facebook RSS # #

20.01.2019 21:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-18 11:17       aktualizacja: 2018-04-18 11:54       POLITYKA SPOŁECZNA
  A A A

Szansa na dom. MRPiPS: Będą zmiany w systemie pieczy zastępczej

Szansa na dom. MRPiPS: Będą zmiany w systemie pieczy zastępczej
Fot. Fotolia
Lepsza praca z rodziną, rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, lepsze usamodzielnienie się wychowanków i mniejsza liczba adopcji zagranicznych – to cztery główne kierunki propozycji zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji jest teraz na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Lepsza praca z rodziną

Resort chce, by do pieczy zastępczej trafiało dużo mniej dzieci niż to jest obecnie, a te, które musiały zostać - z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze - mogły jak najszybciej do rodziny powrócić.

„W sytuacji gdy dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej, automatycznie rodzinie zostanie przydzielony asystent rodziny, który poprzez intensywną pracę z rodziną ma doprowadzić do jak najszybszego powrotu dziecka do rodziny” – wyjaśnia minister Elżbieta Rafalska.

Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej

Nadal rozwijane mają być rodzinne formy pieczy zastępczej. Natomiast ograniczone zostanie umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

„Jako resort preferujemy rodzinne formy pieczy zastępczej” – podkreśla Elżbieta Rafalska, wskazując przy tym na plany stworzenia rejestru centralnego miejsc w pieczy zastępczej, który będzie prowadzony będzie przez ministra rodziny.

Dzięki rejestrowi sąd rodzinny, umieszczając dziecko w pieczy zastępczej, będzie miał informację o wolnych miejscach w pieczy zastępczej na terenie całej Polski. Obecnie sąd posiada dane w tym zakresie dotyczące tylko powiatu, na terenie którego działa. Dzięki rejestrowi możliwe będzie szybsze znalezienie odpowiedniej rodziny zastępczej.

„Przedmiotem naszej największej troski są dzieci w wieku poniżej 7 roku życia, które powinny trafiać do rodzin zastępczych, a nie do pieczy zastępczej o charakterze instytucjonalnym” – wskazuje minister. Dlatego wprowadzony zostanie zakaz umieszczania dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej z wyłączeniem przypadku, gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka.

Samodzielni wychowankowie

„ Chcemy także jeszcze bardziej usamodzielnić wychowanków, by mieli lepszy start w dorosłe życie – zaznacza z kolei wiceminister Bartosz Marczuk. Projekt nowelizacji wprowadza zasadę, że dodatek wychowawczy w części odpowiadającej do 80 proc. jego wysokości wypłacany będzie nadal rodzinie zastępczej, natomiast pozostała jego część gromadzona będzie przez starostę na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te wypłacane będą dziecku w momencie jego usamodzielniania.

Do polskiej rodziny

Całość zadań dotycząca adopcji międzynarodowej będzie prowadzona przez resort rodziny, a nie - jak ma to miejsc obecnie - zarówno przez ministerstwo, jak i przez ośrodek adopcyjny, który dokonywał kwalifikacji dziecka do adopcji międzynarodowej.

Zaproponowana została także nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie prawa do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługującego rodzicom adopcyjnym. Aktualnie prawo to przysługuje rodzicom adopcyjnym, którzy przysposabiają dziecko w wieku do 7. roku życia. Proponuje się przyznanie tego uprawnienia (5 lub 10 tygodni urlopu) również rodzicom, którzy przysposobili starsze dzieci. „Będzie to zachętą dla wielu rodzin, by adoptować także dzieci starsze – podsumowała minister Rafalska.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w pieczy instytucjonalnej przebywa ok. 24 proc. ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, natomiast w pieczy typu rodzinnego – 76 proc.

aba/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-19 09:49:18
OldestWoman: „W sytuacji gdy dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej, automatycznie rodzinie zostanie przydzielony asystent rodziny, który poprzez intensywną pracę z rodziną ma doprowadzić do jak najszybszego powrotu dziecka do rodziny” – wyjaśnia minister Elżbieta Rafalska.

Ciekawe? Gdzieś ci asystenci rodziny czekają, pod telefonem, zadzwoni się i już przydzielony, "automatycznie"? O ile mi wiadomo asystentów rodziny zatrudniają ośrodki pomocy społecznej i niekoniecznie mają ich zapas. Każdy asystent ma przydzieloną odpowiednią liczbę rodzin, z którymi pracuje. Zwiększenie tej liczby powoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych osób, które muszą spełniać określone kryteria. No i oczywiście muszą się znaleźć na to środki finansowe, których nikt w nadmiarze nie posiada. Chyba że pani minister coś znajdzie w tzw. "skarpecie".
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25