facebook RSS # #

22.02.2019 08:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-02 14:49       aktualizacja: 2018-01-02 15:17       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Żłobki po nowemu. Zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech

Żłobki po nowemu. Zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Nie tylko gmina założy żłobek, wystarczy, że będzie on miał jedną salę, może też być zwolniony z podatku od nieruchomości. Z początkiem nowego roku zaczęły obowiązywać zmiany w systemie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Od 1 stycznia 2018 roku do podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce dołączyły inne niż gminy jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne. To efekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami dziennym opiekunem może być także osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek oraz osoba fizyczna zatrudniana przez JST inne niż gminy, instytucje publiczne lub osoby fizyczne.

Kolejnym ułatwieniem w zakładaniu i prowadzeniu żłobków jest zniesienie wymogu posiadania w żłobku co najmniej dwóch sal przeznaczonych na pobyt dzieci. Ma to obniżyć koszty inwestycji w zakresie założenia żłobka, a także koszty bieżące związane z opłatami za wynajem lokalu i jego ogrzewanie. Żłobki nadal będą miały obowiązek zapewnienia miejsca do odpoczynku dla dzieci, ale będzie mogło się to odbywać w ramach jednej sali.

„Obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz bieżących związanych z założeniem i prowadzeniem żłobków spowoduje znaczny wzrost liczby tego typu placówek, a także zwiększenie liczby miejsc w tych, które już istnieją” – podkreśla MRPiPS.

Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie 1 stycznia, zostaną obniżone – na wzór przedszkoli – koszty związane z opłatami i podatkami związanymi z nieruchomością oraz innymi opłatami na rzecz państwa lub budżetu samorządu. W praktyce oznacza to, że żłobki i kluby dziecięce będą zwolnione z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości.

„Zmiany w żłobkach zostaną wdrożone przy zachowaniu wysokich standardów opieki nad dziećmi” – zaznacza MRPiPS.

Chodzi tu m.in. o wprowadzenie wymogu odbycia przez opiekunów co dwa lata szkolenia z pierwszej pomocy. Oprócz tego, wszyscy pracownicy żłobka i klubu dziecięcego będą sprawdzeni pod kątem tego, czy nie figurują w bazie danych rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym lub nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Początek 2018 roku przyniósł również możliwość większej integracji żłobków i klubów dziecięcych z przedszkolami. Ponadto, w myśl nowych przepisów dzieci będą przebywać w klubach dziecięcych tyle samo czasu, co w żłobkach, a więc do 10 godzin. Kluby dziecięce będą jednak placówkami mniejszymi i bardziej kameralnymi, albowiem przeznaczonymi maksymalnie dla 30 dzieci.

W ponad 70 proc. gmin w Polsce nadal brakuje jakichkolwiek instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. To dlatego na miejsca opieki dla najmłodszych rząd przeznaczy w ramach programu „Maluch+” 450 mln złotych rocznie. To trzy razy więcej niż do tej pory.

„Zwiększona pula środków na miejsca opieki dla maluchów stanowi niemal równowartość połowy kwoty (1 mld zł), jaką w skali roku ponoszą na instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 te wszystkie gminy w Polsce, w których tego typu placówki już funkcjonują” – wylicza resort.

Źródło MRPiPS

aba/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25