcie mrozów zagrażających życiu osób bezdomnych – nie będzie już konieczne wcześniejsze podpisanie przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego.

Projekt wprowadza przepisy mówiące o minimalnych kwalifikacjach osób, które będą świadczyć usługi w zakresie pomocy osobom bezdomnym. W przypadku schronisk dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi konieczne jest zatrudnienie pracowników socjalnych oraz opiekunów. Natomiast w przypadku schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustawa wymaga od opiekunów wyższych kwalifikacji z uwagi na specyficzne potrzeby osób wymagających usług opiekuńczych.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, opiekunami w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą zostać osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe, polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Projekt zmienia formułę rejestru placówek na rejestr miejsc udzielenia tymczasowego schronienia. Zgodnie z nim, prowadzenie przez wojewodę rejestru miejsc udzielenia tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach – ma zapewnić maksymalny dostęp do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących takiego wsparcia.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadaniem własnym gminy (o charakterze obowiązkowym) jest udzielenie tymczasowego schronienia – w związku z tym, to gmina zgłasza do rejestru wojewody miejsca tymczasowego schronienia w poszczególnych formach placówek.

Projekt zakłada wydłużenie terminu dostosowywania się do nowych standardów ogrzewalni, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych – do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami , tymczasowe schronienie jest udzielane osobom bezdomnym w trzech kategoriach placówek dla osób bezdomnych: noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych i ogrzewalni. Placówki te przeznaczone są dla osób zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

jma/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25