facebook RSS # #

22.02.2019 08:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-19 13:54       aktualizacja: 2017-12-19 14:14       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Opieka w pigułce. MRPiPS wyjaśnia, jak uzyskać wsparcie na usługi opiekuńcze dla seniorów

Opieka w pigułce. MRPiPS wyjaśnia, jak uzyskać wsparcie na usługi opiekuńcze dla seniorów
Fot. Fotolia
Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji usług opiekuńczych dla seniorów w ramach programu „Opieka 75+” - przypomina MRPiPS.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej opublikował poradnik, w którym wyjaśnia, w jaki sposób gminy wiejskie i miejsko-wiejskie do 20 tys. mieszkańców, świadczące samodzielnie usługi opiekuńcze dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, mogą uzyskać wsparcie na ich realizację.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone z jednej strony na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już z nich korzystają lub korzystały w ostatnim roku. Mogą także być wykorzystane na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały. Na wsparcie mogą liczyć tylko te gminy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie.

MRPiPS zaznaczyło, że gmina może otrzymać dotację celową na realizację działań, jeżeli udział jej środków własnych wynosi nie mniej niż 50 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Aby uzyskać wsparcie, gminny ośrodek pomocy społecznej musi wypełnić dokument dotyczący zapotrzebowania na środki na dofinansowanie realizacji usług w ramach programu. Wnioski dostępne są pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-opieka-75/.

Dokumenty należy wypełnić w Centralnej Aplikacji Statystycznej i przesłać je do właściwego Wydziału Polityki Społecznej, który do 15 stycznia przekazuje je do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS.

Rządowy program „Opieka 75+” został opracowany w odpowiedzi na postępujące procesy demograficzne, które prowadzą do starzenia się społeczeństwa. Według MRPiPS, świadczenie usług opiekuńczych, należących do zadań własnych gmin, jest szczególnie utrudnione w małych gminach. Dane resortu pokazują, że spośród wszystkich gmin do 20 tys. mieszkańców, blisko 70 proc. wykazuje dochody niższe niż średnia krajowa.

Z danych MRPiPS wynika także, że odsetek gmin, które zatrudniają pracowników do realizacji w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi zaledwie 4 proc. Jednocześnie niespełna 29 proc. gmin zleca wykonywanie usług opiekuńczych innym podmiotom. Na zlecanie specjalistycznych usług opiekuńczych decyduje się tylko 6 proc. gmin. W około 17 proc. gmin w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze.

dap/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25