facebook RSS # #

11.12.2018 22:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-20 13:52       aktualizacja: 2017-12-20 18:22       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Pomocni bezrobotni. Prace społecznie użyteczne na podst. porozumienia między starostą a gminą

Pomocni bezrobotni. Prace społecznie użyteczne na podst. porozumienia między starostą a gminą
Fot. PAP/M. Kulczyński
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowe rozporządzenie w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

Proponowane regulacje określają szczegółowy sposób i tryb organizowania takich prac, w tym warunki ustalania świadczenia. Z początkiem roku stracą moc dotychczasowe przepisy.

Tak samo jak dotychczas, do 31 stycznia gmina zobowiązana będzie sporządzić roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Określi w nim m.in. rodzaj, miejsca i liczbę godzin wykonywania prac.

Zgodnie z projektem prace społecznie użyteczne wykonywane będą na podstawie porozumienia zawieranego między starosta a gminą.

Na gminę lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne nałożono obowiązek pouczania skierowanych o konieczności przestrzegania porządku i dyscypliny.

Starosta lub kierownik ośrodka pomocy społecznej musi być też niezwłocznie zawiadomiony o przypadkach, gdy skierowany nie podejmie przydzielonej pracy, opuści miejsce wykonywania prac bądź naruszy porządek.

W projekcie uregulowany został także tryb organizowania prac społecznie użytecznych w miastach na prawach powiatu.

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Kieruje do nich starosta, a organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

aba/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-12-20 20:54:11
OldestWoman: Czyli wszystko, jak było dotąd. Ale przecież jest "nowe rozporządzenie" będące kalką poprzedniego. Doprawdy, jest się czym pochwalić bo teraz zarządzili "nasi".
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25